عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 363

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سرمایه، اقتصاد جهانی را دگرگون کرده است و باعث حرکت اقتصاد به سمت جایگزینی تحرک سرمایه به جای تحرک کالا شده است. به همین خاطر سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست و تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام های فرآیند توسعه محسوب می گردد مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود و به همین دلیل برخی از تحقیقات انجام شده در سطح بین الملل علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و نبود سرمایه گذاری می داند. کمبود سرمایه، به عنوان یک عام ...

1 - قیمت سهام شرکتهایی که افزایش سرمایه داده‌اند از هفته‌های قبل از تاریخ افزایش سرمایه تا تاریخ افزایش سرمایه افزاش داشته‌اند. در بورس اوراق بهادار تهران در دوره مورد بررسی، اعلا عرضه سهام جدید، خبر خوب تلقی شده است و سرمایه‌گذاران در مقابل آن عکس‌العمل مثبت نشان داده و قیمت سهام شرکتهای عرضه کننده را بالا برده‌اند. به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، اعلان عرضه سهام جدید حاوی اطلاعات تازه و مساعدی از آینده شرکت به سرمایه‌گذاران می‌باشد. این یافته مغایر با نتایج تحقیق ...

اهمیت سرمایه گذاری خارجی به عنوان معیاری برای سنجش پویایی و رونق و توسعه هر کشور بویژه از منظر کشورهای نیازمند توسعه انکار ناپذیر است. استفاده از مکانیسم سرمایه گذاری خارجی از جمله راه کارهای موثر و قوی در این مورد است . در سال های اخیر دولتمردان کشورمان سعی در ارائه تصویری مطلوب از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران داشته اند و تلاش های موصوف تا حدودی مفید فایده واقع شده است، اما در این رهگذر مهمترین نکته همانا تأمین امنیت و ثبات مطلوب از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ...

از مقایسه نرخهای متعدد بازده سرمایه‌گذاری با هر یک از روشهای مقایسه‌ای حساب شده، مشخص می‌گردد سرمایه‌گذاری در طرحهای زیربنائی آبخیزداری بخش کشاورزی کاملا" مقرون به صرفه بوده، چنانچه براساس روند تغییر قیمتها (اصولی‌ترین روش) نرخ متوسط بازده داخلی برابر 59ˆ33 درصد و با احتساب ماکزیمم خطا انجام شده در محاسبات برای توزیع نرمال دارای متوسط 13ˆ25 درصد و برای هر توزیع ناشناخته دیگر حداقل 22ˆ20 درصد می‌باشد که از جمله دلایل بالابودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری در این طرحها را می‌توان در ذ ...

سنجش موفقیت پروژه های سرمایه گذاری های کشاورزی براساس معیار تحقق بهره برداری؛ تعیین عوامل موثر و تبیین کننده موفقیت؛ و در نهایت معرفی الگوی مناسب سرمایه گذاری اقتصادی کشاورزی اهداف تحقیق حاضر م یباشد. جامعه آماری شامل سرمای هگذارانی که در طول سا لهای برنامه چهارم توسعه جهت دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شدند؛ بخشی از جامعه آماری به دلیل به بهره برداری نرسیدن پروژه، در مرحله دوم کنار گذشته شد؛ بنابراین در مرحله دوم جامعه آماری شامل سرمایه گذارانی که از بانک کشاورزی ...

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط وارداتی که به بخش کشاورزی وارد می شود و تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی به تخمین توابع تقاضای نهاده‌های تولید و برآورد کشش‌های جانشینی (موری شیما و آلن اوزاوا) و قیمتی نهاده ها و همچنین بررسی ساختار تولید و هزینه در بخش کشاورزی پرداخته است. در تابع تولید کشاورزی سه نهاده نیروی کار، سرمایه و واردات لحاظ شده است و سایر نهاده‌ها با فرض تفکیک پذیری ضعیف از توابع تولید و هزینه حذف گردیده اند. روش مورد استفاده در این مطالعه روش هزینه بوده و برای این م ...
 
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در راستای تحقق اهداف برنامه‌ریزی استراتژیک طرح تهران - 80 تاکنون مطالعات متعددی در این زمینه‌ها انجام داده است . از جمله می‌توان به گزارش "بررسی بازار سرمایه و نظام توزیع شهر تهران" اشاره نمود . گزارش حاضر چهارمین جلد از سری گزارشهای فوق می‌باشد که در رابطه با نظام توزیع بازار و اصناف تهران و مطالعه‌ای در رابطه با بازار تهران تدوین و تهیه شده است . ...

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در راستای تحقق اهداف برنامه‌ریزی استراتژیک "تهران - 80" تاکنون مطالعات متعددی در این زمینه انجام داده است . از جمله می‌توان به گزارش "بررسی بازار سرمایه و نظام توزیع شهر تهران" اشاره نمود . گزارش حاضر دومین جلد از سری گزارش‌های فوق می‌باشد که در رابطه با سیستم پایه - بانکی تهران و حجم و نقدینگی در شهر تهران تدوین و تهیه شده است . ...