عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اين پژوهش، بررسي ميزان درک اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته کتابداري و اطلاع‌رساني ايران از مفهوم سرقت علمي است. روش پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي و جامعه پژوهش شامل کليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته کتابداري و اطلاع‌رساني ايران بود. براي گردآوري داده ها, از پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده شد که پس از تاييد روايي و پايايي، پرسشنامه تحت وب براي کليه اعضاي گروه بحث تخصصي کتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاه فردوسي مشهد ارسال و در مدت زمان دو ماه، ...

مطالعه حاضر به بررسی رابطه‌ی بین میزان سرقت علمی و متغیرهایی می‌پردازد که در ادبیات تحقیق به ارتباط آنها اشاره شده است. این متغیر‌ها شامل سن، جنسیت، ساعات کاری برای کسب درآمد هفتگی، اصرار برای کسب نمرات بالای درسی ، معدل دانشگاهی، درک، و جدیت ادراکی از سرقت علمی است. همچنین در این مطالعه به بررسی دلایل دانشجویان به ارتکاب سرقت علمی پرداخته می‌شود. این پژوهش اطلاعات مفیدی را برای کارشناسان دانشگاهی در زمینه وضعیت کنونی سرقت علمی و منشاء احتمالی آن در میان دانشجویان کارشناسی ...

مطالعه حاضر به بررسی رابطه‌ی بین میزان سرقت علمی و متغیر‌هایی می‌پردازد که در ادبیات تحقیق به ارتباط آنها اشاره شده است. این متغیر‌ها شامل سن، جنسیت، ساعات کاری برای کسب درآمد هفتگی، عملکرد تحصیلی (معدل)، صلاحیت اخلاقی، آگاهی از سرقت علمی، فشار، آموزش حسابداری، میزان تنوع در فناوری‌های جدید، حمایت و پشتیبانی سازمانی و سازگاری با محیط و زندگی علمی( علاقه به رشته تحصیلی) می‌باشد. در پژوهش حاضر از روش‌های تحقیقی کمی و کیفی استفاده شد. با مطالعه ادبیات تحقیق دلایل ارتکاب به سرقت ...

تحقیق حاضر به منظور بررسی پایبندی به اخلاق علمی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 90-91 و نمونه گیری بصورت سهمیه ای با تخصیص متناسب و با حجم 312 نفر می باشد. در این تحقیق همانند اغلب تحقیقات پیمایشی، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق-ساخته است که شخص دانشجو تکمیل نموده است. در این پژوهش فرض شده است که تعامل سرمایه های سه گانه بوردیو و فرهنگ دانشگاهی عواملی هستند که بر پایبندی دانشجویان به اخلاق علمی ...