عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 249

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ سبک زندگی و خودکارآمدی عمومی با اضطراب مرگ بود. جامعۀ پژوهش سالمندان مقیم آسایشگاههای تهران بودند و 150 نفر از سالمندان ساکن آسایشگاه به صورت نمونۀ هدفمند برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. و سه پرسشنامۀ استفاده شده در این بررسی مقیاس سبک زندگی با نام مقیاس Basis-a، پرسشنامۀ خودکارآمدی شرر و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر بود. نتیجۀ این بررسی و تحلیل داده های حاصل از این پرسشنامه ها حاکی از آن است که بین سبک زندگی، میزان خودکارآمدی و میزان اضطراب مرگ سالمندا ...

بسمه تعالي چكيده پروژه سلامت سالمندان بوشهر طبق سرشماري جمعيت جمهوري اسلامي ايران در سال 1375، حدود 6/6درصد كل جمعيت 65 ميليون نفري و 2/7% کل جمعیت بیش از 70 میلیونی کشور در سال 1385 را سالمندان 60 سال به بالا تشكيل مي دهند و پيش بيني مي شود كه تا سال 1400 تعداد سالمندان كشور به ده ميليون نفر برسد.. به همین دلیل یکی از استراتژی هاي مراقبین بهداشتی تشویق مردم در همه ي مراحل زندگی به کاهش شانس ناتوانی و بیماریهای مزمن در سالمندی با بکار بستن سبک زندگی سالم است. این استراتژی ...
نمایه ها:
بوشهر | 
سلامت | 
سلامت | 
بوشهر | 

مقدمه و زمینه: سالمندی مرحله ای از زندگی است که سبب پس رفت جسمانی و روانی در فرد می شود. در این میان افسردگی شایع ترین مشکل روانی است که در سالمندان به ویژه سالمندان مقیم خانه های سالمندان دیده می شود. بر اساس مطالعات شیوع افسردگی در خانه های سالمندان50-30% می باشد. از پیامدهای ناخوشانید افسردگی کاهش رضایت از زندگی است که می تواند تأثیرات عمده ای در زندگی سالمندان داشته باشد، زیرا رضایت از زندگی لازمه یک زندگی مفید و موثر می باشد و از جمله عوامل مطرح در رفاه فرد است. لذا این ...

پژوهش انجام شده یک بررسی نیمه تجربی است که به منظور تعیین تاثیر برنامه های آموزش پیشگیری از سقوط بر میزان آگاهی سالمندان و مراقبین و عملکرد سالمندان در آسایشگاه کهریزک صورت گرفته است. 55 نفر سالمند و 20 نفر مراقب آنان در این پژوهش شرکت کردند که بین سنین 94-65 سال (سالمندان)، 45- 25 سال (مراقبین) داشتند. سالمندان به طریق تصادفی منظم نمونه گیری و تمام جامعه پژوهش مراقبین انتخاب گردید. اطلاعات پژوهش به وسیله فرم اطلاعاتی و نیز پرسشنامه سنجش میزان آگاهی و چک لیست بخش نحوه عملکرد ...
نمایه ها:
آموزش | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
پیری | 

هدف اصلی این مطالعه بررسی سلامت عمومی سالمندان تحت پوشش طرح مراقبت در منزل و سالمندان مقیم آسایشگاه شبانه روزی شهر تهران بوده است . به این منظور تعداد50 تن از سالمندان مرد و زن از بین 1329 تن از سالمندان ساکن منزل و تحت پوشش طرح مراقبت در منزل و تعداد 50 تن از سالمندان زن و مرد از بین 1840 سالمند ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی شهر تهران ،از طریق نمونه گیری طبقه ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند سپس از کلیه سالمندان آزمون شناختی AMTS گرفته شد و در صورت کسب نمره 7 به ...

به منظور ارزیابی وضع تغذیه سالمندان ساکن در خانه‌های سالمندان بخش خصوصی شهر تهران، 63 زن با سن 7 + - 79 سال و 37 مرد با سن 9 + - 79 سال، به طور تصادفی از سه آسایشگاه (زعفرانیه، 8 شهریور و نیکان) تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران انتخاب شدند و از نظر دریافت غذایی و اندازه‌های تن‌سنجی شامل قد، وزن و نمایهء تودهء بدن (BMI) مورد بررسی قرار گرفتند. میزان مواد مغذی دریافتی به کمک روش توزین و ثبت 5 روزهء کلیهء مواد غذایی مصرفی تعیین شده و با جدول میزان توصیه شدهء مواد مغذی مقایسه ...

این مطالعه توصیفی - تحلیلی با هدف بررسی وضعیت فعالیتهای روزمره زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان 65 ساله و بالاتر شهر یزد به صورت مقطعی انجام گرفت . تعداد 1230 سالمند مشتمل بر 585 زن و 645 مرد به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از بین مناطق مختلف شهر یزد در تحقیق وارد شدند. یافته‌ها بیانگر آن بود که سالمندان مورد بررسی از 1/3 تا 26/9 درصد در انجام 8 فعالیت روزمره زندگی محدودیت کامل داشتند. زنان در مجموع به طور معنی‌داری بیشتر از مردان در انجام فعالیتهای مورد برری محدودیت د ...

هدف از این مطالعه، بررسی بینش ابن سینا در مورد طب سالمندان و ریشه یابی این واژه و این رشته مهم پزشکی و بهداست است که اشتباها به ره آورد علمی نیمه دوم قرن بیستم میلادی، نسبت داده شدهاست. به منظور نیل به این هدف، پس از رایانه ای کردن کتاب کامل قانون در طب ابن سینا (ترجمه مرحوم عبدالرحمن شرفکندی)، واژه های مرتبط با پیری، سالخوردگی، سالمندی ... جستجو شد. به این ترتیب ضمن موجه شدن با بیش از پانصد واژه، وجود بسیاری از عناوین فعلی مرتبط با طب سالمندان، در فصول و موضوعات اصلی این کتا ...