عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 122

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سالهای اخیر آسیب دیدگی ناشی از خوردگی در سازه های بتنی بخصوص در سواحل جنوبی کشور بطور بی سابقه ای افزایش یافته است . از آنجائیکه این سازه ها با صرف هزینه هنگفت تعمیر گردیده ولی در بعضی موارد عملکرد تعمیر با شکست روبرو شده و در کوتاه مدت قسمتهای تعمیر شده دچار آسیب دیدگی مجدد شده اند . لذا ضروریست با تدوین توصیه نامه ای برای تعمیر و نگهداری سازه های بتنی، دوام عمر اینگونه سازه ها را در منطقه خلیج فارس تامین نمود . ...

در این تحقیق با بهره گیری از آخرین یافته های پژوهشی در خصوص رفتار بتن، روابط مشخصه و تئوریهای شکست بتن با مقاومت معمولی، بالا و بتن سبک، یا فرمول بندی مناسب از روش اجزا محدود غیرخطی پیشنهاد شده تا بتوان به کمک آن انواع سازه های بتنی را مورد آنالیز غیرخطی قرار داد . در این فرمول بندی پدیده هایی نظیر قفل و بست دانه ای، عمل زبانه ای، سخت شوندگی کششی، رفتار غیرخطی بتن، رفتار غیرخطی فولاد، اثر اندازه المان و . . . مورد توجه قرار گرفته است .پیشرفت پروژه تا پایان سال 1381، و تا پایا ...

شناخت رفتار لرزه ای اعضاء سازه ای بتن آرمه در پروسه تحلیل، طراحی و مقاوم سازی سازه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . با توجه به لرزه خیزی شدید کشور اجرای غیر استاندارد حجم زیادی از سازه های بتن آرمه موجود و نقص ضوابط و دستورالعملهای طراحی و اجرایی موجود، نیاز مبرمی به ابزاری کارآمد و اقتصادی جهت ارزیابی سازه های موجود و ضوابط آئین نامه ای و پیشنهاد روش مناسب مقاوم سازی آنها، بیش از پیش احساس می گردد . این تحقیق در جهت حصول به ابزار مذکور برنامه ریزی شده است . ...
نمایه ها:

خرابى پیشرونده در واقع یک واکنش پیوسته از گسیختگی ها مى باشد که به دلیل از دست دادن چند المان سازه اى رخ مى دهد که بر اثر حوادثى از قبیل زلزله ، بمب گذارى و برخورد ممکن است به وجود آید. خرابى پیشرونده پس از حادثه 11 سمپتامبر و فروپاشى برج هاى مرکز تجارت جهانى بیش از پیش مورد توجه جامعه مهندسى قرار گرفت . جهت جلوگیری از خرابى پیشرونده در ساختمان ها استفاده از روش مسیر بار جایگزین مى باشد. روش مسیر جایگزین بار مى تواند امکان تغییر مکانیرم تحمل بار درون المان هاى سازه اى را ایجا ...

بررسی انواع اتصالات در سازه‌های پیش‌ساخته بتنی و مزایا و معایب هر یک و روش طراحی و سایر مسائل مربوط به اتصالات بتنی موضوع پروژه بوده است . در این رابطه ضمن جمع‌آوری و مطالعه منابع داخلی و خارجی و انجام آزمایشهایی در زمینه بعضی از انواع اتصالات ، گزارش نهایی پروژه شامل نحوه محاسبه، طراحی، روشهای اجرا و انواع اتصالات و ویژگیهای هر کدام تهیه و تدوین گردید. ...
نمایه ها:
اتصال | 

تجربیات دو دهه گذشته نشان داده که عدم دقت در طراحی و اجرای سازه‌های بتنی بخصوص عدم توجه به شرایط محیطی در بسیاری موارد منجر به خسارتهای جبران‌ناپذیری شده است . متاسفانه اکثر مهندسین در طراحی و ساخت تیرهای بتنی توجهی به مسائل حاد محیطی که می‌تواند در تخریب و خوردگی این سازه نقش عمده‌ای داشته باشد ندارند. پیامداین کم توجهی، فرسودگی زودرس این تیرها در اثر عواملی نظیر انواع خوردگی، فرسایش و عدم نگهداری صحیح می‌باشد. طی بررسیهای به عمل آمده از مناطق مختلف کشور، مشخص شده است که کیف ...

در این مقاله ضمن معرفی انواع سیستم های سازه ای پیش ساخته بتنی، نقاط ضعف و قوت انها از لحاظ کفایت سازه ای مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که بکارگیری سیستم های قابی کشکل در سازه های بتنی پیش ساخته بدلیل وجود مشکلات اجرائی و کمی اطلاعات بر روی اتصالات ممان گیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است، لذا در ادامه ضمن بررسی انواع اتصالات خمشی تیر به ستون پیش ساخته، مزایای فنی و اقتصادی بکار گیری اتصالات خمشی مورد ارزیابی قرار میگیرد. به منظور بررسی اقتصادی دو سیستم قاب خمشی پیش ساخته و ...

طراحی سازه های بتن مسلح بدون در نظر گرفتن مساله دوام و عملکرد آنها در درازمدت به ویژه در مناطقی که در شرایط خورندگی و تهاجمی شدید قرار دارند خرابیهای عظیمی را به بار آورده است . در سالهای اخیر روشهای گوناگون طراحی بر اساس دوام که مبتنی بر بررسیهای آماری و روشهای حدی می باشند در دستور کار متخصصان بتن قرار گرفته و نتایجی نیز حاصل شده است. در این مقاله فلسفه طراحی سازه ای و طراحی بر اساس دوام تشریح شده و مسایل سازه های بتنی بویژه اثرات محیطی، بر دوام بتن مورد بحث قرار می گیرند. ...
نمایه ها:
طراحی | 
دوام | 
زوال | 
ایمنی | 

در این نیز با زیاد شدن سازه‌های بتنی، بحث ترمیم و نگهداری از سازه‌ها بصورت جدی توسط متخصصین در نشریات و کتابهای مربوط به بتن مطرح می‌شود. انواع مختلف آب و هوا و داشتن وسعت زاد خاک سبب ایجاد خرابیهای متفاوتی در سازه‌های بتنی ایران گشته است . در نواحی ساحلی جنوب کشور که کلر باعث کم دوام بودن و آسیب دیدگیهای بتن شده است ، بحث پیشگیری و ترمیم باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. در این مقاله انواع آسیب دیدگیها و همچنین روشهای کلی پیشگیری مطرح می‌شود. در صورت آشنایی با خرابیها و روشه ...