عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش حاضر تدوین یک مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) بر روی جدول داده – ستانده است . این مطالعه پیوند روش های AHPLP و داده – ستانده است . بدین صورت که از روش داده – ستانده به منظور شناخت و ارتباط وضعیت اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد و از تلفیق مدل AHP با LP به منظور حل مدل برنامه ریزی چند معیاره MCDM استفاده شده است . به گونه ای که همزمان به بررسی 8 معیار مهم و عمده اقتصادی که عبارتند از : ارزش افزوده ، تشکیل سرمایه ، مصارف واسطه ، مصرف نهایی دولت و خانوار ، صادرات بدون نفت ...

بخش انرژی به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی و اثرگذار در اقتصاد کشور مطرح بوده و تحلیل اثرات متقابل این بخش با سایر بخش‌های تولیدی و نحوه تأثیر تصمیمات و سیاستگذاری‌های مربوط به آن بر بخش‌ها بسیار مهم است. انرژی در بخش کشاورزی اهمیت خاصی دارد، زیرا انرژی به عنوان یک نهاده در این بخش مصرف می‌شود. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی رابطه کمی مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. بررسی فوق از طریق محاسبه ماتریس ضرایب فنی، ماتریس معکوس لئونتیف، ماتریس معکوس گش و ضرایب پیوند پسی ...

رویکرد ضرایب فزاینده در ادبیات اقتصادی، به مطالعه تأثیر سیاست‌های متغیرهای سیاست‌گذاری بر متغیرهای درون‌زا می‌پردازد. این رویکرد ابتدا توسط کینز در ادبیات اقتصاد کلان مطرح شد و سپس توسط لئونتیف و دیگران در قالب الگوی داده ـ ستانده بسط و گسترش یافت و مطالعات زیادی در این باره انجام شده است. اخیراً موضوع ضریب فزاینده با توجه به سهم کالاهای واسطه در ادبیات داده ـ ستانده مطرح شده است. این رویکرد جدید توسط چارلز جونز (2007) از دانشگاه استنفورد ارائه شده است. با توجه به رویکرد جونز ...

نرخ بیکاری استان سیستان و بلوچستان که در سال 1375 به متوسط نرخ بیکاری در کشور نزدیک شده و به 9 درصد رسیده بود، به شدت افزایش یافته و براساس سرشماری سال 1385 به 52/31 درصد رسیده است. بنابراین باید در جهت کاهش بیکاری این استان، اقداماتی صورت پذیرد و به دلیل محدودیت منابع تولیدی، باید به فعالیت‌هایی توجه شود که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌نمایند. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که فعالیت‌های اقتصادی کلیدی اشتغال‌زای استان سیستان و بلوچستان کدامند؟ و آیا سیاست‌های ر ...

مسئله مهم برای کشورهای در حال توسعه منابع محدود و نیازهای نامحدود است که توسعه همه بخشهای اقتصادی را به صورت همزمان ناممکن می سازد. اولویت بندی بخشها می تواند راه حل مناسبی را پیش روی این کشورها قرار دهد. برای این منظور برنامه ریزان سعی می کنند نقش هریک از بخشها را در میان سایر بخشهای اقتصادی به منظور دستیابی هرچه سریعتر به اهداف مورد نظر این کشورها بررسی نمایند. پژوهش حاضر که به نظر می رسد بتواند نقش و اهمیت بخش برق را برای برنامه ریزان و دستگاه های ذیربط در سیاست گذاری ها ...

امروزه ضمن تحولاتی که در نظام برنامه ریزی اقتصادی جهان صورت گرفته جوامع به طور گسترده به سوی تمرکز زدایی و برنامه ریزی منطقه ای با توجه به استعدادها و توانمندیهای خاص هر منطقه گام نهاده اند. بدین ترتیب جهت انجام برنامه‌ریزی‌های منطقه ای، تحلیل‌ها و مطالعات منطقه‌ای به روش های مختلف ضروری به نظر می رسد. از جمله روش‌هایی که در برنامه‌ریزی منطقه‌ای به طور گسترده به کار گرفته می‌شود، تکنیک داده-ستانده می‌باشد. اهمیت اقتصاد فضا در ایران نیز چندی است مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته ...

بخش‏های اقتصادی، برای رفع نیازهای خود در فرایند فعالیت‏های تولیدی، به کالاها و خدمات یکدیگر وابسته‏اند. این وابستگی موجب پیدایش پیوندهایی در بین بخش‌های اقتصادی می‏شود که حاصل آن، شکل‏گیری ساختار اقتصادی کشورها می‏باشد. از طرفی، تجارت آزاد از جمله عواملی است که انتظار می‏رود تا از طریق انتقال فن‌آوری، تسهیل در دسترسی به منابع دیگر کشورها و تغییر در تقاضا برای کالاها و خدمات، تحولاتی در ساختار اقتصادی کشورها پدید آورد. از این رو، تحقیق حاضر، به مقایسه‌ی ساختار اقتصادی کشور ...

شناخت ساختار اقتصادی یک منطقه با هدف برنامه‌ریزی مناسب یک اصل اساسی است. لیکن برای این منـظور، جدول داده- ستانده منطقه‌ای ابزار مناسبی محسوب می‌شود. از سویی نیز، تدوین جدول داده- ستانده پیمایشی در سطح منطقه به دلیل هزینه بالا، زمان‌بر بودن و نیازمندی به نیروی انسانی متخصص کمتر مورد توجه بوده و روش‌های غیرپیمایشی بیشتر متداول بوده است. در ایران از بین روش‌های غیرپیمایشی، رهیافت سهم مکانی به دلیل سازگاری با نظام آماری موجود بیشتر کاربرد دارد. لذا این تحقیق می‌کوشد تا جدول غیرپی ...

نقش مهم بخش کلیدی در توسعه کشورها ایجاب می‌کند، الویت بندی در هراستان انجام پذیرد. در این پژوهش، از مدل های تحلیل سلسله مراتبی وداده-ستانده برای الویت بندی بخش‌های مختلف استان کرمان استفاده شده است. قسمتی از داده‌های این تحقیق از جدول داده-ستانده سال 1385 و به روزآوری آن برای سال 1387، و قسمت دیگر داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه جمع آوری شده اند. بدین منظور پس از معرفی معیارهای تاثیرگذار در هدف، وزن هر معیار محاسبه شده سپس پیوندهای پسین و پیشین در مدل داده-ستانده براورد شده ا ...