عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 299

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر بخش وسیعی از تحقیقات در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده است. عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران موجب بروز مشکلی بنام سهمیه بندی سرمایه می شود. زمانیکه مدیران از اطلاعات محرمانه سوء استفاده نمایند، سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری امتناع می کنند. همچنین وجود مشکلات نمایندگی و منفعت گرایی مدیران باعث حساسیت سرمایه گذاران می گردد و تامین مالی پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت را با مشکل مواجه ...

جهان امروز گرایش به فناوری های جدید دارد و فناوری ها بخصوص فناوری برتر در پیشرفت صنعت و اقتصاد کشور و افزایش توان رقابتی آن نقش بسزایی دارد.فناوری‌های برتر، ابزارهای قدرتمند برای خلق فرصت‌های شغلی جدید،بازسازی اقتصاد منطقه‌ای و اساسی ترین عامل موثر در رقابت‌پذیری در بازارهای پیچیده امروز می‌باشد. با توجه به اهمیت استراتژیک فناوری برتر در کشورهای مختلف، مناطق مستعد در کشورها از نظر سرمایه‌گذاری بر روی صنایع فناوری برتر، باید شناسایی شوند و نظر به اینکه در اکثر مناطق کشور با مح ...

سرمایه‌گذاری موفق در ایجاد و توسعه صنایع در هر منطقه از کشور نیازمند شناسائی توانمندی‌ها و محدودیتهای حاکم بر آن منطقه و اختصاص منابع موجود به صنایع دارای اولویت با توجه به این شرایط است. مطالعات متعددی در کشور با توجه به مزیت نسبی و رقابتی صنایع صورت گرفته که بر اساس شاخص‌های شناخته‌شده‌ قدیمی و بطور عمده با استفاده از روش‌های آماری و به خصوص تاکسونومی عددی به اولویت‌بندی صنایع پرداخته‌اند. از مشکلات این روش‌ها ارائه نتایج با استناد به داده‌های مقطعی و ابهام در اوزان شاخص‌ها ...

مارکویتز در سال 1952 با معرفی مدل Mean-Variance ، پارادایم جدیدی را در مساله انتخاب و بهینه‌سازی سبد سهام توسعه داد. این مدل در طول نیم قرن اخیر توسط محققان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است و از چند جنبه مانند اضافه نمودن محدودیتهایی که در مسایل واقعی وجود دارند نظیر هزینه معامله و کاردینالیتی و نیز در نظر گرفتن معیارهای دیگری برای اندازه‌گیری ریسک، توسعه داده شده است. در این تحقیق ابتدا روشهای مختلف مبتنی بر بازده معرفی شده و با توجه به فرض نامشخص بودن تابع مطلوبیت، مدلهای ری ...
  
این پایان‌نامه با هدف هدف بررسی امکان سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر کشورمان در آفریقا، علی‌الخصوص کنیا، بیان ضرورت سرمایه‌گذاری ایران در کشوری دیگر، برای رهایی از بیماری هلندی؛ یافتن نکاتی آموزنده در مورد تجربه‌ی تلاش‌های دیگران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛ آشنایی هر چه بیشتر مخاطب با اقتصاد آفریقا و واقعیت‌های حاکم بر آن و یافتن راهکارها و بسته‌های سیاستی بهتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به نگارش در آمده است. سئوالات این پژوهش به شرح زیر می‌باشد: نفس سرمایه‌گذاری مستقیم ...

تخصیص بهینه سرمایه به فرصتهای مناسب سرمایه‏گذاری و حداقل ساختن ریسک حاصل از سرمایه‏گذاری ، یکی از مهمترین اهداف اکثر سرمایه‏گذاران حقیقی و حقوقی می‏باشد . ریسک و بازده سرمایه گذاری به عنوان مهمترین موارد مطرح در هر سرمایه گذاری هستند و تعیین ترکیب بهینه پرتفوی و مقداری ریالی سرمایه تخصیص پابنده به هر یک از اجزاء مورد بررسی براساس موارد یاد شده به عنوان مهمترین اهداف این تحقیق می‏باشد. در این پژوهش با عنوان بهینه سازی سرمایه‏گذاری به بهسازی سبد سرمایه‏گذاری شرکت سرمایه‏گذار ...

توسعه سرمایه گذاری موجب جذب سرمایه های غیر کارا و هدایت آنها به بخشهای مولد اقتصادی گردیده که با توجه به تحولاتی که امروزه در جهان رخ داده کشورها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسبی جهت استفاده بهتر از امکانات و ثروتهای خود می باشند بازارهای مالی نقش عمده در بسیاری از اقتصادها بر عهده دارند و دولتها در سراسر جهان سعی در تنظیم برخی جنبه های این بازار را ضروری می دانند در این میان شرکتهای سرمایه گذاری و اسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام می فروشند و عواید ح ...