عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه‌هاي اخير، مسئله چگونگي برخورد موفقيت آميز سازمان‌ها با محيط کسب و کار غير قابل پيش بيني، پويا و دائما در حال تغيير، به يک موضوع مهم براي سازمان‌ها و دانشگاه‌ها تبديل شده است. براي حل اين مشکل، راه حل‌هاي بسياري ارائه شده است مانند: ساختار شبکه، مهندسي مجدد، سازمان‌هاي مدولار، شرکت‌هاي مجازي، سازمان‌هاي با عملکرد بالا، توانمندسازي کارکنان، توليد منعطف، بهنگام سازي و غيره. در ميان گزينه‌هاي مختلف براي برخورد با محيط غير قابل پيش بيني و نامشخص، سازمان‌ها به منظور پاسخگويي ...

براساس تحقیقات صورت گرفته، یکی از مهمترین عوامل درون سازمانی موثر بر نظام مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از نظام های بسیار مهم و اساسی هر سازمان فن‌آوری سازمان است. به گونه ای که فن‌آوری های متفاوت تاثیرگذاری های متفاوتی را بر نظام مدیریت منابع انسانی داشته اند.هدف و انگیزه اصلی از انجام این پژوهش، اندازه‌گیری تأثیر فن‌آوری سازمان بر نظام مدیریت منابع انسانی و طراحی الگوی مربوط به آن در سازمان‌های خدماتی و صنعتی منتخب ایران است.با توجه به تفاوت در دیدگاه نسبت به متغیر مستقل ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه انگیزش مدیریتی سطوح مختلف مدیران سازمان‌های صنعتی دولتی و خصوصی در استان فارس به منظور پی بردن به میزان تاثیر حرکت سازمان‌های دولتی به سمت خصوصی شدن بر انگیزش مدیریتی مدیران و شناخت شباهت‌ها و تفاوت‌های انگیزش مدیریتی انجام شده است. در این پژوهش از مقیاس فارسی شده تکمیل جمله ماینر، فرم سلسله مراتبی (MSCS-HF) که شامل هفت زیر مقیاس شخصیت‌های مقتدر، بازی‌های رقابتی، موقعیت‌های رقابتی، نقش اثباتی، تحمیل خواسته‌ها، تمایز از گروه و انجام وظایف معمول ...

مسائل زنان و کاستی و بایسته‌های مربوط به آن، از دیرباز جزء مسائل مهم جوامع مختلف، از جمله جامعه ایران بوده است. این امر در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به سبب ضرورت ایجاد بستر لازم برای مشارکت زنان در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، از امتیاز و حساسیت بیشتری برخوردار گشت. با وجود تمامی تلاش هایی که در سرتاسر دنیا برای کسب شرایط مساوی و رفع نابرابری های اجتماعی میان مردان و زنان صورت گرفته است، مشکلات زنان در اموری مانند نابرابری و بی عدالتی در محیط کار، همچنان ادامه دارد و از آ ...

در دوران پر تحول حاضر که تحت عنوان عصر نوآوری و اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری نامیده شده نوآوری به معنای کلی خلق راهکارها و ارزش های جدید از الزامات و بایسته های اساسی فعالیت موفق سازمان ها است. توسعه ی خلاقیت و نوآوری نیازمند ساز و کارهای نظام دار مبتنی بر مدل های مدیریتی به روز می باشد و تغییرات پرشتاب محیطی توسعه ی فزاینده و مستمر مدل های مدیریت خلاقیت و نوآوری را ضروری نموده است. هدف اصلی این پژوهش ، طراحی و تبیین مدلی جامع برای مدیریت خلاقیت و نوآو ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه بین سبک‌های رهبری تبدیلی و تبادلی مدیران با انگیزش شغلی و اشتیاق شغلی کارکنان در یک سازمان صنعتی است. فرضیه اصلی این پژوهش این بود که بین سبک‌های رهبری تبدیلی و تبادلی مدیران و انگیزش شغلی و اشتیاق شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. 214 نفر از کارکنان یک سازمان صنعتی در سال 1389 در این پژوهش شرکت کردند و به پرسشنامه ها شامل پرسشنامه رهبری چند عاملی (MLQ)، پرسشنامه انگیزش شغلی و اشتیاق شغلی پاسخ دادند. با استفاده از شیوه های آماری شامل آم ...

امروزه "چابکی" به عنوان پارادایم غیر قابل‌انکار و به مثابه تنها گزینه بقا برای سازمان‌ها، مورد توجه عموم سازمان‌ صنعتی قرار گرفته است. به تبع این توجه، تلاش‌های بی شماری نیز در راستای دستیابی به سطح مطلوبی از آن در این سازمان‌ها جریان یافته است. اما بسیاری از این کوشش‌ها،سازمان‌ها را به ورطه هولناکی مانند نادیده گرفتن کیفیت در امرسریع سازی فرایند‌های سازمان دچار ساخته است. از طرفی به منظور ایجاد چابکی (یا به عبارتی چابک‌تر نمودن سازمان) لزوم توجه به قابلیت‌های چابکی اهمیت بسی ...

مشارکت مدیران میانی در فرآیند استراتژی، موضوعی پیچیده و گسترده است که می تواند تحت تأثیر عوامل فراوانی، نتایج متفاوت وگاه متضادی را ایجاد نماید. در این تحقیق، با محدود کردن نگاه به سازمانهای صنعتی ای که از نظر گونه شناسی مایلز و اسنو تحلیل گر محسوب می شوند، بر اساس مدل مفهومی فلوید و وولدریج که این مشارکت را در چهار نقش تسهیل گری، جایگزین های پشتیبانی، ایجاد اطلاعات و پیاده سازی استراتژی های مدون طبقهبندی می نماید، تأثیر مشارکت مدیران میانی در عملکرد سازمان ها، مورد ارزیابی ...

هدف تحقیق حاضر مقایسه سبک های پیروی نمونه، عمل گرا، همرنگ و بی تفاوت از لحاظ انگیزش شغلی، عملکرد شغلی، خشنودی شغلی، تعهد عاطفی سازمانی و دلبستگی شغلی است. جامعه آماری کارکنان یک سازمان صنعتی است که تعداد 220 نفر از آن ها با استفاده از روش تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند. به منظور سنجش سبک های پیروی، از پرسشنامه سبک های پیروی کلی (1992) استفاده گردید. به علاوه، پرسشنامه های دیگری که برای سنجش متغیر های پیامد شغلی به کار رفتند شامل پرسشنامه انگیزش شغلی رایت (2004)، پرسشنامه عملکر ...