عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

مسئله مورد بررسی طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل کارگرری در سازمان میراث فرهنگی کشور است اما طرح موضوع جدیدی نیست . اغلب سازمانها راه حل مشکلات نیروی انسانی را د سیستم‌های حقوقی و دستمزد و طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل جستجو می‌کنند. کاربرد سیستم مطرح شده قبلی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی محدودیتهائی را ایجاد نموده بود و این سیستم کارایی لازم را نداشت با توجه به تجارت ناموفق گذشته در سالهای اخیر تغییرات زیادی در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مشاهده می‌شود طرحهای طبقه‌بندی مشاغل کارگری قب ...

برنامه‌ریزی بهبود عملکرد سازمان میراث فرهنگی کشور بااستفاده از روش عملی پایپ ، علاوه براینکه بعنوان یک فرآیند مستمر برنامه‌ریزی ،احیاءو توسعه سازمانی با مسائل و مشکلات سازمان به صورت بازبرخورد نموده و باایجاد کار گروهی در راه ارتقاء عملکرد و افزایش سطح کارایی سازمان مذکور تلاش خواهد داشت ، بسیاری از نیازهای اطلاعاتی و آماری را دررابطه با تهیه برنامه پنجساله نیز فراهم خواهد نمود. ...