عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1195

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح به بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناسی بیماران مبتلا به سرطان در استان اصفهان در طی یک دوره 5 ساله می‌پردازد. یکی از دلایل عمده اجرای این طرح فقدان اطلاعات و آمار دقیق و کافی در مورد سرطان بوده است . در حالی که سرطان‌ها یکی از علل اصلی مرگ و میر (دومین علت ) را تشکیل می‌دهند. از بین مطالعات مشابهی که فعلا در این زمینه انجام شده است می‌توان به بررسی فراوانی سرطانها در طی 20 سال(تا سال 1351) در تهران اشاره کرد. در این بررسی سرطان پوست و سرطان بافت لنفاوی و سرطان معده رده اول تا ...

بیماری سرطان برای کودک مبتلاء و خانواده اش به عنوان یک بحران جدی در زندگی مطرح است. نظریه های متعددی وجود دارند که به نقش مثبت روان درمانی و هنر درمانی فرد مبتلاء به سرطان در کاهش اختلالات روانی- جسمانی و حتی نقش مؤثر آن بر سیستم ایمنی بدن تاکید می کنند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان هنردرمانی به عنوان یکی از روشهای روان درمانی و کاهش اضطراب ناشی از بیماری می پردازد. این پژوهش مطالعه ای از نوع همبستگی است. جامعۀ نمونه این پژوهش عبارتند از کودکان 4 تا 12 ساله مراجعه کننده ...

بررسی و تحقیق پیرامون سرطان ا زجمله فعالیت های اساسی و اولیه در زمینه کنترل سرطان دسترسی به درمان و دریافت درمان مناسب می باشد. تحقیق پیرامون سرطان پیش نیاز کشف روش های جدید پیشگیری و درمان است یعنی فعالیت هایی که امکان موفقیت در مبارزه با سرطان را فراهم می آورند. نظام ثبت سرطان نقش مهمی در تحقیق جهت شناسایی علل سرطان دارند. هم از طریق ارایه اطلاعات پیرامون روند سرطان و الگوهای سرطان و هم از نظر انواع مطالعات اپیدمیولوژی نظام ثبت سرطان بیمارستانی یک نظام اطلاعاتی است که برای ...

زمینه و هدف: سرطان‌ها توانسته‌اند در جهان سهم بزرگی از مرگ و میر را به خود اختصاص دهند، بطوری که در دنیا بعنوان دومین علت مرگ ومیر شناخته شده‌اند. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به مدیران سیستم سلامت کمک می‌کند تا اطلاعات سریع‌تر، دقیقتری را برای تصمیم گیری بدست آورند. این مطالعه اهمیت ونقش G.I.S در برنامه ریزی سیستم بهداشت برای آموزش و کنترل سرطان‌ها را بررسی می‌کند. روش: تعداد ????مورد سرطان تایید شده در فاصله سال‌های ????-???? به صورت سرشماری انتخاب و اطلاعات آن‌ها با است ...
نمایه ها:
سرطان | 

این پژوهش ، یک پژوهش توصیفی، یک گروهی بوده که به منظور "بررسی نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در امر مراقبت از خود"، در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران" انجام گردیده است . هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در امر مراقبت از خود می‌باشند. جامعه پژوهش را بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی (بستری و سرپایی) در درمانگاه و بخشهای خون و سرطان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ...

آپتامر‌ها ملکول‌های DNAیا RNA تک رشته‌ای هستند که از طریق یک فرآیند انتخاب و تقویت درون آزمایشگاهی جداسازی می‌شوند. آپتامر‌ها با تمایل و ویژگی بالا با ثابت تفکیک قابل مقایسه با پادتن‌ها به گستره وسیعی از ملکول‌های هدف متصل می‌شوند. در این کار پژوهشی آپتامر‌ها به‌عنوان یک نوع جدید از لایه‌های زیست‌تشخیص در زیست‌حسگر‌ها برای تشخیص ملکول‌های کوچک و سلول کامل به‌کار گرفته شدند. این تحقیق بر روی تشخیص الکتروشیمیایی سدیم دیکلوفناک و آدنوزین تری‌فسفات (ملکول‌های کوچک) و سلول سرطان ...

بیماری سرطان برای فرد مبتلا و خانواده اش به عنوان یک بحران جدی زندگی مطرح است. نظریه های متعددی وجود دارند که به نقش مثبت مقابله موثر فرد مبتلا و خانواده اش با سرطان در کاهش اختلالات روانی جسمانی و حتی نقش موثر آن بر سیستم ایمنی بدن تاکید می کنند.پژوهش حاضر به بررسی ارتباط سبک های مقابله والدین با رفتارهای مقابله کودکان مبتلا به سرطان و اضطراب ناشی از بیماری می پردازد. این پژوهش مطالعه ای از نوع همبستگی است. جامعه نمونه این پژوهش عبارتند از: 1- کودکان 14-12 ساله مراجعه کننده ...
نمایه ها:
کودک | 
سرطان | 
رفتار | 
 
سرطان بعنوان گروهی از بیماریها در نظر گرفته میشود که ویژگیهای آنها عبارتند از رشد نابه‌هنجار سلولها-توانایی آنها در تهاجم و دست‌اندازی به بافتهای مجاور و حتی اندامهای دور دست -و در نهایت مرگ بیمار در صورتیکه تومور به اندازه‌ای پیشرفت نماید و به مرحله‌ای برسد که نتوان آن را با موفقیت عمل نمود. در آغاز سده گذشته سرطان ششمین علت مرگ در کشورهای صنعتی بود. ولی امروز دومین علت عمده مرگ در آن کشورها محسوب می‌شود. افزایش میزانهای مرگ‌ومیر به علت همه اشکال سرطان به چند دلیل است که سه ...
نمایه ها:
سرطان | 
شیراز | 
تشخیص | 
پزشکی | 
1378 |