عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 109

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از زمان آفرینش انسان در گستره گیتی تاکنون ، به جهت شناخت معرفتی انسان از روند چرایی و چگونگی حیات خود ، مکاتبی پا به عرصه ظهور گذاشتند که هر یک رسالتی را برای بشر تعریف می نمایند. برخی در تشریح علت وجودی انسان در این دنیا قائل به آن هستند که فلسفه وجودی چیزی جز چند صباحی زندگی در این دنیا و بهره مندی از لذایذ آن نیست .بعضی دیگر گام را فراتر از این احتجاجها واستدلالها نهاده و اظهار می دارند که انسان به واقع فنا ناپذیر است .چرا که مرگ به معنای زندگی دیگر معنا می شود و در حقیقت ...

سبک زندگی دارای سه بعد رفتاری، نگرشی و ترجیحات، انگیزه مصرف است. بعد رفتاری سبک زندگی جوانان درپیمایشی از 402 جوان ساکن شهر تنکابن با هشت شاخص شامل: مصرف فرهنگی، مدیریت بدن، رفتار سیاسی، رفتارانحرافی، توجه به آرایش و خودآرایی، مصرف لباس و کفش، مصرف خوراک و دین داری با ابزار پرسش نامه موردسنجش قرار گرفت وبا توجه به اینکه مساله اصلی مقاله حاضر سنجش رابطه سبک زندگی و سرمایه فرهنگی واقتصادی والدین بود، این رابطه مورد تایید قرار گرفت لازم به ذکر است که بیشترین تمایز سبک زندگی بین ...

چکیده یکی از مباحث جدید در عرصه تمدن غرب مساله سبک زندگی است که در دهه های اخیر به عنوان موضوعی میان رشته ای و در عین حال سهل و ممتنع ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است.از یک سو ماهیت غربی این موضوع لوازمی را ایجاب می کند و از سوی دیگر معرفی راه سعادت از سوی جریانهای معنوی نوظهور بعنوان بدیلی بر تعالیم آسمانی ادیان ،دغدغه بررسی سبک زندگی پیشنهادی آنها را به منظور اتخاذ موضع مناسب و رهیافت برتر لازم می آورد.این رساله به هدف ارائه نگاه اساسی در موضوع سبک زندگی به استخراج ...

سبک زندگی، مفهوم نسبتاً جدیدی است که طی دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از مطالعات و پژوهش‌های جامعه‌شناسی را در کشورهای غربی به خود اختصاص داده است. وسعت این توجه تا به آن پایه است که کوکرام، جامعه‌شناس معاصر، بر آن است که پژوهش‌ درباره سبک‌های زندگی می‌رود تا کانون تمرکز جامعه‌شناسی شود. از زمانی که ماکس‌ وبر این مفهوم را در مباحث قشربندی اجتماعی خود برای بیان وضعیت گروه‌های منزلتی به کار برد و آن را شیوه‌های رفتار، لباس پوشیدن، سخن گفتن، اندیشیدن و نگرش‌های مشخص‌کننده آن گروه‌ ...

امام علی(ع) در کتاب نهج البلاغه، بهترین و کاملترین مهارتهای زندگی را به مخاطبان خود آموزش می دهد. در نهج البلاغه و سخنان گهربار امام علی(ع)، به کرات نسبت به فراگیری و ارزشهای والای مهارتهای زندگی اشاره شده است. در نظر امام علی (ع) نداشتن مهارتهای زندگی با نابودی و جهالت ارتباط تنگاتنگی دارد. بنابراین کسب این مهارت در زندگی از دیدگاه امام علی (ع) ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف از تحقیق حاضر استخراج مهارت های مختلف زندگی از منظرامام علی (ع) است. برای دستیابی به اهداف تحقیق از رو ...

اسلام به عنوان مجموعه ای از آموزه های وحیانی مبتنی برفطرت انسانی و برخوردار از پشتوانه عقلی و عرفانی، این قابلیت را دارد، تا در هر زمان و مکان پاسخگوی نیاز کمال خواهی و خداجویی انسان باشد. بدون تردید مهمترین موضوع جهان هستی (موضوع تربیت انسان است، انسانی که بر آیند ملک و ملکوت است و از سابقه ازلی و لاحقه ابدی، برخوردار است؛ که او عصاره هستی است، به لحاظ هدف الهی و غایت اقصای خود، تنها زمانی که در مقام « فی مقعد صدق عند ملیک مقتدراً» (قمر، 55) بار یابد به آرامش و به کمال ن ...
نمایه ها:
قرآن | 
حدیث | 

از جمله موضوع های اساسی که پژوهش در آن جایگاه ویژه ای برخوردار است نماز و نقش آن در سبک زندگی اسلامی است . نماز وسبک زندگی اسلامی چیست و ویژگی های آن از منظر قرآن و حدیث چه می باشد و نیز شاخصه های انسان متعالی ، اصول و مبانیسبک زندگی اسلامی ، وجه تمایز و امتیاز سبک زندگی اسلامی با دیگر روش های زندگی و نیز ماهیت و غایت سبک زندگی اسلامیو نقش نماز ، انسان شناسی ، جهان بینی و هدف از سبک زندگی چیست . هر مکتب و مذهبی ، سبک زندگی برای بشریت ارایه میدهد و مدعی است ، جامعه مطلوب و زند ...
نمایه ها:
نماز | 
قرآن | 

رهبرمعظم انقلاب اسلامی، بحث مهمی در مفهوم پیشرفت اسلامی بر اساس سبک زندگی و تمدن سازی نوین اسلامی بیان کردند ومعتقدند که ایمان و تقلید نکردن از غرب لازمه شکل گیری و تقویت فرهنگ زندگی اسلامی است.سبک زندگی هر جامعه برگرفته ازهویت آن است. هویت اسلامی – ایرانی ،جامعه ما مبتنی بر سیره پیشوایان و متاثر از مذهب دینی است.سبک زندگی ایرانی اسلامیبرگرفته از حیات طیبه اسلامی است و سبک زندگی مردم باید بر اساس زندگی ایرانی اسلامی تغییر یابد.نتایج بررسی بیانگرآن است که هویت اسلامی وایرانی ا ...
نمایه ها:
هویت | 

مقدمه: پرستاران جمعیت عمده‌ای را در حرف بهداشتی تشکیل می‌دهند و سلامتی آنها متاثر از سبک زندگی آنها می‌باشد. بنابر این ارزیابی سبک زندگی پرستاران مهم می‌باشد. برای سنجش سبک زندگی پرستاران نیاز به ابزاری معتبر می‌باشد که از پایایی قابل قبولی برخوردار و مفاهیم آن به طور واضحی تعریف شده باشد و از نظر فرهنگی متناسب و معتبر باشد. ابزارهای موجود سبک زندگی بدلیل شرایط فرهنگی و حرفه‌ای مخصوص پرستاران ایران از روایی و مناسبت لازم برخوردار نیستند لذا مطالعه حاضر با هدف ساخت و انجام فرا ...