عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 70

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پرستاران باید همواره در حال دیدن آموزش های مستمر باشند. در این خصوص انواع روش های آموزشی وجود دارند که دادن جزوه آموزشی و اطلاع رسانی از طریق سخنرانی از این جمله اند. در این بررسی مقایسه میزان تاثیر این دو نوع آموزش بر روی میزان آگاهی دانشجویان پرستاری سال چهارم دانشکده پرستاری و مامایی سنندج صورت گرفته است. پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بود. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای با 42 سوال بود. به منظور بررسی تاثی ...

این بررسی تجربی با هدف بررسی مقایسه ای دو روش سخنرانی و جزوه بر میزان آگاهی دبیران دوره آموزش ضمن خدمت مرکز تربیت معلم قزوین از خودآزمایی پستان در نیمه اول سال 1376 انجام شد. در مجموع 40 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سنی آنها 2/35 سال بود در گروه سخنرانی میانگین آگاهی از خودآزمایی پستان قبل از آموزش 45/3 با انحراف معیار 33/3 و بعد از آموزش میانگین 60/16 با انحراف معیار 33/2 بوده است. در گروه جزوه میانگین آگاهی قبل از مطالعه جزوه 90/6 با انحراف معیار 67/3 و بعد از مطال ...

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است ، با هدف مقایسه تاثیر آموزش درس بیماریها و پرستاری خون به دوشیوه سخنرانی با یادگیری برمبنای مسئله برمیزان یادگیری و یادداری دانشجویان پرستاری انجام گرفته است . 4 جلسه آموزش به روش سخنرانی برای گروه شاهد و 5 جلسه آموزش به روش سادگیری برمبنای مسئله برای گروه آزمون برنامه ریزی و اجرا شد . داده ها با استفاده از پرسشنامه و در سه مرحله قبل ، یک و سه هفته پس از پایان آموزش محتوا گردآوری شد . مشاهده میانگین نمرات بالاتر یادگیری در گروه آزمون می تواند ...

هدف پژوهش ، سنجش میزان تاثیر آموزش از طریق فیلم‌های آموزشی بر یادگیری و یادآوری دانش‌آموزان مراکز آموزش کشاورزی ایران در مقایسه با آموزش معمولی است . جامعه آماری پژوهش ، 193 دانش‌آموز از شش مرکز آموزش کشاورزی در 6 استان مختلف است . روش پژوهش ، تحقیق تجربی و پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه، پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون یادآوری بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که میزان یادگیری، علاقه به تحصیل، میزان یادآوری و میزان برانگیختن دانش‌آموزان به مطالعه غیردرسی در روش آموزش با فیلم نسبت ...

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه میزان تأثیر روش تدریس بحث گروهی با روش تدریس سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی و مهارتهای ارتباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس است. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی است. برای اجرای پژوهش چهار کلاس انتخاب شد، دو کلاس به عنوان گروه گواه و دو کلاس به عنوان گروه آزمایش، در یک ترم تحصیلی در دو کلاس روش بحث گروهی و در دو کلاس روش سخنرانی اجرا شد. در نهایت، نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون مهارتهای ارتباطی دانشجویان هر دو گروه با هم مقایسه شد. داده ها با آزمو ...

استفاده منظم از مسواک، دهان‌شویه و نخ دندان در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری‌های دهان و دندان موثر است. این مطالعه باهدف ارزشیابی برنامه آموزشی چند رسانه ای بر رفتار بهداشت دهان و دندان دانش آموزان و مقایسه آن با روش آموزشی سخنرانی در ارتقاء و نگهداری رفتار مرتبط با سلامت دهان و دندان انجام گردیده است. مطالعه حاضر پژوهش مداخله‌ای نیمه‌تجربی می‌باشد که در سال 91-1390 در چابهار انجام شد. 300 دانش‌آموز کلاس چهارم و پنجم ابتدائی بطور تصادفی انتخاب و به 3 گروه 100 نفری (شاهد، ...

نقش عمده آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقاء دانش ، تحقیق و تتبع و زمینه‌سازی برای توسعه کشور است . آموزش پزشکی بخشی از نظام آموزش عالی است که با حیات انسانها سروکار دارد، لذا توجه به جنبه‌های کمی و کیفی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . آموزش پزشکی باید با پیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی و نیازهای در حال تغییر جامعه هماهنگ باشد و افرادی توانا در حال مسائل بالینی و با تفکر خلاق و انتقادی و پویا در فرایند کارگروهی تربیت نماید. یکی از ...

این گزارش شامل محورهای مهم بیانات مقام معظم رهبری در آذر ماه 1376، به استثنای سخنرانی و دیدارهای معظم له در هشتمین کنفرانس سران کشورای اسلامی است . سخنرانی ایشان در جمع بسیجیان در سالروز صدور فرمان تاریخی تشکیل ارتش بیست میلیونی، دیدار با مسئولان و اقشار مردم در سالروز بعثت حضرت خاتم‌الانبیاء (ص )، دیدار با مسئولان سپاه در سالروز میلاد "امام حسین" علیه‌السلام، دیدار با جانبازان جنگ تحمیلی به مناسبت روز جانباز، دیدار با اقشار مختلف مردم در سالروز میلاد با سعادت "اما ...

یکی از سازه‌های مهم بنیادی در توسعه اجتماعی اقتصادی کشورهای در حال رشدهمچنین کشور عزیز ما آموزش و بویژه "آموزش در بخش کشاورزی" محسوب‌میشود. از مهمترین و کلیدی‌ترین محورهای آموزش و تعلیم و تربیت در هرسیستم آموزشی "روشهای تدریس " می‌باشد. چنین بنظر می‌رسد تلاشهایی که درجهت حل مشکلات ، بهبود و بهره‌وری هر چه بیشتر این روشهای بعضا "سنتی وقدیمی" بکار گرفته شده ناکافی بوده و می‌توان از طریق بکارگیری "تکنولوژی‌آموزشی" به عنوان علم "مهندسی آموزشی" و نه کاربرد صرف وسایل وتجهیزات و است ...