عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش پیش رو حاصل نظرخواهی از شهروندان 19 شهرداری مراکز تلویزیونی، درباره برنامه‌های محلی سیمای جمهوری اسلامی ایران، می‌باشد. هدف از این پژوهش عبارتست از: - تعیین میزان بیننده برنامه‌های محلی تلویزیون - دستیابی به میزان رضایت بینندگان از برنامه‌های محلی تلویزیون - دستیابی به دلایل انتخاب برنامه‌ها - دستیابی به پیشنهادها و انتقادهای بینندگان نسبت به برنامه‌ها. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که: - برنامه‌های محلی تلویزیون در شهرهای همدان و یزد بیشترین بیننده و در ش ...
 
در این پایان‌نامه، سعی شده است تا مدل ریاضی برای برنامه‌ریزی تولید در سازمان صدا و سیما طراحی گردد. بطوریکه با حل این مدل تاهدات تولید هر شبکه تعیین شود. برای این منظور در این تحقیق، بعد از ارزیابی و تجزیه و تحلیل وضعیت کنونی برنامه‌ریزی تولید در سازمان صدا و سیما، یک مدل دو لایه‌ای طراحی پیشنهاد گردیده است . درلایه اول (یا لایه کلان) جایگاه هر شبکه در دستیابی به (یا تحقیق) اهداف سازمان صدا و سیما مشخص گردیده و بر همین اساس وظایف و تاهدات تولید هر شبکه تعیین شده است . سپس در ...

به منظور امکان بهره‌گیری مفید و موثر از قابلیت‌های خبری تلویزیون، برنامه‌ریزی اصولی در ارتباطات خبری کشورهایی که از تعداد رسانه‌های محدود برخوردارند، اهمیت مضاعف می‌یابد. چرا که به سبب محدودیت منابع خبری ملی، امکان روی‌آوری مخاطب به رسانه‌های بیگانه فزونی یافته و سازماندهی و هدایت افکار عمومی در جهت منافع ملی، در معرض تهدیدات آشکار رسانه‌های خبری مقتدر و مسلط جهانی قرار می‌گیرد. به همین ترتیب ، روزنامه‌نگاری برحسب ماهیت خود باید نسبت به بافت جامعه مخاطبان کاملا ...

حرکتهای اولیه در اجرای سیاست خصوصی‌سازی در میان کشورهای توسعه یافته در انگلستان آغاز شد، و به مرور، دامنه آن فرانسه، ایتالیا و آلمان را نیز فرا گرفت . در ایران نیز خصوصی‌سازی و واگذاری شرکتهای دولتی، همزمان با آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (72-68) به اجرا درآمد و روند اجرایی، تصمیم‌گیریها و سیاستگذاریهای آن، فراز و نشیبهای بسیاری را پیمود. در این فرایند هیچ‌گاه حجم کمی و دامنه واگذاری، تاثیر گروههای ذی‌نفع و ذی‌نفوذ بر فرایند، ضرورت ایجاد بستر مناسب و ف ...

به منظور دستیابی به نظرات دست‌اندرکاران تولید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره برنامه‌های صدا و سیما با تهیه‌کنندگان و کارگردان فیلمها و سردبیر که در زمان انجام این بررسی در صدا و سیما مشغول بکار بودند مصاحبه‌ای بعمل آمد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که 91 درصد دست‌اندرکاران تولید، برنامه‌های تلویزیون را تماشا می‌کنند. کسب خبر و در مرحله بعد، افزایش اطلاعات و معلومات مهمترین اهداف بینندگان جامعه مورد بررسی در دیدن برنامه‌های تلویزیون است . دلیل انتخاب اخبار از طرف ...

محقق تجربه کار را در سازمانهای دولتی مهمترین ابزار کار دانسته بنابراین کلیه عوامل و شرایط انگیزش را ملزم میداند، تابالاترین کارآیی از طرف نیروی کار عرضه شود فرضیه اهم تحقیق : -1 با بالا رفتن رضایت شغلی کارکنان کارآیی آنان افزایش یافته و سازمان بهتر میتواند به اهداف خود دسترسی یابد و فرضیات فرعی عواملی را موجب شغلی می‌شوند را -1 حقوق و مزایای مکفی -2 افزایش مهارت شغلی -3 روابط صمیمانه همکاران -4 اصلاح سیاستهای پرسنلی -5 کاهش و اصلاح بوروکراسیهای اداری -6 توجه بیشتر به مسائل رف ...

اغلب پژوهشگران دانش مدیریت ، وظایف مدیران را در قالب چهار مقوله اصلی بیان می‌کنند که عبارتند از: برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل. رساله حاضر، سبک‌های رهبری سازمانی مدیران گروه‌های تولیدی شبکه‌های اول، دوم و سوم سازمان صدا و سیما براساس مدل اقتضایی فیدلر مشخص می‌نماید. کلیات رساله شامل بیان موضوع و اهمیت آن بوده و ضمن تبیین هدف پژوهش ، روش تحقیق نیز عنوان می‌گردد. فرضیه های پژوهش عبارتند از: -1 در موقعیت‌های مناسب رهبری سازمانی، همبستگی بین سبک رهبری سازمانی و عملکرد گرو ...

هدفهای کلی تحقیق: 1-بررسی رابطه بین فشارهای روانی ناشی از عوامل سازمانی با اثر بخشی کارکنان.2-ارائه راه حلها و پیشنهاداتی در جهت کاهش فشار روانی و جلوگیری از افت اثربخشی سازمانی. نتایج پژوهش بصورت خلاصه عبارتند از: 1-فشارهای روانی که بصورت متغیر مستقل در تحقیق در نظر گرفته شده بود همگی از سوی کارکنان به عنوان عامل فشارزا در درصد بالایی مورد تایید قرار گرفت. 2-عدم وجود سبک مدیریت دموکراتیک و بالعکس سبک مدیریت دیکتاتوری در سازمان که کارکنان و داده های تحقیق این مسئله را تایید م ...