عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم زمین به عنوان یک جزء از سیستم توزیع، می‌تواند پارامتر‌های کیفیت توان را هم در شرایط عادی و هم در شرایط گذرا تحت تاًثیر قرار دهد. هدف اصلی از زمین کردن سیستم قدرت، ایجاد ایمنی در برابر خطر شوک الکتریکی است و طراحی سیستم زمین بگونه‌ای است که عملکردهای ایمنی لازم را فراهم نماید. همچنین سیستم زمین می‌تواند عملکردهای دیگری را داشته باشد، اما در هر حالت عملکرد ایمنی نباید به خطر بیافتد. در این پژوهش، ارتباط بین سیستم زمین و پارامترهای کیفیت توان، در سیستم فشار ضعیف و متوسط ...

امروزه سیستم‌های حمل و نقل الکتریکی به سرعت در شهرها در حال گسترش هستند و با داشتن مزایایی مثل کاهش ترافیک، کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و صوتی، یکی از ارکان اصلی حمل‌ و نقل در شهرهای بزرگ محسوب می‌شوند. سیستم حمل و نقل الکتریکی یک سیستم پیچیده است که دارای بخش‌‌‌های مختلفی می‌باشد. سیستم‌ زمین یکی از مهم‌ترین بخش‌‌‌های برقی شبکه‌های حمل ونقل الکتریکی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود. در سیستم‌های حمل و نقل الکتریکی وقتی راجع به زمین بحث می‌شود، بایستی به دو موضوع ت ...

طراحي جامع و بهينه سيستم زمين پست‌هاي فشارقوي از دو ديدگاه ایمنی و اقتصادي همواره يکي از مهم‌ترين، پرخرج‌ترین، حساس‌ترین و در عين حال پيچيده ترين مسائل پست-هاي فشارقوي بوده است. همین موضوع باعث شده است تا طراحان سیستم زمین همواره به دنبال روش‌هایی جدید جهت طراحی بهینه و اقتصادی آن باشند. لذا در این پایان نامه یک روش جدید شامل هفت گام اساسی جهت طراحی جامع و بهینه سیستم زمین پست‌های فشارقوی بر اساس استاندارد ANSI/IEEE Std. 80-2000 و با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای مؤثر بر ایمن ...

در طراحي و احداث پستهاي فشار قوي، يكي از مهمترين مسائلي كه بايد مد نظر قرار گيرد، طراحي سيستم زمين حفاظتي مربوط به آن است. در شرايط اتصال كوتاه، عبور جريان از سيستم زمين، باعث ايجاد گراديانهاي ولتاژ در سطح زمين شده كه در اينصورت نقاط مختلف سطح زمين نسبت به هم و نسبت به زمين مرجع داراي اختلاف پتانسيل مي شوند. چنانچه طراحي سيستم زمين بطور دقيق انجام نشود، ممكن است اين ولتاژها به حدي برسند كه ايمني افراد را در محل به خطر بيندازند. تاكنون روشهاي مختلفي جهت طراحي سيستم زمين پستها ...