عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 130

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ایمنی‌زائی واکسن سرخک به عوامل زیادی بستگی دارد که در این تحقیق سعی شده است این عوامل مورد بررسی قرار گیرند: نوزاد در چندماهه اول تولد به علت همراه داشتن پادتن از ابتلا به سرخک مصون می‌ماند، در بعضی از جوامع عقب نگه‌داشته شده نوزادان این پادتن مادری را خیلی زود از دست می‌دهند و نسبت به بیماری در سن 4-5 ماهگی حساس می‌گردند، در کشورهای رو به رشد پادتن مادری تا سن 9 ماهگی دوام می‌آورد، حال آنکه در جوامع پیشرفته این پادتن تا بعد از یک سالگی نیز وجود دارد و از آنجائیکه پادتن مادری ...

در این مطالعه 172 نفر در فاصله سنی 14 تا 19 سال بطور تصادفی خوشه ای از دانش آموزان دبیرستانهای نواحی هفتگانه مشهد انتخاب شدند. این افراد در شیرخوارگی بر علیه سرخک واکسینه شده بودند، اما سابقه ابتلا به سرخک را نداشتند. پرسشنامه ای شامل سن و جنس و محل سکونت و بیماریهای همراه پر شد و سپس سرم این افراد جمع آوری شد و ‏‎IgG‎‏ اختصاصی ضد سرخک آنها با کیت سنجش کمی ‏‎IgG‎‏ الایزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در این گروه 50 نفر سرونگاتیو یا تیتر سرمی آنتی بادی ضد سرخک کمتر ...
نمایه ها:
سرخک | 
1379 | 
مشهد | 

سرخک بیماری فوق العاده مسری است که بوسیله واکسن قابل پیشگیری می باشد . جهت حذف سرخک از جامعه حداقل 95% افراد باید بر علیه بیماری ایمن باشند . هنوز در برخی از نقاط دنیا شاهد بروز اپیدمی های منطقه ای از جمله در ایران هسستیم . با توجه به بروز اپیدمی های سرخک در طی سال های 1379-1376 در استان سیستان و بلوچستان و مشاهده بیماری در کودکان مدارس و سربازان پادگانهای این استان ،‌ضرورت بررسی مصونیت در کودکان مدارس مد نظر قرار گرفت . در این مطالعه مقطعی - توصیفی که در سال 1379 صور ...
نمایه ها:
سرخک | 
ایمنی | 
کودک | 
مدرسه | 
واکسن | 

ویروس سرخک نسبت به نور (3و 1) و حرارت (9 ، 7 ، 3 و 2) فوق‌العاده حساس می‌باشد .به منظور جلوگیری و یا کاهش اثر سوء عوامل فوق‌الذکر در نقصان عیار ویروس واکسن سرخک ، اولا ویروس واکسن در شیشه‌های تیره تقسیم و توزیع می‌شود .ثانیا در موقع تهیه واکسن سرخک ، ویروس واکسن را با ماده محافظی (Stabilizer) که یک ترکیب شیمیایی است مخلوط می‌نمایند . ...

معمولا" ویروس سرخک در سلول دیپلوئید انسان به طریقه یک لایه کشت می‌شود. این روش کشت ، سالهاست که در قسمت تولید واکسنهای ویروسی مورد مصرف پزشکی انجام می‌شود. به منظور بالابردن عیار ویروس اوریون ، به جای استفاده از کشت یک لایه از کشت هم زمان ویروسی و سلول Co-cultivation با موفقیت استفاده شده است . تجربیات اولیه در مورد ویروس سرخک نشان می‌دهد که با استفاده از این روش می‌توان هم در وقت صرفه‌جوئی نمود و هم عیار ویروس به دست آمده را بالاتر برد. با توجه به این تجربیات کشت ویروس واکسن ...

سرخک یکی از بیماریهای مهم واگیردار است که به علت خطر مرگ و میر ، عوارض جسمی و ذهنی و احتمال همه گیری ، همواره مورد نظر بوده است با توجه به بار جهانی بیماری همواره جهت کنترل و ریشه کنی سرخک اقدامات فراوانی انجام شده است در کشور ما مهمترین استراتژی جهت کنترل بیماری ، واکسیناسیون می باشد که به دنبال آن ‏‎Surveillance‎‏ با مراقبت از سرخک نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است بیماریابی (فعال و غیر فعال) و اقدامات کنترل صحیح و بدون تاخیر در نواحی پر خطر ، مارا در رسیدن به هدف کنترل سرخک ...
نمایه ها:
سرخک | 
تهران | 
جنوب | 
1378 | 

سرخک بیماری فوق العاده مسری است که بوسیله واکسن قابل پیشگیری می باشد . جهت حذف سرخ از جامعه حداقل 95% افراد باید بر علیه بیماری ایمن باشد . هنوز در برخی از نقاط دنیا شاهد بروز اپیدمی های منطقه ای از جمله در ایران هستیم . با توجه به بروز اپیدمی های سرخک در طی سال های 1379-1376 در استان سیستان و بلوچستان و مشاهده بیماری در کودکان مدارس و سربازان پادگانهای این استان ، ضرورت بررسی مصونیت در کودکان مدارس مد نظر قرار گرفت . در این مطالعه مقطعی - توصیفی که در سال 1379 صورت پذیرفت 34 ...
نمایه ها:
ایمنی | 
پزشکی | 
کودک | 
مدرسه | 
سرخک | 
واکسن | 

ویروس سرخک ‏‎MV‎‏ یک ‏‎RNA‎‏ ویروس با پلاریته منفی است و دارای یک سروتیپ می باشد. اکثر ویروسهایی که به تازگی جدا شده اند، از جمله آنهایی که از نظر تیپ پاتوژن می باشند. جز ژنوتیپهای جداگانه ای نسبت به تیپ ادمونستون قرار می گیرند. ایزوله های تیپ وحشی از نظر ژنتیکی هتروژن هستند و حداقل 15 ژنوتیپ برای ویروس سرخک با مقایسه سکانس ژن نوکلئوکپسید پروتئین‏‎N) ‎‏ ) مشخص شده است. درجه و میزان تنوع و تغییر بین ژنوتیپها در مورد ژن ‏‎3/5%-16%N‎‏ متغیر می باشد. بهرحال توزیع واقعی جغرافیایی ...
نمایه ها:
سرخک | 
ویروس | 
ژنتیک | 
ایران | 

در این مطالعه به منظور بررسی عیار آنتربادیهای علیه ویروس سرخک ، روش غیر مستقیم الیزا ELISA بکارگیری و راه‌اندازی شد. به همین جهت اقدام به تهیه آنتی بادیهای علیه سرم انسانی در خرگوش نمودیم. ایمونوگلوبولینهای تهیه شده را که به وسیلهء کروماتوگرافی تعویض یونی خالص شده و خلوص آنها با آزمایشهای الکتروفورز در ژل‌پلی‌اکریل آمید و ایمونوالکتروفورز تایید شد، با آنزیم پراکسید از نشاندار گردید. برای تهیه آنتی ژن، ویروس سرخک (سویه ادمونستون B)درون سلولهای Hela تکثیر داده شد و با آزمایش ار ...