عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مشکلاتی که در برداشت نفت خام و پالایش آن وجود دارد وجود ترکیبات سنگین مانند رزین‌ها و آسفالتین‌ها می باشد. این موضوع خصوصا در مورد ترکیبات رزینی که حلالیت نسبتا بالایی در نفت دارد و در برش‌های گوناگون نفت خام در برج تقطیر پخش می شوند، اهمیت بیشتری می یابد. این امر سبب بروز مشکلات مختلف از جمله گرفتگی خطوط لوله، کاهش راندمان فرایندهای پالایش و کاهش عمر کاتالیست‌های شیمیایی بکار رفته می شود. از طرف دیگر، با کاهش ذخایر نفت خام سبک در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های زیستی ...

در پژوهش حاضر، جداسازی یک باکتری با قابلیت رشد در شرایط اسیدی و توانایی تولید پروتئاز خارج سلولی مد نظر بود. جستجوی باکتری با نمونه گیری از خاک و آب مناطق دارای pH اسیدی انجام گرفت و بر اساس ویژگی های ظاهری و آنالیز توالی srRNA16سویه F1390 به عنوان بهترین سویه ترشح کننده آنزیم انتخاب و در جنس Serratia طبقه بندی گردید. بهینه سازی شرایط کشت نشان داد که باکتری مورد نظر در محیط TSB با 5/5 pH~ و دمای oC30 و شرایط هوادهیrpm 180 بالاترین میزان تولید پروتئاز را دارد. آنزیم ...

سیب‌زمینی یکی از محصولات مهم زراعی در استان کردستان می‌باشد. بیماری پژمردگی باکتریایی سیب‌زمینی با عامل R. solanacearum یکی از عوامل محدود کننده کشت این محصول به شمار می‏رود. در نمونه برداری از مزارع سیب‌زمینی کردستان 50 جدایه بیمارگر جداسازی و شناسایی شد که بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های فنوتیپی 5 جدایه (3، 10، 11، 28، 33 و 34) به همراه سویه ارسالی از شیراز (KOB) جهت بررسی‌های تکمیلی انتخاب شدند. شناسایی جدایه-های 3، 11، 28، 33، 44 و KOB در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز با استفاد ...

میکروارگانیسم‌ها‌ موجودات بسیار ریزی هستند که متابولیت‌ها‌ی حاصل از آن‌ها‌ رنگ‌ها، آنزیم‌ها و اسیدها است که موارد مصرف مختلفی دارد. سرعت رشد و تولید مثل بالایی دارند و نسبت به منابع طبیعی دیگر کمتر تحت تاثیرشرایط اقلیمی قرار می گیرند..با توجه به مشکلات زیست محیطی، آلودگی و پساب، وابسته بودن به منابع نفتی، تجدید ناپذیر و سازگار نبودن رنگ‌های مصنوعی با محیط زیست، بشر به فکر جایگزین نمودن این رنگ‌ها با منابع جدید افتاده است. در این پژوهش رنگ تولیدشده توسط تعدادی از میکروارگانی ...

امروزه به علت افزایش روزافزون مشکلات ناشی از فرآورده‌های نفتی ازجمله آلاینده‌ها و پساب‌های سمی آن، محققان به مطالعه ‏پتانسیل‌های فراوان طبیعت و زیست‌گونه ها می‌پردازند. ازجمله منابع عظیم و متنوع طبیعی، میکرو ارگانیسم ها هستند که فرآورده‌های ‏قابل‌تولید توسط میکرو ارگانیسم‌ها دامنه گسترده‌ای را شامل می‌شود. توانایی میکروارگانیسم ها در تولید رنگ‌ها، آنزیم‌ها، داروها و ‏تجزیه و تبدیل مواد شیمیایی، آن‌ها را به منابع بسیار مهم برای آینده‌ی بدون نفت تبدیل نموده است.‏ باکتری سراشیا ...