عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1234

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازه یا بدنه هوشمند را می توان این گونه تعریف نمود : سازه یا بدنه ای که برای حس کردن محیط و فرایند عملیاتی خود و بررسی اطلاعات ناشی از یآن و برانگیختن سازه در پاسخ به درونداد حس شده ، از مواد معمولی وفعال بهره می گیرد . اگر بتوان این مفهوم را از یآزمایشگاهها بخ خطوط تولید منتقل کرد. نتیجه آن بهبود کارایی هواپیما یا حذف برخی از مسایل دینامیک سازه ای کنونی خواهد بود. ...

در طراحی سازه های متعارف معمولا از اثرات اندرکنش دینامیکی خاک – سازه صرف نظر می گردد. این موضوع برای سازه های سبک و زمین های سفت منطقی است. اما برای سازه های خاص، مثل آسمانخراش ها، بزرگراه های چند طبقه و نیروگاه های هسته ای ، این اثر برجسته و حساس است. همچنین، مسئله اندرکنش خاک و سازه به سازه های مجاور هم قابل تعمیم است. به عنوان مثال، طراحی سازه های خاص یاد شده مستلزم در نظرگیری مدل محیط مجاور در زلزله می باشد. سهم این دو پدیده در جلب توجه محققین مهندسی زلزله معمولا ناچیز اس ...

این تحقیق پیرامون معرفی سیستمهای سازه‌ای هوشمند، تعاریف آنها و کاربرد مصالح هوشمند در آنها بوده و روشهای کنترل سازه‌ها اعم از فعال و غیرفعال، وسایل کنترل و کنترل فعال سازه‌ها و مسائل تئوری آن که توضیحی برای روشهای مختلف اعم از روش حلقه بسته، حلقه باز و حلقه باز-بسته، بررسی قرار گرفته‌اند و برنامه‌ای جهت کنترل فعال سازه‌ها با استفاده از روش کنترل با حلقه بسته با استفاده از شاخص بهینه لحظه‌ای سرعت -تغییر مکان تهیه گردیده و مدلهای ساختمان برشی با تعداد طبقات مختلف آنالیز گردیده ...
نمایه ها:
سازه | 

در این پایان‏‎‎‏نامه کوشش به عمل آمده است که رفتار گنبد دولایه شوئدلری فضاکار به منظور بررسی اثر زمین لرزه با تحریک تک مولفه‏‎‎‏ای افقی، تک مولفه‏‎‎‏ای قائم، اثرات تو‏‎‎‏أم مولفه‏‎‎‏های افقی و قائم و تأثیر تحریک نامتجانس تکیه‏‎‎‏گاهی مورد مطالعه قرار داده شود. به این منظور پس از طراحی گنبد شوئدلری نمونه، تحلیلهای دینامیکی با در نظر گرفتن تحریکات زمین لرزه در حالات فوق صورت گرفته است. در محاسبه اختلاف فاز در تحریک نامتجانس تکیه‏‎‎‏گاهی از نرم افزاری که بر اساس روش تفاضلهای محد ...
نمایه ها:
زلزله | 
گنبد | 
تحریک | 
سازه | 

در دودهه اخیر روش کنترل نیمه فعال سازه با سختی متغیر در موارد بسیاری با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است . در سالهای اخیر پایین بودن هزینه این سیستم در مقایسه با کنترل فعال علت کاربرد عملی کنترل نیمه فعال و بیانگر گسترش روزافزون این تکنولوژی نوین علی الخصوص در مناطق زلزله خیز جهان می باشد . هدف اصلی در تحقیق حاضر تعیین سختی عملی طبقات در گامهای کوتاه جهت کنترل رفتار سازه می باشد به طوریکه شتاب و جابجایی طبقات از مقدار مجاز تجاوز نکند . از این رو الگوریتم کنترل نیمه فعال سخت ...

در حالت کلاسیک برای آنالیز سازه فرض میشود، حرکت اعمال شده بر پایه سازه مساوی حرکت میدان آزاد زمین است. یعنی حرکت زمین در تراز فونداسیون وقتی هیچ سازه ای موجود نباشد. این فرض در مورد سازه های ساخته شده بر سنگ بستر یا زمین سخت صحیص است. در حالتی که سازه بر روی یک لایه خاک نرم قرار گرفته باشد، یعنی پاسخی کاملاً متفاوت خواهد داشت. در حالت اندر کنش خاک - سازه، پاسخ متأثر از پاسخ لایه خاک و پاسخ لایه خاک متأثر از حضور سازه بوده و خاک و سازه اثر متقابل بر پاسخ هم دارند. در حالیکه عل ...
نمایه ها:
سازه | 
خاک | 
اثر | 
لایه | 
خسارت | 

یکی از روشهای ساده و اقتصادی برای ترمیم و تقویت سازه ها بکارگیری مواد کامپوزیت (پلاستیکهای تقویت شده با الیاف کربن یا شیشه) در این ساختارهاست. در این روش ورقهای کامپوزیتی با ضخامت کم (حدوداً یک میلیمتر) با استفاده از چسب ساختاری به سطح خارجی سازه متصل گردیده و بدین ترتیب نیروها از طریق لایه چسب به ورق کامپوزیت انتقال یافته و بنابراین مدول و استحکام نهایی سازه افزایش می یابد. بعنوان مثال می توان مقاومت خمشی و برشی تیرهای بتن آرمه را در پلها از این طریق افزایش داد. البته یادآور ...
نمایه ها:
سازه | 

استفاده از ابزارهای میراگر لرزه ای غیرفعال در ساختمانها برای استهلاک انرژی زلزله در تراز پی چندین سال است که در کشورهای دیگر جهان متداول شده است . با توجه به اثر عمده این ابزارها در کاهش شتاب حرکت سازه، انتظار می رود که خسارت وارده به ساختمان و محتویات آن در نتیجه زلزله نیز به نحو محسوسی کاهش یابد . هزینه بکارگیری این ابزارها در مقایسه با صرفه جویی در وزن سازه به دلیل کاهش نیروهای طراحی قابل قبول بوده است . با توجه به مزایای پیش گفته شده و نیز رواج این ابزارها در سطح جهان، ضر ...
نمایه ها:
سازه | 
پی | 

برای تحلیل سازه‌های بزرگ مقیاس روشهای مناسب غیر استاندارد باید بکار گرفته شود. مهمترین گام مربوط به تحلیل سازه، افراز مناسب آنها به زیرسازه‌ها و زیردامنه‌های بهینه می‌باشد. این توسط روش‌های گراف‌تئوریکی و گراف‌تئوریکی جبری امکان‌پذیر گردیده است . تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه بصورت زیرسازه‌ای انجام شده است . ...