عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروژه در ارتباط با تولید قطعه الاستومری سرسرنگ انسولین می‌باشد که این قطعه در حال حاضر جز اقلام وارداتی می‌باشد. به منظور خوکفایی و تولید این قطعه پروژه مذکور با همکاری پژوهشگاه پلیمر ایران در گروه زیست سازگار پلیمرها به سفارش سازمان تدارکات و تولید تجهیزات پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. در ابتدا یک بخش فاز مطالعاتی روی قطعه انجام می‌گیرد و سپس طراحی فرمولاسیون و در نهایت ساخت قالب برای تولید قطعه مزبور انجام خواهد گرفت . طرح فرمولهای الاستومری مطابق آنالی ...

این پژوهش یک مطالعه تحلیلی دو متغیری و دو گروهی می‌باشد که به منظور بررسی پیامدهای حاصل از استفاده مکرر سرنگهای انسولین یکبار مصرف نزد بیماران دیابتی وابسته به انسولین در انستیتو غدد داخلی و متابولیسم صورت پذیرفته است . جامعه پژوهش در این تحقیق، بیماران دیابتی وابسته به انسولین مراجعه کننده به انستیتو غدد داخلی و متابولیسم می‌باشند. نمونه‌های پژوهش به دو گروه تقسیم گردیدند افرادی که فقط یکبار از سرنگ انسولین یکبار مصرف خود استفاده می‌کردند و افرادیکه 2 بار از سرنگ انسولین خود ...