عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 160

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

راه‌ها به عنوان زیرساخت اصلی یک شهر و محیط‌زیست به عنوان زیرساخت اصلی موجودیت هر موجود زنده‌ای شناخته می‌شوند و این سیستم‌ها دارای اثرگذاری زیادی برهم هستند امروزه روند تخریب محیط توسط راه ها با افزایش تولید روزافزون خودروها و گسترش شبکه حمل و نقل به طور فزاینده‌ای افزایش یافته به طوری که در مجموع به عنوان اصلی‌ترین عامل آلوده‌سازی فضا و محیط شهری به حساب می‌ایند. به منظور مطالعه و بررسی میزان آلودگی خاک حاشیه خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم کل ناشی از خودروها و همچنین تعیین ...

کادمیم و سرب از جمله مهمترین آلاینده‏های زیست محیطی محسوب می شوندکه از راههای مختلف منابع آب و خاک را آلوده می‏نمایند. این عناصر در فهرست سازمان محیط زیست آمریکا به عنوان خطرناک ترین فلزات سنگین معرفی شده‌اند. پالایش خاک و آبهای آلوده به این عناصر یکی از مهمترین سیاست های زیست محیطی کشورهای صنعتی و در حال توسعه می باشد. در اکثر روش‌های‌های پالایش آب و خاک از کانی های زئولیت و بنتونیت استفاده می‌شود. در ایران نیز به دلیل وجود ذخائر و منابع عظیم زئولیت و بنتونیت امکان استفاده ا ...

امروزه آلودگی محیط زیست از مسائل مهمی است که جوامع مختلف با آن روبرو هستند. گسترش روز افزون صنایع، توسعه شهرها، افزایش جمعیت و دخالت بیرویه بشر در طبیعت، آلودگی منابع آب، خاک و هوا را به دنبال داشته است. استفاده بیش از حد پسماند های آلی از جمله لجن فاضلاب که در سالهای اخیر استفاده به دلیل ارزان بودن، رواج یافته است با وجود اینکه حاوی مقادیر زیادی عناصر پر مصرف و کم مصرف است و پس از افزایش به خاک میتواند رشد و عملکرد گیاه را افزایش دهد، حاوی غلظتهای بالایی از عناصر سنگین است ک ...

به یقین بهترین فعالیتی که کودک می تواند انجام دهد بازی است. در حقیقت بخش اعظم لحظات شیرین زندگی کودک را بازی تشکیل می دهد. شاید یکی از مهمترین مسائلی که در بازی کودکان باید مورد توجه قرار گیرد اسباب بازیهایی باشد که در اختیار کودک قرار می گیرد. از آنجا که اسباب بازیهای کودکان از جمله وسایلی هستند که کودکان بیشترین سرو کار و تماس را با آنها دارند و در حین بازی اماکن دارد آنها را به دهان خود نزدیک و یاالزاماً جهت استفاده از وسایلی از قبیل فلوت سازدهنی و سوت باید آنها را به دهان ...
نمایه ها:
سرب | 
کروم | 

در این پژوهش تأثیر سرب بر پاسخ‌های بینایی و شیمیایی دخیل در رفتار جهت‌گیری خرچنگ منزوی Diogenes avarus مطالعه شد. این رفتار جهت‌گیری در دو گروه خرچنگ‌ منزوی آلوده به سرب و سالم (غیرآلوده) در حضور نشانه‌های بینایی و شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. بدین وسیله، 30 قطعه خرچنگ منزوی D. avarus به طور جداگانه مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش به وسیله‌ی گذاشتن خرچنگ‌ها درون استوانه‌ی PVC در مرکز ظرف آزمایش شروع ‌شد. بعد از سه دقیقه آداپتاسیون، لوله PVCبه آرامی برداشته و حرکت جهت‌گیری ...

سرب از دسته فلزات سنگین محسوب شده و فاقد هر گونه نقش بیولوژیک در بدن انسان و دام می باشند. ذرات سرب عمدتاً از طریق سوختهای فسیلی حاوی تترا اتیل سرب و همچنین از طریق صنایع ذوب فلز يا، صنایع باتری سازی وارد محیط می شود. در میدانهای تیر و صنایع مهمات سازی نیز میزان سرب بالاست. در صورت آلوده بودن علوفه با سرب که از طریق رسوبات جوی روی آنها می نشیند سرب وارد بدن گاو شده و در استخوان جایگزین شده و به مرور وارد خون و نهایتا وارد شیر می گردد. ورود سرب به بدن انسان باعث ایجاد مسمومیت ...
نمایه ها:
شیر | 
سرب | 
شیر | 
سرب | 

سرب از دسته فلزات سنگین محسوب می شود که در اثر فرایند های صنعتی ناشی از مداخلات انسانی در محیط زیست پخش شده و می تواند با ورود به بدن گاو و جایگزین شدن در استخوان به مرور وارد خون دام شود و نهایتا شیر تولیدی را آلوده کند در خصوص میزان سرب شیر گاوداریهای اصفهان اطلاعات متفاوتی وجود دارد با توجه به صنعتی بودن استان اصفهان و تراکم واحد های صنعتی و دامداریها در اطراف شهر اصفهان به نظر می رسد در الودگی شیر به سرب تاثیر گذار باشد لذا اندازه گیری میزان سرب در شیر خام و پاستوریزه است ...

به منظور بررسی تاثیر آلودگی سرب بر گیاهان ، پژوهش حاضر در غالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش تاثیر غلظت های مختلف سرب (صفر(شاهد)، 100، 200 و 400 میلی گرم بر لیتر) بر میزان طول ریشه، پرولین ریشه و میزان کلروفیل برگ در گیاه سنجد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش غلظت سرب در خاک میزان طول ریشه و کلروفیل برگ این گیاه کاهش معنی دار هر سه غلظت نسبت به شاهد داشت. میزان پرولین با افزایش غلظت سرب افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشت. مقدار پرولین در ن ...
نمایه ها:
سرب | 
سنجد | 
ریشه | 

امروزه با توجه به بحران انرژی درجهان و کمبود و محدودیت منابع سوختهای فسیلی، سوختهای زیستی بویژه بیواتانول به عنوان یک سوخت گیاهی و یک افزودنی مناسب جایگاه ویژهای در دنیادارند. در این تحقیق تولید بیواتانول در یک محیط آلوده به فلزسرب با استفاده از قارچ موکور ایندیکوس1 و تحت شرایط هوازی 03 میلیگرم در لیتر ازغلظت فلز سرب انجام شد. - در بازه 333 قارچ در یک محیط ترکیبی شامل 50 گرم در لیتر گلوکز و 0 گرمدر لیتر عصاره مخمر و غلظت های متفاوت از فلز سرب کشت داده شد. همچنین قارچ مورد است ...