عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشخصه بارز داده های بقا این است که این داده ها معمولا سانسور و یا به نحوی ناقص میشوند. در حالتی که حداکثر با مقوله سانسور از راست مواجه باشیم معمولا برای محاسبه احتمالات بقا از روش برآورد کاپلان مایر و در صورت وجود متغیرهای کمکی از روش مخابرات متناسب کاکس استفاده میگردد. با وجود این در بسیاری از مطالعات همگروهی ممکن است به علت ماهیت غیر مرگبار و یا مزمن بیماری، زمان وقوع پیشامد نهایی، تنها بر روی یک بازده زمانی مشخص باشد. در چنین مطالعاتی مشاهدات از نوع سانسور شده بازه ای هست ...

چکیده سانسور مطبوعات در ایران همزاد روزنامه در این کشور است. این پدیده در ایران، همواره با قبض و بسط‌هایی همراه بود. در زمانی که مرکز ثقل کشور در دست شاه و دربار متمرکز بود، سانسور مطبوعات، برای اجرا با مشکل چندانی روبه‌رو‌نبود. هرچه این مرکز ثقل نیرومندتر بود، سانسور شدت بیشتری به خود می‌گرفت. دوره‌های آغازین ورود روزنامه به ایران تا انقلاب مشروطیت، دوره شانزده ساله حکومت رضاشاه و دوران بیست و چهار ساله محمدرضاشاه( از کودتای 28 مرداد به بعد) از این جمله‌اند. اما در دوره‌ها ...
نمایه ها:

سانسور یک پدیده متداول در آزمونهای طول عمر و مطالعات تابع بقا می باشد. یک آزمایشگر ممکن است قادر نباشد اطلاعات کاملی از زمان شکست تمام واحدهای مورد آزمایش بدست آورد. برای مثال افراد در یک آزمایش بالینی ممکن است از ادامه آزمایش منصرف شوند و یا به علت کمبود بودجه آزمایش متوقف شود. در آزمایش های صنعتی ممکن است واحدهای آزمایش به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه، قبل از شکست و به صورت از پیش تعیین شده از آزمایش کنار گذاشته شوند. در چنین شرایطی داده هایی که تحلیلگر بدست می آورد، داد ...

هدف اصلی در این پایان‌نامه ارائه و بررسی مدل توام برای داده‌های طول عمر سانسور شده است که در سال 1998 توسط Elashoff، Schenker و Faucett به جهان علم عرضه شد. این روش ، روشی مناسب برای تجزیه و تحلیل داده‌های طول عمر سانسور شده با متغیرهای کمکی ثابت و وابسته به زمان می‌باشد که در آن برخی از مشاهدات مربوط به متغیر کمکی وابسته به زمان در طول زمان مفقود شده‌اند. مدلی را که cox در سال 1972 برای تحلیل داده‌های طول عمر سانسور شدذه پیشنهاد کرد سیر جدیدی در تجزیه و تحلیل این نوع داده‌ها ...

سانسور موضوعی است که ممکن است هر فرهنگی به نوعی آن را تجربه کرده باشد. تاریخ معاصر ایران نیز نشانگر اِعمال سانسور در عرصه‌های مختلف است، و هنرمندان عرصه‌های متفاوت نیز همواره با آن دست به گریبان بوده اند. با وجود این، و باز به علت وجود سانسور، کم‌تر پژوهشگر ایرانی به سراغ چنین موضوعی رفته است و معدود کارهای انجام شده نیز در زمینه‌ی خودِ سانسور است نه راه کارهای هنرمندان برای عبور از آن. اهمیت پژوهش درآن است که تا پیش از موج نو، سینمای ایران تنها فیلم‌هایی بی‌مایه و سطحی تولید ...

با نگاهی ارتباط شناسانه می توان سانسور را ایجاد هرگونه اخلال نظامند و آگاهانه در فرایند ارتباط از مرحله شکل گیری معنا و هدف در فرستنده تا پدید آمدن معنا درگیرنده تعریف کرد. با این نگاه فعالیت های اصلی کتابداری و اطلاع رسانی، یعنی گردآوری، پردازش، ذخیره، بازیابی، و اشاعه اطلاعات، می تواند نقشی تعیین کننده در اخلال زایی یا اخلال زدایی جریان اطلاعات ایفا کند. در این نوشته سعی شده است امکان اخلال در مراحل گوناگون فعالیت های یک کتابخانه بررسی شود. ...

در بسیاری از مطالعات به ویژه تحقیقات پزشکی با دادههای بقا مواجه میشویم. از ویژگیهای مهم این دادهها، وجود دادههای سانسور شدهاست که سبب میشود روشهای خاصی جهت تحلیل این دادهها استفاده شوند. در این پایان نامه پارامتر مفصل ارشمیدسی با استفاده از روش درستنمایی ماکسیمم نیم پارامتری در آماره های معرفی شده در دو حالت بدون سانسور و با اعمال سانسو، برآورد می شوند. همچنین نوع -U مفصل ارشمیدسی مورد نظر را با استفاده از آزمون نیکویی برازش مورد تحقیق قرار میدهیم و رفتار مجانبی پارامتر مف ...

موضوع این رساله "بررسی مطبوعات ایران از دیدگاه جامعه‌شناختی" است . اهداف عمده این پژوهش "توصیف و تبیینی از زمینه‌های کنونی اجتماعی پیدایش مطبوعات ، به ویژه روزنامه‌ها در ایران، و نیز توصیف و تبیینی از تاریخ تحولات اجتماعی مطبوعات ، ارائه تصویری از وضع کنونی مطبوعات و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان، شناخت عوامل اجتماعی موثر بر توسعه‌نیافتگی مطبوعات و ارائه پیشنهاداتی برای بهینه‌سازی وضع مطبوعات و به ویژه روزنامه‌ها در ایران" است . پژوهشگر، پس از بیان اهمیت موضوع، سابقه و تاریخ ...