عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جریان های واریزه ای حاصل از بارانهای سیل آسا در سراسر جهان رایج بوده و به دلیل دارا بودن غلظت بسیار بالا از رسوبات، دارای قدرت تخریبی زیادی می باشند استفاده از سدهای اصلاحی در رودخانه های مناطق کوهستانی با شیب زیاد به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با سیلاب های واریزه ای مطرح می باشد در این تحقیق به منظور بررسی میزان همبستگی پارامترهای هیدرولیکی موثر بر میزان تله اندازی رسوب در سدهای اصلاحی گابیونی تعداد 32 آزمایش در محیط آزمایشگاه بر روی دو نوع سد با عرض بازشوی متفاوت تحت چها ...