عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دسته‌بندی یکی از مهمترین فرآیندهای مورد مطالعه در حوزه یادگیری ماشین و داده کاوی است که در برنامه‌های کاربردی فراوانی از جمله دسته‌بندی متن، تشخیص پزشکی، بیوانفورماتیک و... مورد استفاده قرار می‌گیرد. مسائل دسته‌بندی را می‌توان براساس تعداد برچسب‌های منتسب به هر یک از داده‌ها به دو دسته کلی مسائل دسته‌بندی تک برچسبی و مسائل دسته‌بندی چند برچسبی تقسیم کرد. در مسائل دسته‌بندی تک برچسبی، هر داده دارای یک برچسب منحصر به فرد است. اکثر مطالعات صورت گرفته در حوزه یادگیری ماشین مربوط ...