عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدل‌های خطی شامل یک یا چند متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل یا عامل می‌باشند که بر حسب پارامترها خطی هستند. به طور کلی مدل‌های خطی را می‌توان به مدل‌های خطی تک متغیره و چند متغیره دسته بندی کرد که بسته به ماتریس طرح می‌توانند رتبه کامل یا رتبه ناقص باشند. مدل‌ خطی تک متغیره شامل رگرسیون، آنالیز واریانس، آنالیزکوواریانس و غیره شاخه‌ای در علم آمار می‌باشند که در کتاب‌ها و مقالات مختلف به بررسی آن پرداخته شده است. در بسیاری از موارد بیشتر از یک متغیر وابسته لازم است که روابط ...

ویروس موزائیک هندوانه(Watermelon mosaic virus, WMV) یکی از پوتی‏ویروس‏های مهم و گسترده در دنیا است که به کدوئیان خسارت وارد می کند. WMV دامنه میزبانی نسبتا وسیعی دارد و تمایز آن بر اساس دامنه میزبانی از سایر ویروس های کدوئیان مشکل است. به منظور ردیابی وتعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان 179 نمونه از گیاهان کدو، هندوانه، خربزه و خیار از شش منطقه استان گلستان جمع آوری و با آنتی سرم WMV در آزمون داس الایزا مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 28 نمونه در واکنش داس الایزا مثبت ...

مهار زیستی آفات در برنامه‌های مدیریتی جایگاه خاصی پیدا کرده است. شب‌پره‌ی مدیترانه‌ای آردAnagasta kuehniella که به عنوان یکی از مهمترین میزبان‌های واسط در پرورش و تکثیر انبوه برخی از دشمنان طبیعی آفات (براکون و تریکوگراما) به طور گسترده‌ مورد استفاده واقع می‌شود دارای اهمیت خاصی است. در پروژه حاضر اثر چند ترکیب قندی روی برخی از شاخص‌های زیستی حشرات کامل در شرایط آزمایشگاهی (رطوبت نسبی 5±70 درصد، دمای 2±25 درجه‌ی سانتی‌گراد و دوره‌ی نوری D8 : L16) مورد بررسی قرار گرفت. آزما ...

اسانس‌های گیاهی در طیف وسیعی از محصولات دارویی، غذایی،آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مرزه سهندی .Bornm Satureja sahendica از خانواده Lamiaceae و انحصاری ایران است. در طب سنتی به اثر ضد درد و ضد عفونت گیاه مرزه اشاره شده است. مرزه در موارد ناراحتی‌های سینه، سرفه، لاغری، دردهای رماتیسمی و عصبی به کار می‌رود. یافته های تحقیقاتی نشان داده که ترکیب‌های اصلی اسانس مرزه سهندی پارا سیمن، تیمول، گاماترپینن و کارواکرول بوده و این ترکیب‌ها در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی ...

مبنای دانش اکچوئری بر تحلیل مدل های اماری به منظور تعیین خق بیمه وتقسیم ریسک بیمه شوندگان است.فوتبال ورزشی است که ریسک مصدومیت در ان بالا میباشدو این مصدومیت ها گاه منجر به پایان حیات ورزشی بازیکنان میگردد.باشگاهها سالانه هزینه بالایی را جهت درمان فوتبالیستها متقبل میشوند.دراین پایان نامه روشهای تعیین حق بیمه برای بازیکنان فوتبال را بررسی نموده ایم.با استفاده از مدلهای خطی تعمیم یافته برازش مشاهدات ادعاهای بیمه انجام میشود. ...