عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه استفاده از سرامیکهای مهندسی یا ساختاری در موتور اتومبیل مورد توجه قرار گرفته است . مواد سرامکی در مقایسه با فلزات دارای وزن مخصوص کمتر و مقاومت بیشتر در مقابل حرارت و سایش بوده که این خواص عامل مهمی برای گسترش کاربرد آنها به عنوان جایگزین قطعات فلزی در موتور و بدنه اتومبیل میباشند. قطعات سرامیکی نسبت هب قطعات فلزی دارای محاسن و معایبی هستند که باید فبل از جایگزینی یک قطعه فلزی توسط سرامیک با دقت بسیار مورد مطالعه قرار گیرند. در این مقاله ابتدا انواع سرامیکها به طور بسی ...