عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 117

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر چه که میزان احترام به حقوق بشر در یک کشور افزایش یابد میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور افزایش یافته و به تبع آن رشد و توسعه در آن کشور تسهیل می شود.در این کار به تاثیرات حقوق بشر بر سرمایه گذاری و تاثیر سرمایه گذاری بر حقوق بشر می پردازیم حال اینکه سرمایه گذاری در یک کشور به چه کار می آید خود این امر ما را به توسعه و بحث های مترتب بر آن رهنمون می شود در بحث توسعه ما در اینجا گفته ایم که بلا شک یکی از مولفه های توسعه حال در هر بعدی حتی در ابعاد فرهنگی از سرمایه گذاری ...

در اجرای سیاستهای پولی هر کشوری بانکها مهمترین نقش را ایفا می کنند. بدین منظورتأمین و تجهیز منابع مالی بانکها بر مبنای یک ساختار بهینه سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . واز آنجایی که لازمه رسیدن به ساختار بهینه سرمایه داشتن حداقل میانگین مؤزون هزینه سرمایه است لذا بررسی رابطه بین ساختار وهزینه سرمایه در بانکها ضروری به نظر می رسد. تحقیق حاضر نیز به منظور بررسی رابطه بین ساختار وهزینه سرمایه در بانک پارسیان و بهینه سازی آن به منظور افزایش سود سهامداران انجام شده است . لذا ...

در این پژوهش تاثیر عدم اطمینان های خاص بر بکارگیری روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف بررسی این موضوع است که تحت چه شرایطی روشهای بودجه بندی سرمایه ای در بین شرکت ها متفاوت است و چه چیز حاکم بر این تفاوتهاست. تاکید این مطالعه بر چهار عنصر شناسایی عدم اطمینان، تحلیل عدم اطمینان، تعدیلات ناشی از عدم اطمینان و قواعد انتخاب بودجه بندی سرمایه ای در فرایند تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه ای است. در ای ...

ریسک نقدشوندگی سهام را می توان یکی از عوامل دخیل در تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران دانست. تعیین معیاری بر اساس خصوصیات خود شرکت که بتواند به تعیین میزان نقدشوندگی سهام کمک کند، می تواند به تصمیم گیری مناسب سرمایه‌گذاران منتهی شود. در این تحقیق رابطه میان نقدشوندگی شرکت های سرمایه گذاری و نقدشوندگی پرتفوی آنها در نمونه ای از شرکت‌های مالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 بررسی شد. در این تحقیق از معیار نسبت گردش حجم معاملات به عنوان شاخص های نقدشو ...

سرمایه سیاسی یکی از مفاهیمی است که در تفسیر و تبیین روندها و تحولات قدرت در نظامهای سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.هدف این پایان نامه بررسی سه نهاد مهم در جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا با توجه به نظریه بوردیو در زمینه سرمایه سیاسی یک فرضیه کلی مبنی بر اینکه سه نهاد ولایت فقیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جزء سرمایه های سیاسی جمهوری اسلامی در بخش نهادها هستند، شکل گرفت. روش تحقیق در این پایان نامه نیز به صورت کتابخانه ای است. در نهایت بر اساس چهار شاخص مهم مش ...

دیدگاه مبتنی بر منابع بیان می‌کند که، منابعی که دارای چهار ویژگی با‌ارزش بودن، کمیاب بودن، تقلید ناپذیربودن و غیر قابل جایگزین باشند، می‌تواند برای شرکت مزایای رقابتی فراهم آورند و بر روی عملکرد مالی شرکت‌ها، تاثیر بگذارند. از جمله منابع شرکت، سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری است. این تحقیق به بررسی ارتباط بین سرمایه نوآوری و سرمایه مشتری با عملکرد مالی در شرکت‌های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. داده ها در سالهای 1381-1386، جمع‌آوری شده اند. این داده‌ها با استفاده ا ...

این رساله به بررسی انحراف در قیمت سرمایه می‌پردازد که در اقتصاد ایران علاوه بر سایر انحرافات قیمتی از دیرباز مطرح بوده و از مشکلاتی است که با قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) و نحوه اجرای آن مرتبط است. این انحراف، نظیر انحراف در قیمت سایر نهاده‌ها هزینه‌های عدم‌کارایی تخصیصی پدید می‌آورد که محاسبه این هزینه‌ها از اهداف تحقیق حاضر بوده است. به این منظور از رویکرد تابع هزینه سایه‌ای و سیستم معادلات غیرخطی استفاده شد که ضمن آن تابعی برای انحراف در قیمت سرمایه نیز برآورد گ ...

یکی از مهمترین اهداف شکل‌گیری نظام‌های تأمین اجتماعی, پرداختن به مسأله توزیع درآمد و کاهش فقر در میان افراد جامعه است که همراه با سایر سیاست‌های مورد نظر دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع, یکی از ابزارهای نظام تأمین اجتماعی جهت توزیع مجدد درآمد نهاد‌های بازنشستگی هستند. امروزه نهادهای بازنشستگی برای اغلب کشورها از بزرگ‌ترین بنیادهای اقتصادی غیربانکی محسوب می‌شوند. یک چالش اساسی نهادهای بازنشستگی در ایران سالمند شدن جمعیت است که این امر به‌همراه نوع ساختار نظام بازنشستگی ...

هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی روابط چندگانه کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی(آموزش، پاداش خدمت، ارزیابی عملکرد، تامین منابع انسانی و مشارکت)، سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) و نوآوری سازمانی(اداری و فنی) در دانشگاه های دولتی استان اصفهان بود. روش پژوهش، همبستگی چند متغیری بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای دولتی استان اصفهان در سال تحصیلی 1388-1389 بودند که از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی ...