عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 46

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : آشنایی با میراث فرهنگی شهرستان سراب . ...

این تحقیق بررسی ارتباط شیوه تصمیم‌گیری مدیران آموزشی در موفقیت شغلی آنان در مناطق آموزش و پرورش شهرستان سراب می‌پردازد. نتایج نشان داد که: بین شیوه تصمیم‌گیری مدیران آموزشی و موفقیت شغل و شیوه تصمیم‌گیری باز مدیران آموزشی و موفقیت شغلی و بین شیوه تصمیم‌گیری رفتاری مدیران آموزشی با موفقیت شغلی آنان همبستگی معنی‌داری وجود دارد. و همچنین بین نظرات مسئولان آموزش و پرورشی و معلمان مدارس در خصوص موفقیت شغلی مدیران آموزشی همبستگی معنی‌داری وجود دارد. ...

هدف پژوهش : بررسی رابطه بین نوع مدرک تحصیلی شاغلین به مشاوره در دبیرستانهای سراب ( کارشناسی مشاوره و رشته های مرتبط با آن - سایر رشته ها) با عملکرد آنان در حل مشکلات دانش آموزان می باشد. ...

چون توتون تیکلاک استحصالی از منطقه سراب مورد توجه مسئولین خرمن سیگارتهای تولیدی نمی باشد ،لذا تغییر نوع واریته مورد کشت ونحوه عمل آوردن توتون درآن منطقه ضروری می نمود. براین اساس واریته های مختلف توتون درمنطقه سراب بصورت آزمایشی کاشته شدبررسیهایی اولیه نشان می دهد که شرایط آب و هوائی وموقعیت منطقه سراب ازحیث خاک برای کشت توتون مناسب می باشد. انواع ترابوزان نسبت به سایرارقام کاشته شده راندمان بیشتری داشته اند.ضمنا بررسیهائی از زمینه مسائل زراعی و نارسائیهای موجود انجام و پیشنه ...
نمایه ها:
گیاه | 
سراب | 
کشت | 

چکیده ندارد.

طرح حاضر بمنظور تعیین میزان شنونده، بیننده و بررسی نظرات مردم نسبت به برنامه‌های محلی در شهرهای تبریز، مرند، اهر، مشکین‌شهر، سراب و هشترود انجام گرفته است . در مورد رادیو نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط شنونده رادیو در شهرهای مورد بررسی حدود 77 درصد بوده است . متوسط شنونده رادیو تبریز در شهر تبریز، 76 درصد و در سایر شهرهای استان 83 درصد بوده است و این میزان شنونده در شهر سراب به نسبت بیش از سایر شهرها می‌باشد. پرشنونده‌ترین برنامه‌های مرکز تبریز دو برنامه "خانواد ...

اقلیم و معماری علمی است که به وسیله آن می توان به راهکارهای اصولی در جهت طراحی اقلیمی مساکن دست یافت. با طراحی اقلیمی می توان از انرژیهای طبیعی به نحواحسن استفاده کرد و جهت آسایش خود، آنها را مورد استفاده بیشتر قرار داد. فرم کالبدی ساختمان نقش بسیار مهمی را در میزان تاثیر شرایط اقلیمی و وضعیت حرارتی ساختمانها دارد. فرم یک بنا با توجه به اقلیم منطقه و دمای بحرانی آن به انواع گوناگونی می تواند باشد که باید بهترین نوع فرم ساختمان را با توجه به اصول طراحی اقلیمی محل بکار گیریم. د ...

دامنه بزقوش و دشت سراب در شرق تبریز واقع شده است. ساختار فعال زمین شناسی، تنوع آب و هوا، ویژگی های لیتولوژیکی ، توپوگرافی و هیدرولوژی فعلی منطقه و ژئومرفولوژی تاریخی آن، سبب شده اند که در دامنه شمالی بزقوش و دشت سراب ، پدیده های ژئومرفولوژی تنوع چشمگیری داشته باشند. به طوریکه با وجود حاکمیت سیستم مورفوژنز مجاور یخچالی در ارتفاعات فوقانی رشته کوه بزقوش ، در دشت سراب سیستم فرسایشی مناطق خشک و نیمه خشک حاکم است. در هر حال ، شناخت ناهمواری های فعلی سطح زمین و مسائل مورفولوژیک آن ...

هدف این تحقیق بررسی علل و عوامل موثر در گرایش روستاییان دوزدوزان از توابع شهرستان سراب آذربایجان شرقی، به مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ است . شناخت عوامل مهاجرت ، کشف وضعیت و مسائل و مشکلات روستاییان و ارائه راه‌حلها و پیشنهادهایی برای کاهش گرایش به مهاجرت از هدف‌های دیگر تحقیق است . جامعه آماری، کلیه 457 خانوار روستای دوزدوزان است که حجم نمونه آماری 45 خانوار می‌باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است . با توجه به نتایج تحقیق، درآمد کم، نبودن مراکز درمانی، رفاهی و تفریحی، ...