عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
بیماری سرطان علیرغم دهها سال تحقیقات مستمر هنوز یک معضل بزرگ در جهان به شمار می رود . سرطان گردن رحم چهارمین سرطان شایع در زنان است . لذا لازم است که زنان با آموزش صحیح از طریق موثرترین شیوه آموزش با اصول پیشگیری از سرطان گردن رحم و اهمیت تشخیص زود رس آن آشنا شده و در برنامه های غربالگری شرکت فعال داشته باشند . این بررسی به منظور تاثیر دو روش مختلف آموزشی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دبیران زن در زمینه پیشگیری از سرطان گردن رحم در شهر تبریز در سال 1378 انجام شده است . این پژوهش ...

سرطان گردن رحم دومین سرطان شایع در دستگاه تناسلی زنان است و یکی از علل قابل توجه مرگ و میر در زنان بوده بطوریکه دومین علت مرگ و میر بر اثر سرطانهای دستگاه تناسلی زنان بعد از سرطان تخمدان است و در بین کل سرطانهای بدن پس از سرطان پستان، کولورکتال، ریه، آندومتر، تخمدان و لنفوم مقام هفتم را از نظر شیوع دارد. سرطان مهاجم دهانه رحم بدلیل داشتن یک دوره پیش تهاجمی طولانی، در دسترس بودن برنامه غربالگری سلول شناسی دهانه رحم، موثر بودن درمان ضایعات پیش تهاجمی، یک سرطان قابل پیشگیری شناخ ...
 
60 بیمار که در 10 سال اخیر در بخش جراحی زنان بیمارستان ولی عصر تحت عمل رادیکال هیسترکتومی و لنف آدنکتومی لنگی قرار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفت. از این عده 53 بیمار به علت کانسر سدیکسل-3 بیمار به علت کانسر رحم و 2 نفر به علت سارکوم رحم. یک نفر به علت ملانوم واژن و یک نفر کارسینوم واژن تحت عمل رادیکال هیسترکتومی و لنف آدنکتومی لگنی قرار گرفتند. عوارض عمل جراحی رادیکال هیسترکتومی و لنف آدنکتومی لگن به صورت زیر بود. موربیدیته تب دار 15 نفر که 25% افراد می باشد که شامل سلولیت ل ...

سرطان سرویکس به عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر خانمها در جهان محسوب می شود . در حدود 40-50 % و گاهی در برخی کشورهای اروپایی تا90% از سرطانهای سرویکس هراه با آلودگی ‏‎HPV‎‏ می باشند . ولی تنها آلودگی ویروسی عامل ایجاد سرطان سرویکس نیست عوامل متعددی از جمله فعال شدن برخی آنکوژنها فقدان عمل نواحی از کروموزمها و غیرفعال شدن ژنهایی چون ‏cdk,P21,clined,Rb,P53‎‏در ایجاد سرطان دخیل هستند . در این تحقیق ارتباط عفونت ‏‎HPV‎‏ و موتاسیون در ژن ‏‎P53‎‏در نمونه های سرطان سرویکس مورد برر ...
 
پژوهش حاضر یک مطالعه گذشته نگر از نوع مورد شاهدی است که در آن پژوهشگر به بررسی ارتباط روشهای پیشگیری از بارداری و سرطان مهاجم سرویکس در مراجعین سرویکس در مراجعین به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است. هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه سابقه استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در دو گروه مورد و شاهد می باشد تعداد واحدهای مورد پژوهش 327 نفر محاسبه گردید که 109 نفر از آنها که مبتلا به سرطان مهاجم سرویکس بوده بعنوان گروه مورد و 218 نفر از زنان که به دلایلی غیر بیمار ...

چکیده ندارد.