عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 961

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی است، و با توجه به این که بخش مسکن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی در ایران است، و بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد بنابراین نوسانات در این بخش رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد، لذا بررسی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن ایران و میزان تاثیر گذاری آن بر تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با سایر بخش‌ها دارای اهمیت خاصی است. در این تحقیق، ابتدا رابطه علیت سرمایه‌گذاری مسکن و سرمایه‌گذاری غیر مسکن(مجموع ...

نقش و اهمیتی که شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در جذب و انتقال پس انداز و منابع مالی از سوی اقشار مختلف جامعه بسوی بنگاههای نیازمند ایفا میکنند و نیز مزیتها و امکاناتی که این دو نهاد دارند که در نتیجه آن میتوانند بازده نسبتا مناسب همراه با ریسک پائین را نصیب سهامداران خود کنند، انگیزه ای شد تا ریسک نوسان باده این دو نهاد در بازه زمانی اول بهمن ماه 1387 تا 30 آبان ماه 1390 بررسی و با ریسک بازده شاخص کل بورس مقا ...

چکیده موضوع سرمایه‌گذاری یکی از عوامل در پیشرفت و رشد اقتصادی کشورها هست، روندهای جهانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری با سرعت زیاد رو به افزایش است. با افزایش رشد سرمایه‌گذاری در گردشگری این سوال پیش می‌آید که سرمایه‌گذاری‌های که انجام می‌شود بر اساس چه معیارهای است و سرمایه‌گذاری‌های که صورت می‌گیرد آیا متناسب با معیارها، اولویت‌بندی شده‌اند؟ در این پژوهش روند سرمایه‌گذاری در جهان ، قاره اروپا و ایران موردبررسی قرارگرفته است. شاخص‌ها و معیارهای زیادی در انجام ...

در این پژوهش، متغیرهای مالی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. با توجه به نقش سرمایه گذاران نهادی در ارتقای نظام راهبری شرکتی؛ شناخت عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری آنان دارای اهمیت است. پژوهش حاضر، شواهدي در ارتباط با متغیر های مالی تاثیرگذار بر میزان سرمایه گذاری نهادی، ارائه می‌کند. در این پژوهش، به منظور بررسی اثرات متغیر‌های مالی مختلف موثر بر میزان سرمایه گذاری نهادی، از سه نظریه نمایندگی، ورشکستگی و علامت دهی ...

حساسیت جریانات نقد سرمایه‌گذاری یک زیربنای مهم از امور مالی شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد. این امر به خوبی در امور مالی شرکت‌های بزرگ مستند شده است و هنوز هم به عنوان امور مالی رفتاری نوظهور می‌باشد. در این تحقیق، حساسیت جریانات نقد سرمایه‌گذاری در میان داده‌های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره ۵ ساله از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ آزمایش گردیده است. با استفاده از مدل سرمایه‌گذاری Q یک پروکسی از خوش‌بینی مدیریت ساخته و معرفی ‌شد، که تأثیر خوش‌بینی مدیر اجرائی شرکت و ...

تجربه جهانی نشان می دهد که اقتصاد آمرانه نمی تواند پاسخگوی نیاز رشد و توسعه کشور باشد با هدفمند شدن یارانه ها تقاضا در بخش حمل و نقل ارز طریق جاده به ریل انتقال می یابد طی برنامه های پنج ساله توسعه باید شبکه ریلی دوبرابر و ناوگان چهاربرابر شود که برای رسیدن به این هدف سرمایه گذاری قابل توجهی مورد نیاز است از جمله یکی از عوامل مهم در جذب سرمایه گذاری و شکاف بین راه آهن و شرکت های خصوصی در بخش حمل و نقل ریلی تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی می باشد. در این تحقیق به صورت مشخص و واضح ...

ازآنجا که بخش کشاورزی به لحاظ تامین غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از ارکان توسعه،توسعه و رشد بخش کشاورزیست.این مهم محقق نمیشود مگر با سرمایه گذاری در این بخش.لذا به این منظور به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی پرداخته ایم. از آنجا که فضای نا مطمئن از جذب سرمایه جلوگیری می کند و کشور ما به لحاظ موقعیت جغرافیایی و سیاسی فضای یدون ریسک برای سرمایه گذاری را به حد کافی جهت توسعه در اختیار ندارد.به همین منظور در اینجا با در نظر گرفتن متغیرهایی که موجب ایجاد ...

مدیریت سرمایه درگردش به طور سنتی با استفاده از نسبت جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی شده است. این نسبت های سنتی، به دلیل ضعف هایی که دارند، نقدینگی شرکت را به طور صحیح، اندازه گیری نمی کنند. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه مخارج سرمایه ای شرکت ها و مدیریت سرمایه در گردش آن ها می پردازد. برای این منظور، از خالص نقد شوندگی و سرمایه در گردش مورد نیاز که نمایشگر خوبی برای مدیریت سرمایه در گردش است به عنوان مولفه هایی برای اندازه گیری سرمایه در گردش، استفاده می نماید. ...

درهرپروژه ‌سرمایه‌گذاری، ارزش پروژه یا به عبارت دیگر ارزشی که پروژه برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند از اهمیت بالایی برخوردار است. هر چند به دلیل ناشناخته ماندن بخشی از عوامل اثرگذار بر ارزش پروژه در دنیای مملو از عدم اطمینان محاسبه مقدار واقعی آن تقریبا غیر ممکن است، با این وجود مسئله ای که اهمیت دارد این است که تا چه‌حد می‌توان عوامل مختلف اثرگذار بر ارزش پروژه را شناخت و مهم‌تر اینکه تا چه حد می‌توان اثر عوامل مذکور را به زبان اعداد و ارقام بیان نمود. نقایص عمده روش های سنت ...