عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تولید اتانل به عنوان یکی از فراورده‌های مفید برای استفاده در صنایع شیمیایی و پزشکی و غیره از یک طرف و مصرف ضایعات میوه از طرف دیگر به منظور حذف یکی از آلوده کننده‌های محیط زیست اهمیت این پروژه را نشان می‌دهد. در پروژه حاضر تلاش شده تا موضوع تبدیل ضایعات میوه به اتانل مورد بررسی علمی و تحقیقاتی قرار گیرد. از مخمر ساکارومیسس به دلیل توانایی زیاد در تولید اتانل استفاده شد. ابتدا مخمر بر روی محیط کشت جامد و سپس مایع تکثیر یافته و آنگاه به محیط کشت تخمیر تلقیح شد. مقدار قند، اتانل ...