عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خاک‌های آهکی در پهنه‌ی وسیعی از غرب ایران گسترش دارند و گوگرد عنصری مورد توجه‌ترین کود برای اصلاح این خاک‌ها به ویژه pH آنها می‌باشد که مقادیر زیادی از آن را صنایع پتروشیمی کشور به عنوان محصول جانبی تولید می‌کنند. راندمان گوگرد عنصری در اصلاح خاک‌ های آهکی به شدت به شرایط اکسیداسیون آن وابسته است. هدف از این پژوهش ارزیابی کارآمدی مقادیر مختلف گوگرد عنصری برای اصلاح خاک آهکی تلقیح شده با باکتری اکسید کننده گوگرد می‌باشد. از این‌رو تعداد 15 ستون شمال چهار تیمار گوگرد و یک شاهد ...

بدلیل محدودیت منابع آب با کیفیت خوب، استفاده بهتر از منابع آب موجود و استفاده از آب‌های بازیافتی، با شوری کم و با شوری متوسط برای آبیاری از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده بدون کنترل از آب شور دشواری‌های فراوانی از جمله افزایش شوری خاک را به همراه دارد. استفاده از رینگ مروس میتواند فرایند شوری را تحت کنترل درآورد. این پژوهش در گلخانه دانشگاه صنعتی اصفهان و در ستون های آزمایشی خاک انجام گرفت. در این تحقیق، تأثیر رینگ مروس بر توزیع شوری و املاح خاک بررسی شد. تیمارها شامل دو تی ...

گسترش شهرنشینی و صنعتی شدن به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، سبب انباشت حجمی عظیم از زباله‌های شهری گردیده است. بررسی حرکت، انتقال، نشر و ترابری آلودگی فاز مایع زباله‌ها (شیرابه‌)، یکی از معضلات مهم‌ زیست محیطی در دو دهه اخیر می‌باشد. خاک با دارا بودن ویژگی‌های بیوفیزیکوشیمیایی بسیار پیچیده، پتانسیل پالایش انواع آلاینده‌ها، از جمله آلاینده‌های موجود در شیرابه زباله شهری دارد. به همین منظور، آزمایشی در ستون‌های پلی‌اتیلنی در 5 دوره 20 روزه و در قالب طرح کاملاً تصادفی، با هدف بر ...

کادمیم یکی از فلزات غیرضروری و سمی برای گیاهان و حیوانات می‌باشد. حرکت کادمیم در نیمرخ خاک منجر به تجمع آن در خاک تحت‌الارض و نیز آلودگی آبهای زیرزمینی می‌شود. انتقال فعال کادمیم در افقهای زیرسطحی بطور معنی‌داری بر سرنوشت آن و بر محیط زیست در درازمدت تأثیر می‌گذارد. پیش‌بینی مهاجرت این آلاینده‌ در یک مکان مستلزم اندازه‌گیری ضریب توزیع است که برای تشریح برهمکنش بین آلاینده و خاک تحت الارض استفاده می‌شود. فرض ضمنی این است که ایزوترمهای جذب (Kd) مستقل از نسبت خاک به محلول، غلظت ...

به منظور بررسی تغییرات ویژگی‌های شیمیایی پساب شهری غنی‌شده با سرب و کادمیم در اثر عبور از ستون-های خاک با سطوح مختلف ورمی‌کمپوست به صورت طرح بلوک کاملاً تصادفی در دانشکده کشاورزی شهر یاسوج آزمایشی در سال 1390 اجرا گردید. ستون‌های پلی‌اتیلنی با طول 80 و قطر 8 سانتی‌متر از خاک لوم رسی پر گردیدند. پساب غنی شده با سرب و کادمیم در 8 دوره‌ی 10 روزه به ستون‌های خاک اضافه گردید و پس از اتمام هر دوره‌ی آبیاری، تغییرات کیفیت شیمیایی در زه‌آب خروجی اندازه‌گیری شد. در پایان این مرحله نمو ...

کمبود گوگرد یک پدیده‌ی معمول در اراضی کشاورزی دارای خاک آهکی ایران است. عمده اکسیداسیون گوگرد در خاک به واسطه باکتری‌های تیوباسیلوس تیوپاروس انجام می‌گیرد. اکسیداسیون گوگرد باعث کاهش pH خاک می شود و دسترسی به فسفر، ماکرو و میکرو نوترینت ها را بیشتر می‌کند. این مطالعه با هدف ارزیابی گرانول‌های گوگرد- بنتونیت به‌منظور اصلاح خاک‌های آهکی با استفاده از ستون‌های خاک انجام شد. ازاین‌رو 15 ستون خاک با لوله‌های پلی‌اتیلن با قطر 15 سانتی‌متر با چهارچوب فلزی ساخته شد و با یک نمونه خاک ...

در تحقیق حاضر تاثیر استفاده از پساب فاضلاب سطحی برای اصلاح خاک‌های شور و سدیمی قسمتی از اراضی جنوب تهران بررسی شد. در آزمایشگاه، آزمایش‌های آبشویی بر ستون‌های خاک به قطر 30 سانتی-متر و ارتفاع 80 سانتی‌متر انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل چهار عمق آبشویی 25، 50، 75 و 100 سانتی‌متر و سه نوع ماده اصلاحی گچ، اسید سولفوریک و بدون ماده اصلاحی در سه تکرار به انجام رسید. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که استفاده از 100 سانتی‎متر پساب برای آبشویی، باعث کاهش شوری در کل نیمرخ خاک در تیمارهای ...