عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه به بررسی تثبیت قند خوراکی (ساکاروز) به عنوان یک ارگانوکاتالیزور در ۴ آرایش: دست نخورده، عامل دارشده با یک لوویس اسید (بور تری‌فلوئورید)، عامل دار کردن آن با کربن دی سولفید و اتصال کاتبون مس (I) به بستر ابرپارامغناطیس و در آخر به فرم هموژن و استفاده در واکنش‌های سنتزی آلی مختلف پرداخته شده است. پس از بیان مقدمه در فصل اول، در فصل دوم با معرفی مشکلات استفاده از کاتالیزورهای هموژن پلی‌هیدروکسیل پیشین که تعدادشان هم بسیار اندک بوده است، سنتز پلی‌هیدروکینولین‌ ...

امروزه با توجه به افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به عوامل تهدید کننده به لحاظ مسایل مربوط به سلامت و ایمنی ونگرانی‌های استفاده از رنگ‌های سنتزی خوراکی و نیز محدودیت در حدود مجاز مصرف، مصرف‌کنندگان مواد غذایی را به استفاده از رنگ‌های طبیعی ترغیب نموده‌است. رنگ، یکی از مهم‌ترین خواص کیفی ظاهری ماده غذایی است که تاثیر بسزایی بر بازار‌پسندی آن دارد. به همین دلیل، استفاده از ترکیبات مولد رنگ در صنعت غذا ازجایگاه ویژه‌‌ای برخوردار است. ضایعات گل زعفران (کاسبرگ و گلبرگ) یکی از منابع ...

پروبیوتیک‌ها باکتری‌های مفیدی هستند که اثرات سودمندی بر سلامت میزبان اعمال می‌کنند. این باکتری‌ها اسیدلاکتیک را به عنوان محصول تخمیر تولید می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر بهینه سازی رشد و تولید اسیدلاکتیک توسط سه سویه پروبیوتیک در غلظت‌های مختلف ساکاروز، گلوکز، برگ استویا، استویوزید و نانواستویوزید می‌باشد. این سه سویه لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس برویس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم هستند. تولید اسیدلاکتیک و رشد باکتری‌ها به ترتیب با استفاده از کروماتوگرافی گازی و شمارش پلیت انجا ...

تحقیق حاضر تلاشی بود برای بررسی اثر مثبت احتمالی سویه‌های میکروبی بومی تولید ماست بر خواص حسی این محصول پر ارزش وپر مصرف ،که با هدف رفع مشکلات بافتی ماست‌های کم چرب صورت گرفت. این تحقیق در دو بخش میکروبیولوژی وتکنولوژی انجام شد.در بخش میکروبیولوژی از4 سویه بومی لاکتوباسیلوس بولگاریکوس با کد-های 32IS،31IS،22ISو32IB به همراه یک نمونه استرپتوکوکوس ترموفیلوس تجاری،4 نمونه کشت آغازگر بومی تهیه شد. همچنین از یک نمونه آغازگر تجاری با کد اکسپرس1/0 به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. بخش ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مصرف محلول ساکارز 5 درصد بر قابلیت های بی هوازی و میزان گلوکز خون فوتبالیست های تیم منتخب دانشگاه محقق اردبیلی در حین یک مسابقه فوتبال بود. روش تحقیق: بدین منظور از میان فوتبالیست های پسر دانشگاه محقق اردبیلی، تعداد 20 نفر با میانگین و انحراف استاندارد( سن: 1/46±22/4 سال، وزن: 8/47±69/82 کیلوگرم، قد: 7/67±175/75 سانتی متر و VO2max: 2/07±53/27 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه) با روش نمونه گیری انتخابی هدفمند، انتخاب و در دو گروه تجربی( محلول ساکاروز 5 در ...

در تحقیق حاضر نانوپودر SiC و نانوکامپوزیت Al2O3-SiC با استفاده از تترا اتیل اورتو سیلیکات، ساکاروز، اسید بوریک و کلرید آلومینیوم آبدار به روش سل ژل و احیای کربوترمال سنتز شدند. برای تهیه نانوکامپوزیت Al2O3-SiC، پودر کلسینه شده در دمای C°800 و پودر سنتز شده در دمای 1600°C پس از آسیاب، با استفاده از پرس ایزواستاتیک سرد، شکل دهی و در دمای 1700 درجه سانتی گراد تحت اتمسفر آرگون-هیدروژن سینتر شدند. آنالیز XRD از نانوپودر SiC حاکی از تسهیل واکنش های احیای کربوترمال توسط اسید بوریک ...

ساکاروز و زایلوز به عنوان یک کاتالیزور موثر، در دسترس، سبز و ارزان برای سنتز مشتقات 2- آمینو -H4- کرومن در حلال آب و اتانول و سنتز مشتقات بنزیمیدازول در حلال آب به کار گرفته شد. مخلوط واکنش به سادگی از کاتالیست جداسازی می شود. خالص سازی راحت، زمان کوتاه واکنش و بازده بالا برخی از مزیتهای مهم این روش می باشد. ...

در این پایان نامه، سنتز نانوذرات اسپینل MAl2O4(M=CO,Cu,Zn,Ni)به روش احتراقی بررسی شده است که در تهیه آن از محلول آبی نیترات آلومینیم [Al(NO3)3.9H2O] و نیترات فلزات [M(NO3)2.6H2O] و عسل طبیعی و ساکارز به عنوان سوخت های سبز استفاده گردید. سپس پودر حاصله به مدت یک ساعت درکوره قرار داده شده تا اسپینل تشکیل شود. این ترکیبات کاربردهای مهمی در رنگدانه ها، موادکاتدی، حسگرهای شیمیایی و کاتالیزورها دارند. نانو ذرات این ترکیبات خواص الکتریکی، نوری و مغناطیسی و رنگدانه ای بی همتایی دا ...

برای نخستین بار سینتیک و مکانیسم واکنش بین بنزآلدهید ?، مالونیتریل ? و رزورسینول ? در حضور کاتالیست ساکاروز و سینتیک واکنش بین بنزآلدهید ?، آنیلین ? و دی اتیل استیلن دی کربوکسیلات ? به وسیله ی تکنیک اسژکتروفتومتری UV مورد تحقیق قرار گرفته است. بر پایه ی داده های تجربی، مرتبه کلی هر دو واکنش برابر با دو است. هر دو واکنش در دماهای مختلف تکرار شده و وابستگی ثابت سرعت مرتبه دوم با رابطه ی آرنیوس سازگار بود. از روی نمودار مربوطه انر‍‍ژی فعال سازی واکنش تعیین گردید. پارامترهای س ...