عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاکسول از مهمترین داروهای ضدتوموری می‌باشد که در درمان طیف وسیعی از سرطان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. منبع طبیعی تاکسول و ترکیبات خویشاوند آن (تاکسان‌ها یا تاکسوئیدها) گیاه سرخدار است که گونه‌ای بازدانه، کمیاب و کندرشد می‌باشد. به دلیل محدودیت‌های موجود در تهیه تاکسول از گیاه سرخدار، روش‌های متعددی جایگزین فرایند استخراج از گیاه طبیعی شده‌اند؛ که در این میان استفاده از کشت‌های این ویترو به دلیل داشتن مزایای بسیار زیاد (خصوصا استفاده از انواع تکنیک‌های القاء کننده) از مهمتری ...

تاکسول یکی از مهمترین و موثرترین داروهای ضد سرطانی است که تا کنون شناسایی شده است، و کشت سلول و بافت گونه‌های سرخدار (Taxus spp.)، و به تازگی فندق (Corylus avellana L.)، از امیدبخش‌ترین روش‌ها، برای تولید گسترده این ترکیب بسیار حائز اهمیت می‌باشند. هدف این تحقیق ارائه روشی برای دستیابی به کالوس و لاین سلولی در این دو گیاه و سپس ایجاد کشت سوسپانسیون سلولی آنها بود. همچنین در راستای افزایش مقدار تاکسول تأثیر دو الیسیتور شامل متیل جاسمونات و میدان مغناطیسی بررسی شد و میزان تاکسو ...

به منظور بررسی اثر باکتری اگروباکتریوم رایزوژنز و هورمون‌های اکسینی ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید روی ریشه‌زایی قلمه‌های سخت ریشه‌زای سرخدار، آزمایشی گلخانه‌ای روی قلمه‌های این گیاه انجام شد. تیمارها شامل استرین‌های A4 ,LB9402 ,C58C2 و هورمون‌های اکسینی نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید بود. نتایج این پژوهش نشان داد استرین‌های A4 و LB9402 و تیمار هورمونی ایندول بوتریک اسید تاثیر معنی‌داری در درصد ریشه‌زایی و درصد کالوس‌زایی کل و تعداد ریشه و تعداد ریشه‌های ف ...

يكي از موانع مهم در زمينه تكثير گياهان سرخدار اين است كه خواب بذور گونه‌هاي تاكسوس پديده‌اي‌ معمول بوده و باززايي طبيعي اين گياهان با مشکلات زيادي همراه است. تکنيک کشت جنين، شيوه‌اي مناسب جهت به دست آوردن گياهچه‌هاي تاكسوس مي‌باشد و به عنوان ابزاري كارا جهت غلبه بر خواب دانه‌ها، کوتاه کردن دوره اصلاحي، توليد گياهان عاري از آلودگي و متعاقب آن استحصال داروي ضد سرطان تاکسول مطرح است. به‌منظور بهینه‌سازی ترکیب محیط کشت جنین‌ها، آزمایشی فاکتوریل با چهار فاکتور (نوع محیط کشت، غلظت ...

مطالعه‌ی حاضر به منظور بررسی اثر سمی سرخه‌دار بر گوسفند صورت گرفت. در این مطالعه از 7 رأس گوسفند ماده نژاد بلوچی با سن 2-3 سال و وزن 34-47 کیلوگرم استفاده شد. در روز شروع مطالعه پس از اخذ یک نمونه خون حاوی EDTA (جهت خون شناسی) و یک نمونه خون بدون EDTA (جهت جداسازی سرم)، پودر گیاه سرخه‌دار به میزان 2/5 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در آب حل شده و با لوله معدی به گوسفندان تجویز شد. سایر نمونه‌های خون در ساعات 4، 8، 12، 24، 28، 32، 36 و 48 پس از تجویز گیاه اخذ شد. در نمونه‌های ...