عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق به بررسی قوانین کار و کارگری و همچنین به تاثیر انقلاب صنعتی در قوانین مذکور و تاریخچه حقوق کار در ایران پرداخته شده است و چند مسئله از قانون کار که در فهرست مطالب آورده شده است و مطالبی در رابطه آنها توضیح داده شده است . ...

اهداف -1 : بررسی میزان موافقت کسبه فعال درمناطق بیستگانه شهر تهران با تعیین ساعت خاتمه کار برای کسبه -2 بررسی علل موافقت یا مخالفت آنان بااین طرح -3 برر سی پیشنهادات کسبه برای ساعت خاتمه کار ...

این پژوهش یک پژوهش توصیفی است که به منظور بررسی ساعات مفیدکار پرستاران در بخش‌های مختلف یکی از بیمارستان‌های آموزشی در شهر تهران انجام شده است . هدف از این پژوهش تعیین مدت زمانی است که پرستاران صرف انجام فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای می‌نمایند. در این پژوهش کلیه واحدهای مورد پژوهش در شیفت کاری صبح و عصر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. روش انجام پژوهش به صورت مشاهده مستقیم و از روش نمونه‌گیری کار برای اندازه‌گیری زمان کار پرستاران استفاده شده است . ابزار گردآوری داده‌ها در آن شا ...
نمایه ها:
تهران | 
1374 | 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر ساعت کار ثابت و متغیر بر احساس فشار روانی و اثر آن بر کارایی خانواده در زنان شاغل متاهل انجام شد. متغیرهای مورد پژوهش عبارتند از ساعت کار-استرس (فشار روانی)- کارایی خانواده و خرده مقیاسهای آن (حل مشکل، ارتباطها، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیختگی عاطفی، کنترل رفتار-کارایی کلی خانواده). روش تحقیق علی-مقایسه ای است و ابزارهای پژوهش پرسشنامه سنجش کارایی خانواده (FAD) و پرسشنامه سنجش استرس مارکهام می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان استرس در زنان ...

شرکت هتل های زنجیره ای ماریوت، برای سالهای مدید، فرهنگ عمیقا ریشه داری درباره حضور فیزیکی کارکنان داشت. در ماریوت، اگر ساعات طولانی کار نمی کردید، از حقوق خبری نبود. این فلسفه در صنعتی که خدماتی شبانه روزی و بدون تعطیل در طول سال عرضه می کند، چندان عجیب نیست. اما تاوان خاص خود را نیز دارد؛ در اواسط دهه 1990، ماریوت دریافت که استخدام کارکنان نخبه برایش دشوار شده است و بسیاری از بهترین مدیرانش در حال ترک آن هستند. دلیل اغلب آنها این بود که می خواستند اوقات بیشتری را با خانواده ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:

66 درصد پاسخگویان ساعات کار مدارس دولتی را مناسب دانسته‌اند این نسبت برای مدارس غیرانتفاعی 6 درصد است . ...