عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق، بررسی میزان رضایت نوجوانان و جوانان شهر تهران از سبک گفتار گویندگان رادیو جوان است. در این تحقیق از روش کمی(پیمایش) استفاده شده است به این صورت که سبک های مختلف گویندگی (رسمی، نیمه رسمی، محاوره ای، جدید)در شبکه ضبط و برای مخاطبان پخش شد و دیدگاه مخاطبان از طریق پرسشنامه گردآوری شد. در این تحقیق افراد نمونه 396 نفر از افراد 12تا 27ساله شهر تهران بوده اند . چهار سبک گفتار رادیو جوان را که به ترتیب رضایت نوجوانان و جوانان مرتب کنیم، نتایج زیر به دست می آید: ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و توصیف تفاوت‌های نحوی، واژگانی، و آوایی موجود در کلام مردان و زنان و تعیین بسامد صورت‌های زبانی دخیل در ایجاد تفاوت‌های سبکی است. سوال اصلی در این پژوهش آن است که: "چه تفاوت‌های در سطوح مختلف زبانی (اعم از نحوی، واژگانی و آوایی و نتیجتاً سبکی) میان گفتار مردان و زنان به چشم می‌خورد؟" جمعیت نمونه پژوهش شامل 12 گویشور بومی (6 مرد و 6 زن) در رده سنی 30 تا 35 سال با سطح تحصیلات کارشناسی بوده است. داده‌های به‌دست آمده به کمک آزمون تی تجزیه و تحلیل شد. نتا ...