عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان دعوت عباسیان و سازمان وکالت امامیه دو سازمان مخفی بودند که در قرون دوم و سوم هجری در سرزمین های اسلامی فعالیت می کردند. امامان شیعه(ع) در زمان حضور خود، از تشکیلات وکالت برای ایجاد ارتباط با شیعیان در تمام نقاط قلمرو اسلامی استفاده می‌کردند. عباسیان نیز در رفتاری مشابه، از داعیان برای بسط و گسترش دعوت خود بهره می‌بردند. این‌که این دو سازمان چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم داشتهاند، مهم است؛ زیرا با بررسی ویژگی‌هایی نظیر بسترهای پیدایش، اهداف، اصول سازمانی و منابع مالی ...