عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 368

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق سعی شده است اهمیت چابکی سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های تولیدی، جایگاه آن در تولید محصول/ ارائه خدمت، تأثیر آن بر وضعیت رقابتی سازمان، آمادگی سازمان برای رویارویی با هر نوع تغییر، کاهش هزینه‌های سازمانی، جلب رضایت مشتری و.... مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، با توجه به تازگی و نوظهوری مفهوم چابکی در عرصه کسب‌وکار، ابتدا به تبیین ماهیت و فلسفه آن پرداخته شد تا نوعی بینش صحیح در خصوص مفهوم چابکی و تفاوت آن با سایر سیستم‌های تولیدی به خصوص سیستم تولیدی ناب و انعطاف- ...

در دنیای امروز پیچیدگی، عدم ثبات و غیر قابل پیش بینی بودن تغییرات محیطی سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. مدیران در تلاش برای طراحی سازمان‌هایی هستند که درکوتاه مدت، کارآمد بوده و در بلند مدت منعطف باشند. این شرایط جدید مستلزم آن است که سازمان‌ها میزان چابکی قابل توجهی را جهت ادامه حیات و پیشرفت خود دارا باشند. چابکی عبارتست از توانایی سازمان در شناسایی نیاز به تغییرات از طریق منابع درونی و بیرونی، به طوری که آن تغییرات را به شکل یکنواخت انجام داده و عملکرد را بالاتر از ح ...

تغییر یکی از بزرگترین خصوصیات سازمان ها و موسسات در حوزه رقابتی امروز است چابکی توانایی سازمان برا یتغییر است تا فرصتهایی را که بر اساس این تغییر ایجاد می شود مورد بهره برداری قرار دهد سازمان چابک سازمانی است که میتواند تغییر کند و خودرا با تغییرات محیطی همچون یک استراتژی پیروزمندانه وفق دهد اصطلاح چابکی برای اولین بار به منظور توصیف ظرفیت لازم برای تولید مدرن بکارگرفته شد . مطالعات بسیاری در زمینه چابکی در سازمان ها تولید صورت گرفته اما این مطالعات در سازمانهای خدماتی بسیار ...

چکیده: در محیط آشفته (نامطمئن و متغیر) کنونی، یکی از مهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت سازمان‌ها چابکی آن‌هاست. اینکه سازمان‌ها در این محیط، چگونه باید عمل نمایند تا بتوانند در عین اینکه خود را حفظ می‌نمایند، از تغییرات حداکثر منفعت را کسب نموده و پیشرفت نمایند، مفهوم چابکی راه‌حل جدیدی را برای مقابله با این چالش سازمان‌ها پیش روی آن‌ها قرار داده است.لذا سازمان ها برای رسیدن به چابکی می توانند برخی از حوزه ها راتعیین و سعی کنند تادرآن حوزه ها به چابکی برسند. در این پژوهش بر آن ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه دولت الکترونیک با چابکی سازمان در سازمان ثبت احوال می پردازد . سوال اساسی که محقق را بر آن داشت تا این تحقیق را انجام دهد این بود که « آیا دولت الکترونیک رابطه ای با چابکی سازمان دارد ؟ ». برای بررسی این سوال به بررسی مفاهیم دولت الکترونیک و کارکردهای آن ، مفاهیم چابکی و ابعاد چابکی در سازمان های دولتی ، فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر چابکی و شناخت سازمان ثبت احوال پرداخته شد و سپس مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد . در این تحقیق بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ...

امروزه در هر سازمانی بحث به‌کارگیری فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مطرح و همه از سودمندی یا ضرورت استفاده از رایانه سخن در میان است. فناوری اطلاعات در سازمان‌ها بر شاخص‏های تأثیر می‏گذارد که همگی از شروط اولیه موفقیت برای سازمان‌ها به شمار می‏روند. در این پژوهش این موضوع را مورد بحث قرار می‌دهیم که نگرش کارکنان که بر کاربرد IT در سازمان تأثیر دارد چگونه موجبات چابکی سازمان را فراهم می‌آورد. پس از آشنایی اجمالی با فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر سازمان، مفهوم چابکی و اب ...
نمایه ها:
چابکی | 
نگرش | 

تغییر پیوسته یکی از مفاهیم اساسی و کارکردی در سازمان هایی است که در قرن حاضر فعالیت می کنند؛ سازمان هایی که در محیطی بسیار فعال و پویا در حال انجام فعالیت هستند و همواره با تهدیدهایی رو به رو می شوند که در صورت عدم پاسخگویی سریع به آنها، بی شک از دایره فعالیت و بقاء باز خواهند ماند. در این راستا، بی شک می توان گفت، سازمان هایی می توانند به موفقیت دست یابند که از رویکردها و راهبردهای جدید همچون مفهوم چابکی استفاده می کنند. چابکی از جمله راهبردهای بسیار کلیدی در راستای دریافت س ...
نمایه ها:
چابکی | 

در دنیای امروزی پیچیدگی، عدم ثبات و غیر قابل پیش‌بینی بودن تغییرات محیطی، رهیافت‌ها و مفاهیم طراحی سنتی، سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین سازمان‌ها باید بتوانند به این تغییرات پاسخ داده و به سوی چابک شدن پیش روند. بر این اساس چابکی عبارتست از توانایی سازمان در شناسایی نیاز به تغییرات از منابع درونی و بیرونی، به طوری که آن تغییرات را به شکل یکنواخت انجام داده و عملکرد را فراتر از حد متوسط نگه دارد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد چابکی بر عملکرد سازمانی شرکت گاز ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه برون سپاری با چابکی سازمانی کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. متغیر مداخله گر در این تحقیق نیز ویژگی شغلی، فرهنگ سازمانی، دانش حرفه ای است. در این پژوهش چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته شده است. نمونه پژوهش شامل 240 تن از کارکنان شبکه های سراسری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و بر اساس برون ...