عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 491

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگی فلزات سنگین یک تهدید بزرگ زیست‌محیطی در سراسر جهان می‌باشد. در میان فلزات سنگین، فلز سرب از نظر انتشار، گسترده‌ترین عنصر سنگین و سمی در محیط‌زیست است. این آلاینده‌ از منابع طبیعی و زمین‌زاد از قبیل سنگ‌ها و کانی‌های فلزدار و منابع انسان‌زاد مانند، کشاورزی، معدنکاری، صنایع باتری‌سازی، رنگ‌کاری و... نشأت می‌گیرند. در این پژوهش به منظور بررسی آلودگی سرب با منشأ زمین‌زاد و انسان‌زاد و همچنین با هدف پاکسازی زیستی سرب با استفاده از باکتری‌های بومی منطقه، نمونه‌برداری از من ...

مسمومیت با سرب یکی از مشهورترین علل مسمومیت با فلزات در بین دام های اهلی است که درتمامی گروه های سنی اتفاق افتاده و با نشانه های متنوعی همراه می گردد. ضمن آن که جذب مقادیر اندک سرب (کم تر از میزانی که به ایجاد شکل بالینی منجر شود) نیز مطرح بوده، می تواند تغییرات متابولیکی وهم چنین کاهش وزن را به همراه داشته باشد. مسمومیت با سرب به دلیل خوردن تصادفی این فلز، ترکیبات آن یا دریافت علوفه ای که به واسطه شرایط محیطی آلوده به سرب شده اند، اتفاق می افتد. در این مطالعه غلظت خونی سرب ...

آلودگی با فلزات سنگین امروزه یکی از مهمترین آلودگی های زیست محیطی و یک مشکل جهانی است. به این دلیل که این فلزات در مقادیر کم بسیار در محیط زیست پایدار بوده و دارای توانایی تجمع در بدن انسان و دیگر موجودات زنده و تغلیظ به وسیله زنجیره غذایی می باشند که منجر به ایجاد عوارض و مسمومیتهای متعدد میگردد. فلز سرب در این میان یکی از فلزات بسیار سمی است که در اثر فعالیت بسیاری از صنایع مانند باتریسازی، آبکاری، ذوب و تصفیه فلزات، سوخت خودرو، رنگ و رزین، لاستیک سازی و شیشه و کریستال وارد ...

معدن‌کاری در اکثر جوامع به عنوان يکی از عوامل زيربنايی اقتصاد مورد توجه شايانی می‌باشد، ليکن افزايش مسايل ناشی از اثر فعاليت‌های معدن‌کاری بر محيط زيست موجب رشد روزافزون پژوهش‌هايی در زمينه آثار زيانبار زيست محيطی آن‌ها شده است. در اين راستا و در جهت ارزيابی ميزان آلودگی محيطی معدن سرب و روی آهنگران (جنوب شرقی شهرستان ملاير (استان همدان)) آزمايشات ژئوشيميايي (AAS, ICP-AES) به منظور تعيين غلظت کل و بخشی عناصر سنگين سرب، روی، مس، کادميم، آرسنيک و آنتيموان بر روی 40 نمونه خاک ...

آلودگی فلزات سنگین یک تهدید جدی برای کیفیت خاک محسوب می‌شود زیرا فلزات سنگین پس از ورود به خاک پایدار باقی می‌مانند. سمیت سرب به‌طور وسیع در گیاهان، حیوانات و انسان‌ها گزارش شده است. فلزات سنگین اثرات مضر بر توابع بیولوژیکی خاک شامل اندازه، فعالیت و تنوع جمعیت میکروبی دارند. از طرف دیگر، رطوبت یکی از عوامل تاثیر گذار بر فعالیت‌های آنزیمی خاک می‌باشد. در زمین‌‌های مرطوب درجه خیس بودن، فاکتور موثری بر فعالیت‌های آنزیمی است. در تحقیق حاضر، اثر غلظت‌های سرب (100،50،0، 150و 200 می ...

سرباره‌ی حاصل از ذوب سرب در کوره‌های سنتی، به دلیل عدم رعایت پارامترهای صحیح عملیاتی در حین فرآیند پیرومتالورژی، حاوی مقدار قابل توجهی سرب می‌باشد. در این تحقیق پس از انجام مطالعات شناسایی نمونه و تشخیص وجود 15.38 درصد سرب با فاز سولفیدی در ترکیب شیمیایی سرباره‌ی حاصل از ذوب، امکانسنجی لیچینگ سولفید سرب موجود در سرباره به روش شستشوی نمکی در محلول اشباع NaCl و نمک کلرو فریک (FeCl3) بررسی شده است. به این منظور با استفاده از نرم افزار طراحی آزمایش نسخه‌ی 8، تعداد 50 آزمایش با اس ...

به منظور بررسی وضعیت برخی فلزات سنگین (سرب، نیکل، کروم و کادمیوم) در خاک و گیاه لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris L.) در اثر کاربرد 3 تا 5 ساله لجن‌فاضلاب و کمپوست زباله شهری، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1390 به اجرا درآمد. فاکتور اصلی، تیمارهای کودی در ده سطح (1T: شاهد؛ 2T: کود شیمیایی (40 کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره، 60 کیلوگرم فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل، 120 کیلو ...

در این مطالعه حذف نیترات از محلول‌های آبی با استفاده از غشاء ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید (PVC) و پلی کربنات (PC) در سیستم گسسته مورد بررسی قرار گرفته است. اثر عوامل مؤثر شامل: pH، مقدار جاذب، غلظت اولیه نیترات و مدت زمان تماس ارزیابی شده است. روش رویه پاسخ (RSM) و طرح باکس-بنکن جهت یافتن شرایط بهینه برای رسیدن به بیشترین بازده حذف (%R) و ظرفیت جذب(q) نیترات مورد استفاده قرار گرفت. شرایط مطلوب برای بهینه‌سازی همزمان بازده حذف و ظرفیت جذب تعیین شده است. در بررسی همدماهای ت ...

در این مطالعه، از روش استخراج فاز جامد با استفاده از جاذب گیاهی پوست نرم پسته (Pistaca) به منظور اندازه گیری مقادیر ناچیز یون های فلزی (Cd(II)، Pb(II)، Cu(II)،Ni(II و (Zn(IIدر نمونه های آبی استفاده شد. بدین ترتیب که محلول آبی یون های فلزی را از درون ستون حاوی جاذب عبور داده و یون های فلزی موجود در محلول توسط جاذب، جذب شده و سپس از طریق شستشو با نیتریک اسید پیش تغلیظ و اندازه گیری ها توسط دستگاه جذب اتمی انجام شد. پارامترهای موثر بر فرآیند جذب شامل pH، مقدار جاذب، حجم و غ ...