عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه کنترل کیفی بتن به روش اولتراسونیک با استفاده از دستگاه PUNDIT مورد ارزیابی قرار گرفت . مطالعه با بررسی رابطه بین سرعت پالس و مقاومت فشاری بتن‌های با مقاومت پایین و بالا در دو شرایط مرطوب و خشک سنین بین 3 تا 180 روز با ساختن نمونه‌های مکعبی استاندارد انجام شد. تاثیرپذیری بتن ساخته شده از میکروسیلیس به همراه یک نوع فوق روان‌کننده بر روی سرعت پالس و مقاومت فشاری در سنین 3 و 7 روز نیز بررسی شد. با توجه به کاربرد بتن به صورت بتن آرمه، نقش میلگرد در سرعت پالس از ط ...

این مقاله به منظور آشنایی با یکی از روشهای غیرمخرب (Non -Destructive Test) تعیین ارزیابی وضعیت و کیفیت بتن موجود(اجرا شده) نگاشته شده است . آزمایشهای با تخریب (Destructive Test) بتن، نظیر آزمایش تعیین مقاومت فشاری بر روی نمونه‌های مکعبی و استوانه‌ای و آزمایش کر(Core Test) سالهای زیادی است که مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی جلوگیری از صدمه احتمالی وارد شده بر مقطع بتن محل آزمایش کر و همچنین اجتناب از مشکلاتی نظیر برش "کر" ساختن نمونه استاندارد و عمل آوردن و آزمایش آن و از سوی د ...