عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 295

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمینه و هدف : از آنجا که علت اصلی و نهایی ابتلاء به سرطان ضعف سیستم ایمنی است و بسیاری از دارو های شیمی درمانی موجب سرکوبی فعالیت مغز استخوان می شود . و سطح گلبول های سفید خون(WBC ) را کاهش می دهد و کاهش سطح گلبول های سفید خون در زمان شیمی درمانی مانع جدی ادامه درمان است و باعث تاخیر در انجام دوره های شیمی درمانی می شود .از اینرو پژوهشی با هدف بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر سیستم ایمنی در بیماران مبتلا به سرطان پستان صورت گرفته است . روش کار: پژوهش حاضر تحقیقی نیمه تجربی ...

سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان بوده و دومین علت مرگ در میان آن-ها است. با این حال اگر این بیماری به موقع تشخیص داده شود، در درمان آن تاثیر بسزایی دارد. برای تشخیص این بیماری روش‌هایی وجود دارد که متداول‌ترین روش بررسی این بیماری، استفاده از تصاویر ماموگرافی است. به‌دلیل این‌که ضایعه‌های سرطان پستان در مراحل اولیه قابل دیدن نیستند و به صورت ناگهانی ظاهر می‌شود، سیستم‌های تشخیص به کمک کامپیوتر می توانند رادیولوژیست‌ها را در شناسایی و کشف این ضایعه‌ها یاری نم ...

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با سرطان سینه ( مطالعه موردی استان بوشهر ) مقدمه : سرطان پستان شایعترین سرطان تشخیصی و یکی از عوامل عمده مرگ ومیر ناشی از سرطان در زنان می باشد . در صورت کشف زمینه های اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این بیماری ، می توان از زایش اولیه نطف این بیماری جلوگیری کرد . در این راستا حوزه علوم طبیعی و پزشکی با کمک از علوم انسانی ، قادر به مدیریت و یاری کاندیداهای بیماری ومبتلایان خواهند بود . با توجه به جمعیت زنان و سیر پیشرونده بیماری، متولیان این حوز ...

سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان است. در حدود 10% از این بیماران سابقه خانوادگی مثبت وجود دارد. ژن‌های BRCA1، BRCA2، P53، CHECK2، و PTEN در سرطان پستان فامیلی شناخته شده و توارث اتوزومی بارز را نشان می‌دهند. در حدود 50% از سرطانهای فامیلی پستان توارث اتوزومی بارز کامل دیده نمی شود و ژن‌های با نفوذ پایین مسئول می‌باشند. ژن‌های مرتبط با ترمیم DNA از جمله ATM مهمترین آنها هستند. ناپایداری ژنومی در بیماران سرطان پستان نشان داده‌ شده است که می تواند با ژن های بانفوذ پایین مرتبط ...

خانواده GATA از شش فاکتور رونویسی بسیار حفاظت شده تشکیل شده است که به توالی DNAی (A/T)GATA(A/G) از طریق دو دمین انگشت روی با توالی توافقی C CX2 CX17 CX2 متصل می شوند. GATA3 به عنوان فراوان ترین فاکتور رونویسی در اپی تلیوم پستان شناخته شده است. ژن GATA3 واقع بر روی کروموزوم 10، موقعیت 15p10 است. در انسان کمبود هاپلوئیدی GATA3 سبب سندروم اتوزومی غالب HDR (هایپوپاراتیروئیدیسم با کری و دیسپلازی کلیوی( می شود. مطالعات GATA1 و موتانت های مختلف GATA3 روی بیماران با سندروم HDR ثابت ک ...

مقدمه: سرطان پستان، همچنان شایع ترین سرطان در زنان است و در مرتبه‌ی دوم پس از سرطان ریه، به عنوان علت اصلی مرگ ناشی از سرطان در ایالات متحده قرار دارد. بیشترین شیوع در آمریکا و اروپای شمالی و کمترین شیوع در آسیا گزارش شده است. تاکنون محققین در مطالعات مختلف، نقش عوامل خطر ساز متعددی را برای سرطان پستان شناسایی کرده اند ولی تعامل بین این عوامل هنوز به خوبی روشن نیست. برخی مطالعات نشان داده اند که BMI در زنان یائسه و دیابت درآنالیز تک متغیره رابطه معنی داری با سرطان پستان دارد ...

پیشینه: شیمی‌درمانی یکی از رایج‌ترین درمان‌ها برای سرطان پستان است که به دلیل تفاوت‌های بین فردی از نظر ژنتیکی و سمیت، محدودیت‌های قابل توجهی دارد. از مهم‌ترین داروی‌های سیتوتوکسیک می‌توانیم سیکلوفسفامید (CPA) را نام ببریم که در درمان سرطان پستان مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی مولکولی ژنوتایپ ژن‌های GSTP۱ وABCC۴ و ارتباط آن‌ها با نوتروپنی ناشی از مصرف داروی شیمی‌درمانی سیکلوفسفامید در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه ...

سرطان پستان شایعترین سرطان و همچنین عامل اصلی مرگ و میر سرطان در زنان جهان است و در ایران به عنوان اولین سرطان شایع در بین زنان می باشد. این سرطان نیز مانند دیگر سرطان ها اگربه موقع تشخیص داده‌ شود به راحتی قابل درمان است. روش های تشخیصی متعددی برای بررسی تومورهای مشکوک به سرطان در پستان وجود دارند. اخیرا تعدادی RNA کوچک تنظیمی موسوم به micro RNA ((miRNAشناسایی شده اند که در پیشروی سرطان پستان نقش دارند. مشاهده شده است که در مراحل مختلف بیماری میزان تولید بعضی از این miRNA ها ...

تعيين ميزان دز رسيده به پستان مقابل در بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت رادیوتراپی، با دو روش دزیمتری ترمولومینسانس و کد محاسباتی scanto mcnp تعیین دز پستان دگرسو هنگام پرتودرمانی سرطان پستان برای برآورد خطر ابتلا به سرطان ثانویه ناشی از تابش ضروری است. بدین منظور ،سنجش دز پستان دگرسو ١٠بیمار سرطانی که تحت پرتودرمانی با ماشین کبالت-٦٠قرار می گرفتند،توسط دزیمترهای گرماتاب انجام گرفت.۵تراشه گرماتاب روی سطح پوست بخش میانی پستان مقابل با فاصله ۳سانتی متر از هم قرار داده شد.دز ...