عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 656

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرطان پستان در نوجوانان و زنان خیلی جوان بسیار نادر است. کمتر از 1% تمامی موارد سرطان پستان پیش از سن 30 سالگی رخ می دهند. سرطان مهاجم پستان در زنان زیر 35 سال ، خصوصیت بیولوژیک مخرب تری داشته، همراه با پیش آگهی بدتری نسبت به زنان مسن تر در پیش از یائسگی است. وتمایز کمتر سرطان در میان این زنان جوان، شیوع بیشتری دارد، گیرنده استروژن منفی وتهاجم لنفاوی عروقی دارد و ضریب تزاید بالاتری را نیز دارا است. جراحی نگهدارنده پستان درزنان زیر 35 سال نسبت به زنان مسن تر همراه با احتمال خط ...
نمایه ها:
جوان | 
زن | 
سن | 
جراحی | 

سرطان پستان شایع‌ترین سرطان بانوان و نیز شایع‌ترین علت مرگ ناشی از سرطان در بانوان 40-45 ساله می‌باشد. در کشورهای پیشرفته با وجود شیوع سرطان پستان، مرگ و میر ناشی از آن در کل ثابت باقی مانده است علت آن، افزایش تشخیص زودرس بیماری د همان مراحل اولیه می‌باشد. نقش خودآزمایی ماهانه پستان در افزایش موارد تشخیص زودرس بیماری، بسیار بارز است . به منظور افزایش موارد خودآزمایی پستان و نیز بهبود کیفیت آن، مرکز بیماری‌های پستان جهاد دانشگاهی، اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی در 7 مرحله مج ...
نمایه ها:
آموزش | 
آگاهی | 

هر ساله در ماه ژانویه ، جامعه سرطان آمریکا ‏‎(ACS)‎‏ ، خلاصه ای از توصیه های موجود را در مورد تشخیص سرطات منتشر می کند که شامل موارد روز آمد و یا مباحث نوظهوری است که با غربالگریسرطان ارتباط دارند . در سال 2002 ، جامعه سرطان آمریکا گروه هایی تخصصی را برای ارایه راهکارهای روز آمد در مورد غربالگری سرطان گردن رحم و پستان و ارزیابی فناوری جدید برای غربالگری سرطان کولورکتال گرد هم آورد. د رنوامیر سال 2002 ، راهکارهای روز آمد شده در مورد غربالگری سرطان گردن رحم در این مجله منتشر ش ...

سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در بین زنان است، که مانند دیگر سرطان‌ها از رشد خارج از قاعده یک سلول نشات می‌گیرد. معمولاَ برای تشخیص این بیماری در مراحل اولیه از ماموگرافی استفاده می‌شود که اساس آن، تصویر برداری به کمک اشعه x کم انرژی می‌باشد. برای رسیدن به وضوح بهتر در این تصویر برداری و رساندن کمترین آسیب به بدن بیمار گزینش بهترین ضخامت و جنس در هدف- فیلتردستگاه بسیار ضروری می‌باشد. هدف این پروژه محاسبه دوز عمقی و سطحی ناشی از هدف- فیلتر‌های مختلف در فانتوم پستان می‌ ...
نمایه ها:

یافته های جدید نشان داده اند، تغییرات اپی‌ژنتیکی عوامل کلیدی موثر در کارسینوژنز پستان هستند. ناهنجاری الگوی متیلاسیون از جمله پیامدهای تغییرات اپی‌ژنتیکی می‌باشد. متیلاسیون DNA در تنظیم فعالیت ژن نقش دارد. متیلاسیون غیرنرمال DNA با انواع بیماریها مانند سرطان در ارتباط است. به دلیل اهمیت نقش اپی‌ژنتیک در ایجاد سرطان بویژه سرطان سینه، به نظر می‌آید، ایجاد روش‌های موثر در پیش‌بینی، تشخیص و پیگیری عود مجدد، در ‌دسترس‌ بودن بیومارکرهای مناسب مانند FGFR2 و MAP9 مهم می‌باشد. از خون ...
نمایه ها:
map9 | 
fgfr2 | 

سرطان در واقع یک بیماری ژنتیکی است که،مشخصه آن جهش (تغییر در توالی ژنوم)در بخشی از DNA در یک یا چند گروه از سلول های طبیعی می باشد که منجر به تقسیم نامحدود این سلول ها میگردد.طبق مطالعات انجام شده قریب 5 تا 10 موتاسیون لازم است تا روند سرطانی شدن سلول ها اتفاق بیفتد.] 1و2[ در مجموع 5 گروه ژن مسئول تقسیم سلولی به شمار می روند: 1.Proto oncogenes:این ژن ها در شرایط عادی در فرستادن پیام به سلول برای تکثیر نقش دارند.2.Tumor suppressor genes:این ژن ها پروتئین هایی را کد میکنند ک ...
نمایه ها:

سرطان پستان بعد از سرطان ریه دومین عامل مرگ و میر در زنان به شمار می رود اگر چه با گذشت زمان از نظر میزان شیوع روندی رو به افزایش داشته است لیکن میزان مرگ و میر در طی سه دهه اخیر ثابت مانده است که می تواند به علت تشخیص زود هنگام بیماری در مراحل اولیه آن با شد. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مستعد کننده باروری در ابتلای زنان به سرطان پستان می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی - شاهدی بوده که در سال 1378 در سه مرکزآموزشی - درمانی وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در شه ...

با توجه به شیوع سرطان پستان و با توجه به اهمیت شناخت ریسک فاکتورهای موثر در آن تحقیق حاضر به منظور تعیین فراوانی ریسک فاکتورهای سرطان پستان در 100 بیمار مبتلا به سرطان پستان در شهر کاشان در سال 1372 لغایت نیمه اول 1379 انجام گرفت . در این پژوهش که یک مطالعه توصیفی است کلیه بیماران مبتلا به سرطان پستان که نمونه بیوپسی آنها به آزمایشگاه پاتولوژی کاشان در طی زمان بررسی ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفت . ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه تهیه شده بود جهت تکمیل پرسشنامه از اطلاعات ...

امروزه سرطان پس از بیماری های قلب و عروق از علل اصلی مرگ محسوب می شود. در این میان سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان است. بر اساس برخی از اطلاعات اپیدمیولوژیک، سرطان پستان با مدت زمان شیردهی ارتباط دارد. هدف از این تحقیق بررسی برخی ریسک فاکتورهای سرطان پستان و خصوصا ارتباط شیردهی با میزان بروز سرطان مذکور است. بررسی حاضر در واقع مطالعه ای گذشته نگر روی 100 زن مبتلا به سرطان پستان است که برای انجام معاینه به درمانگاه معراج انستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی مراجعه ک ...