عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استقلال قاضی از جمله تضمین های موٴثر تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه است . استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه موازین حقوقی و بی هرگونه دخالت ، فشار و یا نفوذ نادرست از جانب هریک از بخش های حکومت یا جای دیگر، رسیدگی و تصمیم گیری کند . این امر مستلزم آن است که ساختار دستگاه قضایی به نحوی پیش بینی شود که ضامن استقلال قاضی باشد. و از سوی دیگری ساز و کار ها و تضمیناتی پیش بینی شود تا از کارکرد ...

قدرت و مهار آن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع، مورد توجه حقوقدانان بوده و در نظام اسلامی نیز، مطرح گردیده است. از آن جایی که وجود قدرت در دستان قدرتمندان، همواره این احتمال را گمانه می زند که چه بسا صاحبان قدرت به اعمال هوسمندانه ی قدرت دست بزنند، مهار قدرت ضرورتی غیرقابل انکار می یابد. روش هایی که برای مهار قدرت می توان در نظر گرفت، در قالب دو دسته ی درونی و بیرونی قابل تقسیم است. روش های درونی مهار قدرت عبارتند از: فطرت، عقل، اخلاق، درک شهودی نسبت به خو ...

محاسبه فشار لازم برای پایداری جبهه کار در تونلسازی مکانیزه با سپر، یکی از چالشهای متخصصین این امر میباشد . در این راستا روشهای تحلیلی مختلفی ارائه شده است ،که همه این روشهای محاسبه فشار با فرض یک مکانیزم شکست در جبهه کارتونل ، مقادیر این فشارها را بدست می آورند .در این پایان نامه برای محاسبه مقدار این فشارها، درحالتی که خاک PLAXIS 3D TUNNEL از نرم افزارهای خشک بوده و یا فشار هیدروستاتیک آب در جبهه کار وجود دارد، استفاده شده است . برای حالتی که جریان آب بداخل تونل وجود دا ...

بحران های مالی، یکی از پدیده های رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بوده اند و نحوه مقابله با بحران ها، به تعویق انداختن و یا کاهش تبعات منفی آن، از مهم ترین دغدغه های کشورهای درگیر بحران بوده است. بدون تردید بحران سال های 2007 و 2008 در ایالات متحده آمریکا، بحرانی است که به علت آشفتگی اوضاع موسسه های مالی و بانک ها و عمل نکردن آن ها به تعهداتشان ایجاد شده و تحت عنوان بحران بدهی نام برده شده است. موضوع حجم کل بدهی ها و اثرگذاری آن بر بخش واقعی اقتصاد، امری دنباله دار است و بدهی ...

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی ساز و کارهای مدیریت دانش پروژه است. در این راستا، یک استراتژی سه مرحله‌ای به منظور پیشبرد پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله اول با بررسی و تحلیل ادبیات موضوع در زمینه مدیریت دانش، مدیریت پروژه و مدیریت دانش پروژه، چارچوب مفهومی پژوهش استخراج گردید. این چارچوب، ساز و کارهای مدیریت دانش پروژه را در قالب فرایندهای چهارگانه مدیریت دانش پروژه و به تفکیک ساز و کارهای فناورانه و انسان مدارانه ارائه داده است. در مرحله دوم، از طریق نظرسنجی ...

هدف این پژوهش ارائه چارچوب نظری برای "بازاریابی خط مشی‌های عمومی در ایران" می‌باشد. بدین منظور ابتدا انجام مصاحبه‌های اکتشافی از خبرگان به عمل آمد؛ این مصاحبه‌ها تا زمانی ادامه یافتند که پژوهشگر احساس کرد، داده‌ها تکراری شده و به حد اشباع رسیده است. سپس تحلیل داده‌های کیفی صورت گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده؛ معین شد که بازاریابی خط مشی‌های عمومی در ایران از طریق چهار ساز و کار هنجاری، علمی و دانشگاهی، استراتژیک و تنظیمی صورت می‌پذیرد که برای اجرایی کردن این ساز و کارها ن ...

شورای حقوق بشر در 15 مارس 2006 با صدور قطعنامه ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل برای جایگزینی کمیسیون سابق بشر تاسیس گردید. به منظور کارآمد و با اعتبار نمودن شورا و حمایت موثر از حقوق بشر و ارتقای جهانی آن، دو مکانیسم جدید شامل "بررسی ادواری جهانی" و دیگری برگزاری فوری نشست های ویژه در دستور کار شورای حقوق بشر قرار گرفت. بررسی ادواری جهانی، ساز و کار است که وضعیت حقوق بشر همه کشورها در مدت 4/5 سال مورد بررسی قرار می دهد. هدف اساسی از کارکرد این مکانیسم ارتقای حقوق بشر در سراس ...

از زمان آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی بر افراد می‌گذارد و سطح معاش را چنان به پایین‌ترین حد خود می‌کشاند که سبب می‌شود دولت‌ها در برابر قربانیان احساس مسئولیت کرده و با تکیه بر همبستگی‌های موجود در سطح اجتماع که از دل تقسیم کار اجتماعی برمی‌آیند، تلاش خود را در جهت مدیریت و کنترل این خطرات ساماندهی نمایند. بنابراین با اجتماعی شدن برخی خطرات و ایجاد بیمه‌های اجتماعی ...

پایان نامه حاضر با هدف بررسی علل مهاجرت روستاییان منطقه سرآستان شهرستان خرم آباد و یافتن ساز و کارهای مناسب و ممکن بازگشت اهالی این مناطق به اجرا در آمده است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی واز نوع توصیفی- همبستگی است. روش جمع آوری اطلاعات براساس مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی و کاوش‌های اینترنتی بوده و برای تدوین مرور منابع از روش کتابخانه‌ای و مطالعات اسنادی استفاده شد. همچنین برای شناسایی علل مهاجرت افراد مورد بررسی از پنج روستای منطقه مورد ...