عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 365

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ساکارومایسس سرویزیه واریته‌ی بولاردی مخمری متعلق به رده‌ی آسکومایست‌هاست. عموماً آن را س. بولاردی می‌نامند. این مخمر یکی از کاربردی‌ترین پروبیوتیک‌ها در دنیای پزشکی و دام‌پزشکی محسوب می‌شود. به منظور کاهش هزینه‌های کشت، هدف این پایان نامه، تهیه‌ی محیط کشت مناسب برای س. بولاردی از ملاس چغندر قند و سرم حیوانات در نظر گرفته شد. تحقیق در قالب یک طرح بلوک کاملا تصادفی با روش فاکتوریل (3×3) شامل 5، 10 و 20 % ملاس و 0، 1 و 5 % سرم تنظیم شد. pH همه‌ی محیط‌ها توسط اسید استیک 5.6 تنظیم ...

سم بعضی از مارهابوسیله سرم پلی والان ضدمارگزیدگی ایران خنثی میشود، درصورتیکه ازاین سم بعنوان آنتی ژن برای تهیه سرم استفاده نشده است ، این خصوصیت راواکنش غیراختصاصی سرم میدانند، بررسی کمی و کیفی این خاصیت در درمان مارگزیدگی و تهیه سرم ضد مارگزیدگی اهمیت دارد، دراین بررسی از سی نوع سم مار ایرانی و خارجی ویکنوع سرم پلی والان وشش نوع سرم منووالان ضد مارگزیدگی ایران استفاده خواهدشد. ...

هدف از این بررسی مقایسه مقادیر مس ، روی، نسبت روی به مس ، کلسترول و تری گلیسرید در سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد و افراد سالم می‌باشد. در این بررسی از 45 مرد مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در دومین روز بعد از انفارکتوس (گروه مورد)و 51 مرد سالم و داوطلب که در حد امکان از نظر سنی با این افراد جور شده بودند(گروه شاهد)، صبح ناشتا 10 میلیلیتر خون گرفته شد و مقدار املاح روی و مس ، کلسترول، تری گلیسرید و نسبت روی به مس سرم خون هر فرد تعیین شد . املاح روی و مس با دستگاه جذب ...

از جمله مشکلات بیماران تالاسمی ، کمبود شدید رشد جسمانی است . با توجه به نقش و اهمیت عناصر جزیی در بدن بویژه سنتز پروتئین ، مطالعه و اندازه‌گیری عناصر جزیی سرم این بیماران ضرورت می‌یابد. تاکید می‌شود این بیماران از داروی دسفرال بمنظور دفع اضافه بار آهن بطور مرتب استفاده می‌نمایند ، بنابراین احتمال دفع عناصر جزیی بوسیله این دارو بعید بنظر نمی‌رسد و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش مصرف عناصر جزیی کاهش یافته را تجویز نمود. روش کار بدین صورت است که سرم بیماران تالاسمی و افراد شاهد ...

"سرم جنینی گوساله" یکی از مواد "بیولوژیک " مهم است که معمولا در کشتارگاه‌ها قبل از تولد از گوساله‌ها گرفته می‌شود. این سرم کاربرد زیادی در آزمایشگاه‌های مختلف که کارهای بیولوژیک انجام می‌دهند دارد. در حال حاضر این سرم از خارج وارد کشور می‌شود. در این طرح آزمایش‌های متعددی به منظور ارزیابی کیفی و کمی سرم شامل: اندازه‌گیری میزان آندوکسین-کشت سلولی-آزمایش بیوشیمی (تعیین میزان هموگلوبین، پروتئین و ...)- وجود احتمالی مایکوپلاسما، مخمر، باکتری و ... به عمل آمده که نتایج رضایت‌بخش ب ...
نمایه ها:
سرم | 
جنین | 
تولید | 

((سرم جنیننی گوساله)) یکی از مواد ((بیولوژیک)) مهم است که معمولا در کشتارگاه ها قبل از تولد از گوساله ها گرفته می شود. این سرم کاربرد زیادی در آزمایشگاه های مختلف که کارهای بیولوژیک انجام می دهند دارد. در حال حاضر این سرم از خارج وارد کشور می شود. در این طحر آزمایش های متعددی به منظور ارزیابی کیفی و کمی سرم شامل: اندازه گیری میزان آندوکسین - کشت سلولی - آزمایش های بیوشیمی (تعیین میزان هموگلوبین، پروتئین، و ...) - وجود احتمالی مایکوپلاسما، مخمر، باکتری و ... به عملی آمده که نت ...
نمایه ها:
تهیه | 
تولید | 
سرم | 
جنین | 

در پژوهشی به منظور تعیین دامنه مرجع پارامترهای بیوشیمیایی سرم در اسب های کرد مقادیر 6 آنزیم و 6 الکترولیت اندازه گیری شد. برای این مطالعه 38 راس از اسب های کرد اسبداریهای اطراف کرمانشاه که از نظر بالینی سالم بودند، در حالت ناشتا از ورید و داج خونگیری شدند. پس از تشکیل لخته، نمونه ها در همان محل سانتریفوژ و سرم آنها پس از جداسازی به آزمایشگاه منتقل شد. آنزیم های اندازه گیری شده شامل آسپارتات، آمینوترانسفراز ‏‎(AST)‎‏، آلانین آمینوترانسفراز ‏‎(ALT)‎‏، کراتین فسفوکیناز ‏‎(CPK)‎ ...
نمایه ها:
اسب | 
سرم | 

به منظور بررسی نقش یکبار اندازه گیری پروژسترون سرم در پیش بینی آینده آبستنی در بیمارانی که اوایل آبستنی با خونریزی واژینال مراجعه می کنند، مطالعه ای آینده نگر بصورت شاهد موردی در 100 خانم آبستن زیر 18 هفته که با خونریزی واژینال به درمانگاههای بیمارستان میرزاکوچک خان مراجعه کرده بودند، انجام شد و میزان پروژسترون سرم این افراد با گروه کنترل که شامل 53 خانم آبستن زیر 18 هفته که جهت مراقبت دوران بارداری به بیمارستان میرزاکوچک خان مراجعه کرده و آبستنی آنها به حد قابل حیات (30 هفته ...

کم خونی فقر آهن شایع ترین کمبود ماده مغذی در بارداری است و دریافت مکمل های آهن در بارداری برای پیشگیری از این کم خونی ممکن است تاثیر نامطلوب در جذب مس داشته باشد. هدف از این مطالعه تاثیر مصرف قرص آهن بر وضع مس سرم زنان باردار بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه همگروهی تاریخی (historical cohort) از بین تمامی زنان بارداری که در سه ماهه سوم بارداری بودند و به مراکز بهداشتی - درمانی مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی 47 زن باردار که قرص آهن استفاده کرده بودند و 38 زن باردار که قرص آ ...
نمایه ها:
زن | 
آهن | 
مس | 
سرم | 
قرص |