عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت موضوع مدیریت و سازماندهی و نقش کلیدی آن در تمامی زمینه‌ها امری مسلم و بدیهی است ، خصوصا این علم در چند سال اخیر بارشد فزاینده‌ای در حال توسعه و پیشرفت بوده است . به منظور دستیابی به اطلاعات و تجربیات موجود در زمینه‌های مدیریت و سازماندهی مناسب مراکز تحقیقات صنعتی ، پروژه مذکور تعریف گردید . در این پروژه ضمن ارائه انتخاب موضوع و هدف از انجام پروژه ، مختصری از نقش و اهمیت تحقیقات صنعتی در رشد و توسعه جوامع بیان گردیده و سپس به تشریح نقش مدیریت و سازماندهی در تحقیقات صنعتی ...