عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 159

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شوری از مهم ترین عواملی است که باعث کاهش محصولات کشاورزی در کشور ما بویژه استان قم شده است.در این تحقیق مشخص شد که مقاومت به شوری در گیاه روغنی کلزا با کمک دو تنظیم کننده رشد (پاکلوبوترازول و سالسیلیک اسید) افزایش یافت. رقم Y3000 بعنوان رقم حساس به شوری و رقم هایولا 420 بعنوان رقم متحمل به شوری انتخاب شد. اسپری کردن پاکلوبوترازول با غلظتهای 0، 30 و60 PPm بر روی برگها در مرحله دو برگی با فاصله های یک هفته و در 3 مرحله انجام شد. محلول سالسیلیک اسید یک بار صبح زود با غلظتهای 0، ...

تأثیر محلولپاشی و کاربرد خاکی اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و اثر ترکیبی این تیمارها بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل رز مینیاتور رقم هفت رنگ (Rosa chinensis var. minima ‘Baby Masquerade’) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، سه آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و 2 مشاهده در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام شد. آزمایش اول با دو فاکتور غلظت اسید سالیسیلیک در چهار سطح (صفر، 0/5، 1 و 2 میلی مولار) و نحو ...

در قسمت اول این تحقیق، از آرایه‌ای از سنسور‌ها که از سل‌های استوانه‌ای مجزا بر روی صفحه‌ی پلکسی گلاس که نقش بستری برای انجام واکنش را ایفا را می‌کنند، جهت اندازه‌گیری مقادیر کم سالیسیلیک‌اسید مورد استفاده قرار گرفت. روش بر پایه‌ی ایجاد حفره‌هایی درون صفحه‌ی پلکسی گلاس با نور لیزر، استوار است. از اسکنر بجای دستگاه اسپکتروفتومتر استفاده شد و سل حاوی محلول واکنش توسط اسکنر معمولی اسکن شد. شدت رنگ موثر هر سل توسط برنامه‌ای که در محیط ویژوال بیسیک6 نوشته شده است به پارامتر‌های R، ...

خشكسالي و تنش حاصل از آن يكي از مهم‌ترين و رايج‌ترين تنش‌هاي محيطي است كه توليدات كشاورزي را در دنیا و كشور ما ، با محدوديت روبه رو مي‌سازد. یکی از راه‌های مقابله با خشکی، استفاده از پرایمینگ بذر با غلظت‌های بهینه هورمون‌های رشد گیاهی است. سالیسیلیک اسید یک سیگنال مولکولی مهم در گیاهان در پاسخ به تنش‌های محیطی است و موجب تحمل گیاهان در شرتیط تنش‌زا نظیر خشکی می‌شود.به منظور بررسی اثر پرایمینگ سالسیلیک‌اسید بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گلرنگ (.Carthamus tinctorius L ...

در این مطالعه تاثیر سالیسیسلیک اسید بر برخی از ترکیبات فنلی و آناتومی در بابونه‌ی آلمانی (Matricaria chamomilla L ) مورد بررسی قرار گرفته است. تاثیر غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید در گیاهان نود روزه در کشت هیدروپونیک طی چهار روز بعد از تیمار مطالعه شد. در آزمایشهای اولیه از غلظتهای 0، 0/05، 0/125، 0/25 0/55/0 و 1 میلی مولار سالیسیلیک اسید جهت تیمار گیاهان نود روزه‌ی M. chamomilla استفاده شد. به غیر از گیاهان تیمار شده با غلظتهای 0/05 و 0/125 میلی مولار سالیسیلیک اسید، بقیه ...

شوری خاک یک مسئله محیطی جدی است که آثار منفی بر فتوسنتز، رشد و تولید دارد. از سوی دیگر سالیسیلیک اسید یکی از گزینه های موثر در بهبود تنش می باشد که اخیرا از آن به عنوان یک هورمون گیاهی یاد شده است. این مطالعه جهت بررسی آثار تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر گیاه تربچه (Raphanus sativus) صورت گرفت. بعد از ظهور اولین برگ، گیاهان با سالیسیلیک اسید(mM0/2) برای سه روز تیمار شدند. محلول کلرید سدیم(mM180) پس از 48 ساعت از تیمار سالیسیلیک اسید طی شش روز اعمال شد. آنالیزها 24 ساعت بعد از آ ...

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر روی صفات مورفولوژیک گوجه‌فرنگی آزمایشی در سال 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شیروان اجرا شد. آزمایش به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. غلظت‌های مختلف سالیسیلیک اسید (10-2 مولار، 10-4 مولار، 10-6 مولار و 10-8 مولار) به صورت محلول‌پاشی بعد از بیست روز پس از استقرار گیاه و به فواصل 15 روز یکبار انجام شد. متغیرهای اندازه‌گیری شده شامل صفات ظاهری (تعداد شاخه در بوته، ارتفاع بوته، تعداد برگ، قطر ریشه و ساقه و سطح برگ)، ...

انگور یکی از مهمترین میوه هاست که از دیرباز مورد استفاده بشر قرار گرفته است. این محصول از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت می باشد و تنوع مصرف جهانی و سطح زیر کشت این گیاه اهمیت آن را چندین برابر کرده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه انگور رقم قزل ازوم بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، ، 25 و33درصد و تیمار اسید سالیسیلیک در سه سطح صفر، 1 و2 میلی مولار وهمچنین ترکیبات مختلف این تیمارها اعمال شدند. آ ...

نیتریک اکساید و سالیسیلیک اسید می‌توانند سبب کاهش اثر شوری در گونه‌های مختلف گیاهی شوند. در بسیاری از پژوهش‌ها اثر احتمالی زمان کاربرد نیتریک اکساید یا سالیسیلیک اسید (قبل، همزمان و بعد از آغاز تنش) مورد مطالعه قرار نگرفته است. برای برآورد اثر شوری و زمان کاربرد نیتریک اکساید یا سالیسیلیک اسید بر توت فرنگی رقم سلوا، این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه انجام گرفت. بوته‌های دختری به خوبی ریشه‌دار شده در گلدان‌های پلاستیکی 3 لیتری پر شده با مخلوط ...