عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اين پژوهش، بررسي پاسخ و سازگاري اينترلوكين15 (IL-15) نسبت به تمرينات مقاومتي در مردان جوان غير ورزشكار بود. بدين منظور 20 مرد جوان انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تجربي (12 نفر با ميانگين سنی 1/29±22/5 سال، وزن 10/71±65/2 و قد 1/86±174 سانتي متر) و كنترل (8 نفر با ميانگين سنی 1/30±22/4، وزن11/4±59/8 و قد1/86±171) تقسيم شدند. گروه تجربی يك برنامه‌ي تمرين با وزنه را كه در آن اصل اضافه بار نيز رعايت مي‌شد به مدت 8 هفته اجرا كرد. این برنامه‌ شامل 8 حرکت، هر حرکت 3 ست،‌ هر س ...

بیماری پژمردگی فوزاریومی ناشی از قارچ Fusarium oxysporum f.sp melonis متداول‌ترین و گسترده‌ترین بیماری در خربزه است که در چند کشور جهان و از جمله ایران گزارش شده است. استفاده از ارقام مقاوم یکی از موثرترین روش‌های مدیریت این بیماری محسوب می‌شود، اما به منظور انتخاب و توسعه ارقام مقاوم آگاهی از تنوع ژنتیکی جمعیت‌های این قارچ ضروری است. در این مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت این بیمارگر در استان خراسان رضوی بررسی گردید. بدین منظور 20 جدایه قارچF. oxysporum f.sp. melonis، عامل پژمردگی ...

هدف از این مطالعه، تبیین نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان در رابطه هوش هیجانی و سازگاری بود. به منظور انجام این پژوهش، 200 نفر از دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان جهرم (100 نفر پسر و 100 نفر دختر) در پایه‌های اول دبیرستان به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده برای انجام این پژوهش الف) مقیاس‌سازگاری(سهرابی و سامانی) ب) مقیاس تنظیم شناختی هیجان (سامانی) و مقیاس هوش هیجانی (شات) بود. در این پژوهش علاوه بر استفاده از آمار توصیفی به منظور تج ...

بررسی رفتار رنگزاها در یک ترکیب بصورت عملی جهت بدست آوردن یکنواختی مورد نیاز و اطمینان از بدست آوردن شید مورد نظر، ‏قابلیت تکرار پذیری و به حداقل رساندن میزان رنگزا و انر‍ژی مصرفی ضروری است. در سالهای گذشته تغییرات زیادی در صنایع مختلف به ‏وقوع پیوسته که صنعت نساجی هم از آن مجزا نیست. همچنان که مراحل رنگرزی پیچیده تر می‎‌‎شود، بدلیل تمایل به کوتاهتر شدن چرخه آن، ‏کنترل بوسیله کامپیوتر برای دانستن هرچه بیشتر مراحل، ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین چرخه‌های رنگرزی کوتاهتر،تولید ب ...

با افزایش جمعیت در شهرهای ایران، حجم تقاضا برای خدمات و کالاهای عمومی نیز افزایش می یابد. ولی به علت ساختار اقتصادی- سیاسی خاص کشورمان همواره سرعت پاسخ گویی به نیازها از سرعت رشد نیازها کم تر بوده است. درمیان کاربری های پرتقاضا، کاربری های آموزشی در پاسخ گویی به نیازهای جمعیت دانش آموزی با مشکلات زیادی مواجه اند. در بسیاری از شهرهای بزرگ و متراکم، الگوی مکانی کاربری های آموزشی به دلایل مختلف مانند قرارگیری کاربری های مزاحمی چون کاربری صنعتی، نظامی، کاربری درمانی و غیره از وض ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی و سازگاری با کارایی(عملکرد) خانواده بروی مادران دارای فرزند معلول جسمی در شهرستان ارسنجان صورت گرفت که توصیفی واز نوع همبستگی بود.نمونه مورد مطالعه با استفاده از جدول مورگان به تعداد۱۲۷ نفر از مادران دارای فرزند معلول جسمی به روش تصادفی ساده انتخاب شدند که به پرسشنامه های سنجش خانواده FAD، خودکارآمدی عمومیGSE-۱۰ و سازگاری سامانی و سهرابی، پاسخ دادند. تحلیل داده از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان مح ...
نمایه ها:

حاکمیت فناوری اطلاعات از آن جهت که از معنای کلمه حاکمیت برمی آید (تصمیم گیری، هدایت، نظارت) امروزه در سازمان های فناوری اطلاعات اهمیت پیدا کرده است. توجه به تعریف حاکمیت فناوری اطلاعات، محدوده آن، نتایج و اثراتی که برای سازمان فناوری اطلاعات به ارمغان می آورد حائز اهمیت است. از طرفی سیر فزاینده پارادایم سرویس گرایی در سازمانها از سه جنبه فناوری، کسب و کار و معماری کاربردها، نگرش جدیدی بر سازمانهای امروزی تعریف می کنند و ورود آن به مباحث کسب و کار و مدیریت سازمان، نحوه تطابق و ...

گونه‌های مختلف ریزوکتونیا و شبه ریزوکتونیا از عوامل ایجاد کننده سوختگی غلاف برگ برنج در اکثر مناطق برنج کاری ایران محسوب می‌شود. به منظور شناسایی عوامل سوختگی غلاف برگ برنج نمونه‌برداری ازغلاف‌های آلوده شش منطقه برنج‌کاری در استان فارس بعمل آمد و در نهایت 68 جدایه از این مناطق جمع‌آوری شد. شناسایی به کمک رنگ‌آمیزی هسته‌ها، اندازه‌گیری قطر سلول‌های ریسه و سختینه و روش‌های ملکولی انجام شد که در نهایت 63 جدایه مربوط به قارچSclerotium hydrophilum و پنج جدایه R. solani شناسایی شد. ...

با افزایش جمعیت در شهرهای ایران، حجم تقاضا برای خدمات و کالاهای عمومی نیز افزایش یافت. ولی به علت ساختار ‏اقتصادی- سیاسی خاص کشورمان همواره سرعت پاسخگویی به نیازها از سرعت رشد نیازها کمتر بوده است. در میان کاربری ‏های پرتقاضا، کاربری های آموزشی به دلایل زیادی در پاسخگویی به نیازهای جمعیت دانش آموزی با مشکلات زیادی مواجه ‏بوده اند. توجه به تعدد عوامل موثر در مکان گزینی مدارس و افزایش روزافزون مشکلات مربوط به زندگی شهری، لزوم استفاده ‏از روش های نوین و و سیستم های رایانه ای را ...