عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 378

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب حياتي ترين نياز بشر براي بقاء مي باشد و سازه هاي نگهداري، انتقال ، تصفيه و توزيع آب از چنان اهميتي برخودار هستند كه در درجه اولويت برنامه هاي توسعه قرار مي گيرند.سد يكي از فراسازه هايي است كه ساخت آن بسيار پر هزينه و وقت گير بوده، نيازمند به دانش و فناوري بالايي مي باشد.علاوه بر اين منافع اقتصادي قابل توجهي براي جامعه در بردارد.نگهداري صحيح و انجام تعميرات بموقع و صحيح همراه با بهره برداري مناسب و بهينه منجر به افزايش طول عمر مفيد سد خواهد گرديد.حفاظت، نگهداري وكنترل رفتار ...

در پایان نامه حاضر روش جددی برای تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی تحت تاثیر مولفه افقی شتاب زمین لرزه ارائه شده است که اساس آن مبتنی بر روش المانهای محدود با فرمولاسیون اویلر - لاگرانژ میباشد. بمنظور انجام محاسبات و بدست آوردن نتایج مورد نیاز و مقایسه آنها با نتایج روشهای دیگر و بررسی دقت و کارائی روش جدید برنامه کامپیوتری تهیه و تنظیم گردیده است که در آن شرایط مرزی مناسبی برای مدل کردن پدیده انتشار امواج از مرز بالا دست مخزن و انکسار در کف مخزن در نظر گرفته شده است . سیال محیط ...

این پژوهش به منظور بررسی پایداری تونل انحراف سد مخزنی کمال صالح در حین رویداد زمین لرزه صورت پذیرفته است. بدین منظور عملیات درزه نگاری با در نظر گرفتن ایستگاه های متعدد در سرتاسر تونل صورت پذیرفته و مشخصات درزه ها تونل از جمله آزیموت، شیب، پرشدگی، بازشدگی و ... در فرم های مخصوص ثبت گردید. در مطالعات دفتری درزه های برداشت شده به کمک نرم افزار Dips مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس سیستم درزه های مختلف، تونل انحراف به بخش های مجزا تفکیک گردید. پس از آن پارامترهای لرزه خیز ...
 
مطالعه ارزیابی زیست محیطی طرح سد مخزنی و نیروگاه برقابی زالکی پس از جمع آوری و تجزیه تحلیل اطلاعات، پیش بینی اثرات مختلف طرح بر محیط زیست منطقه ارزیابی گردیده است. در این مطالعه پس از تعیین کلیات و قوانین ناظر بر موضوع و تشریح پروژه، به تشریح وضعیت محیط زیست منطقه شامل محیطهای فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پرداخته شده است همچنین پارامترهای کیفی و کمی با استانداردهای ملی و درصورت عدم وجود استاندارد و در برخی موارد براساس میزان تغییر نسبت به وضع موجود و تا ...

رودخانه با حفظ شرایط طبیعی خود دارای حالت رژیم می باشد. از عوامل موثر در حالت رژیم میتوان به دبی جریان،‌ غلظت رسوبات معلق،‌ بار بستر،‌ شیب و سایر عوامل هیدرولیکی و هیدرولوژی اشاره نمود. با احداث سد در مسیر جریان رودخانه شرایط رژیم رودخانه به هم خورده و با انباشت رسوبات در مخزن و رهاسازی آب زلال در پایین دست رودخانه پایاب در معرض فرسایش شدید قرار میگیرد. مطالعات انجام یافته در این زمینه بر مبنای این فرضیه است که حجم رسوبات فرسایش یافته از پایین دست سد میتواند برابر با حجم رسوب ...
نمایه ها:
رسوب | 
سد | 

رسوبگذاری در مخازن مسائل متعددی را در طراحی و بهره برداری از سیستمهای منابع آب ایجاد می کند. عمر مفید مخزن به خاطر رسوبگذاری سریعا کاهش می یابد و تعداد مخازنی که به خاطر رسوبگذاری رو به زوال گذاشته اند دائما بیشتر می شود. برای جلوگیری از تجمع رسوبات دو راه حل وجود دارد، یک راه حل جلوگیری از ورود رسوب به مخزن سد و راه حل دیگر خارج نمودن رسوبات ته نشین شده در مخزن سد می باشد. از روشهای نوع اول آبخیزداری و احداث گذرگاههای فرعی ‏‎Bypassing‎‏ و از روشهای نوع دوم آبشویی ‏‎Flushing‎ ...

احداث مخازن ذخیره‌ای یکی از روشهای متداول و پرسابقه در کنترل و مهار سیلابهاست . در این روش بخشی از حجم مخزن برای کنترل سیلابهای محتمل بالادست ، خالی نگهداشته می‌شود. این در حالی است که برای تامین نیازهای آبی حجم آب ذخیره شده مهم است . در نتیجه تعریف معیارهایی برای سنجش عملکرد مخزن در انجام هر یک از وظایف نتامین نیاز و کنترل سیلاب و مقایهس این دو عملکرد ضرورت می‌یابد. یکی از شاخصهای سنجش عملکرد یک سیستم آبی "شاخص اطمینان‌پذیری" است . اطمینان‌پذیری یک مخزن در کنت ...
نمایه ها:
کنترل | 
سیل | 
ایمنی | 
سد | 

با شروع و تداوم سد سازی در ایران طی 50 سال گذشته، به تدریج ساختگاه هایی با مخزن بکر و بدون کاربری انسانی محدودتر شده است. هم اکنون بیشتر سدهای مورد مطالعه و در دست اجرا با مشکل وجود کانون های جمعیتی، منابع معیشتی، تاسیسات زیربنایی، عرصه های زیست محیطی و در محدوده مخزن مواجه هستند. دستیابی به راه حلی در جابجایی و جایگزینی این منابع و تاسیسات در چارچوب اقتصاد ملی و منطقه ای، نیازمند مطالعاتی جامع می باشد که به موازات مطالعات و طراحی طرح اصلی از مرحله شناخت شروع و به جابجایی و ج ...
نمایه ها:
خسارت | 
مخزن | 
سد |