عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین طرح،سیستمی طراحی شده است که به موجب آن اصول واهداف ساختار ومحدوده عملکرد جریان آموزش درمجموعه شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش مشخص شده ،و ورودی وخروجی نظام شبکه ،روابط عناصرگردش ،عملیات آموزشی نیزطراحی گردیده است . ...
  
توسعه منابع انسانی مقوله‌ای نسبتا جدید در مدیریت است که پس از مدیریت علمی و هدفگرا پا به عرصه میدان نهاده است. در این رساله سعی بر آن است که با روشی سیستمیک توسعه منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. براین اساس سعی گردیده است تعریفی نسبتا دقیق از توسعه و انطباق آن با منابع انسانی ارایه گردد و بدنبال آن چرایی اجرای پروژه توسعه منابع انسانی در سازمانها و بنگاههای اقتصادی روشن شود. مولفه‌های توسعه منابع انسانی و چگونگی حدوث ان نیز مورد بحث قرار گرفته است. پس از این مرحله ا ...
 
1 - بودجه‌بندی در شرکتهای دولتی از ویژگیهای علمی برخوردار نیست . 2 - بودجه‌بندی در شرکتهای دولتی نقش مهمی در برنامه‌ریزی و کنترل عملیات شرکتهای دولتی ایفاء نمی‌کند. 3 - بودجه‌بندی عملکرد رابطه معنی‌داری با نتایج واقعی عملکرد در شرکتهای دولتی ندارد. 4 - بودجه‌بندی شرکتهای دولتی نقش مهمی در صحت بودجه و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی کشور ندارد. پیشنهادات : به منظور بودجه‌بندی مطلوب و بهره‌گیری بیشتر از فوائد آن موارد زیر پیشنهاد می‌گردد : 1 - آموزش مدیران و سرپرستان شرکتها جهت آش ...

تحقیق حاضر تحقیق تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات صورتهای مالی شرکتهاست . در این تحقیق با برداشت مستقیم اطلاعات از صورتهای مالی شرکتهای نمونه و با استفاده از امکانات نرم‌افزاری صفحه گسترده اقدام به محاسبات مربوط کرده و نهایتا به کمک نرم‌افزارهای تحلیل‌گر آماری تجزیه و تحلیل لازم روی داده‌ها به عمل می‌آید. فصل سوم جزئیات امر به تفضیل ارائه شده است . این تحقیق در مورد جامعه آماری "شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران" برای یک دوره مال ...

چکیده ندارد.

پیداکردن روش‌های تخصیص ارز به صنایع تابع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مشکلات موجود در این نظام و ارائه پیشنهادات اصلاحی کوتاه مدت برای بهبود کارکرد نظام مذکور.مرحله ارائه پیشنهادات باقی مانده است . ...