عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اقتصاد رقابتی و پر از تغییرات بنیادین امروز، کارآفرینی به عنوان موتور و نیروی محرکه توسعه اقتصادی شناخته می شود که می تواند سبب رشد و توسع اقتصادی کشورها، افزایش بهره وری و رفاه اجتماعی شود. این نیاز با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و الزامات قانونی چشم انداز بیست ساله ضرورت مضاعف پیدا کرده است. نگارنده مقاله را با تعریف کارآفرینی آغاز می کند و در ادامه به ارائه تعاریف کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی می پردازد. تعاریف سازمان کارآفرین، مفاهیم اساسی نهفته در آ ...

با توجه به تحولات دنیایی امروز، بازارهای جهانی فردا از آن شرکتهایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند. تجربه موفقیت آمیز اکثر کشورهای پیشرفته در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی اهمیت خاصی قائل گردند. این تحولات بیش از هر چیز، حیطه آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا بهتر است بگوییم که باید تحت تأثیر قرار دهد. صرف انتقال برخی اطلاعات و مهارت‌ها به دانشجویان دیگر کافی نیست. امروزه، در بسیاری ...

امروزه و با توجه به تغییر و تحولات پی در پی محیط بیرون و درون سازمان ها، دیگر مدیران این سازمان ها قادر نخواهند بود با روش های سنتی سازمان خود را اداره نمایند.یکی از راهکارهای ترقی سازمان ترویج نوآوری،ابداع، خلق محصولات یا خدمات، فرآیند ها و روش های جدید یا همان کارآفرینی سازمانی می باشد. کارآفرینی سازمانی در واقع به معنی پرورش رفتارهای کارآفرینانه در سازمان می باشد به گونه ای که شرایطی را فراهم می کند که کل سازمان و کارکنان آن، از روحیه کارآفرینی برخوردار شوند. در این تحقیق ...