عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سبک، شیوه‌ی متمایزی از کاربرد زبان به منظوری خاص و برای ایجاد تاثیر بر مخاطب است چرا که حاصل گزینش نوعی خاص از آواها، واژگان‌، ساختار نحوی و... است که بواسطه نوع خاص تفکر و بینش غالب بر آثار بوجود می‌آید. سبک‌شناسی به عنوان یکی از روش‌های زبان‌شناسی نقدی معاصر، با بررسی سبک متن دنیای درونی، اهداف و تفکرات ادیب را کشف می‌کند. در واقع سبک‌شناسی از طریق بررسی و تحلیل ویژگی‌های سبکی ادیب قادر است تفاوت‌های فردی آن‌ها را ارائه و عناصر شخصی متن را تبیین نماید. از آن‌جایی‌که نهج ال ...