عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 504

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سختی اندام تحتانی مقاومتی است که یک جسم در زمان اعمال نیرو در مقابل تغییر شکل از خود نشان می‌دهد. مطالعات قبلی نشان دادند که سختی علاوه بر اینکه عامل مهمی در میزان آسیب پذیری افراد است، می‌تواند باعث بهبود اجرای مهارت‌های مختلف از جمله دویدن شود. عوامل مختلفی از جمله سرعت دویدن و کفی می‌توانند موجب تغییر سختی اندام تحتانی و متغییرهای مرتبط با آن شوند، بنابراین بررسی اثر این عوامل بر سختی اندام تحتانی حین دویدن همواره مورد توجه محققان بوده است. با این وجود اثرات آنها بر سختی ا ...

تهیه نقشه های هم سرعت موج برشی و نقشه های هم عمق برای سرعتهای موج برشی مختلف آبرفتهای گستره تهران موضوع مقاله حاضر می باشد . دراین راستا از تلفیق داده های لرزه نگاری و اطلاعات حاصل از بررسیهای ژئوتکنیکی استفاده شده است . بدین منظور اطلاعات ژئوتکنیکی جمع آوری شده حدود 1000 حلقه گمانه به انضمام نتایج حاصل از حفاری 26 حلقه گمانه مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج بدست آمده از 95 آزمایش لرزه نگاری انکساری و 9 آزمایش درون چاهی انجام شده در گستره شهری تهران تلفیق گردیده است . حاصل ا ...
نمایه ها:
آبرفت | 
سرعت | 
تهران | 
نقشه | 

چگونگی سرعت سرد کردن در آلیاژهای اکسترود شده آلومینیومی گروه 6000 در خواص مکانیکی این آلیاژها موثر می‌باشد، حال در این تحقیق تاثیر سرعت سرد کردن بعد از اکستروژن بر روی خواص مکانیکی آلیاژها این گروه مورد بررسی قرار گرفته است ، چهار آهنگ سرد کردن برای سه آلیاژ متداول این گروه (6082 و 6061 و 6063) اعمال گردید و اثر ترکیب شیمیایی به همراه سرعت سرد کردن مورد ارزیابی قرار گرفت . اثر ترکیب این دو عامل توسط آزمایشات مکانیکی و متالوگرافی در سه مرحله، قبل و بعد از پیرسختی مصنوعی و بعد ...

تولید شن در صنعت نفت فرآیندی است که در آن ذرات جامد هرماه سیال مخزن تولید می شود. ذرات ریز جامد همراه با جریانات پرفشار گاز یا مایع به عنوان عوامل فرساینده در مسیر عمل کرده و باعث از بین رفتن لوله های جداری و سیستم های کنترل و تأسیسات سطح الارضی می شود و هزینه های اقتصادی زیادی را در بردارد. فرسایش یکی از عمده مشکلات ناشی از تولید شنهای سازند در تولید نفت و گاز می باشد که تحت تأثیر فاکتورهای زیادی در شرایط عملیاتی است. در این پروژه سعی شده است که با استفاده از نرم افزار فلوین ...

در این تحقیق پدیده رشد موج در جریان دوفازی Stratified در کانالهای افقی مورد مطالعه قرار گرفته است . مدل دوسیالی برای شبیه‌سازی سیستم دوفازی با چهار معادله میدان بکار رفته است . از دو معادله تبادل فشارهای استاتیک دو فاز نیز بهره گرفته شده است . این معادلات برای جریان دوفازی آب و هوا به روش تفاضل محدود حل گشته‌اند . پدیده رشد موج با بررسی یک اغتشاش کوچک اعمال شده به سطح حایل دو فاز و بررسی نحوه رشد دامنه آن، مطالعه شده است . پارامترهای مورد بررسی در این پدیده، سرعت فازها، طول م ...

در این بررسی سرعت انتشار امواج فراصوتی در بافت سالم پستان و ضایعات خوش خیم و بدخیم در دماهای 20 تا 35 درجه سانتیگراد اندازه گیری و مقایسه شده است تا توسط پارامتر ، امکان تمایز بافت پستان از ضایعات فراهم گردد . دراندازه گیری های کمی سرعت انتشار امواج فراصوتی 57 نمونه بافت پستان انتخاب شد که شامل 17 مورد بافت سالم پستان ، 20 مورد بافت خوش خیم و 20 مورد بافت بدخیم بود . نمونه ها در مواد شبیه ساز بافت پستان کاشته شدن و تصاویر اولتراسوند ‏‎(A-mode)‎‏ نمونه ها در 20، 25، 30 و 35 در ...

بهبود رفتار موتورهای القایی تکفاز و کنترل سرعت آنها اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. این موارد نیازمند سیگنال سرعت ماشین می باشد. در این مقاله روشی برای تخمین سرعت موتور القایی تکفاز ارائه می شود و کاربرد آن در بهبود گشتاور ماشین مورد مطالعه و بررسی مشروح قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از معادلات حاکم بر موتور القایی تکفاز در دستگاه مرجع ساکن، سرعت موتور بر حسب پارامترهای موتور و مولفه های شار پیوندی استاتور بدست می آید. با بدست آوردن شارهای پیوندی از ولتاژ و جریان سیم پی ...

توزیع سرعت در برجهای با بستر ثابت ، روی ضریب انتقال اثر مستقیم می گذارد . لذا در این پژوهش ابتدا مدلهای ریاضی متفاوت سرعت مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مدل توسعه یافته برینکمن که روش تحلیلی برای آن وجود ندارد به صورت عددی حل می شود . در زمینه انتقال حرارت نیز مدل جریان یکنواخت و مدل غیر یکنواخت که فرض یکنواخت بودن تخلخل حذف می شود ، با توجه به نتیجه های به دست آمده از توزیع سرعت در معادله توسعه یافته برینکمن مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر عدد بیوت ، روی انتقال حرارت مورد تج ...

سرعت زندگی شهری و ضرباهنگ شهری ادراک ذهنی از سرعت گذر زمان است، و خود ناشی از ویژگی های محیطی و خصوصیات فردی مردم است. عوامل غیر زمانی چندی در این ادراک ذهنی موثرند، که مهم ترین آنها عبارتند از تعداد وقایعی که در یک واحد زمانی رخ می دهند، میزان پیچیدگی وقایع و در نتیجه مقدار فضای حافظه مورد نیاز برای ثبت آنها، تنوع وقایع، پیچیدگی ادراک واقعه، حالات احساسی و عاطفی درونی فرد نسبت به واقعه، بزرگی و شدت واقعه، و بالاخره میزان احساس اضطرار زمان. مطالعات نشان می دهند که ابعاد مفهوم ...