عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 33

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش تشکیلات سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و ساختار سازمانی این سازمان و ارتباط با فدراسیونهای ملی و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . تحقیق از نوع توصیفی و روش اجرای آن میدانی و کتابخانه‌ای در قالب اسناد و مدارک کشورهای مورد مطالعه بوده است . خلاصه نتایج حاصل از تحقیق عبارتند از: -1 هیچ یک از افراد جامعه تحقیق نمودار فعلی سازمان را مناسب نمی‌دانند و اکثریت افراد جامعه تحقیق معتقد به حذف قائم‌مقام و بعضی از معاونتها هستند. -2 تعد ...

این تحقیق به بررسی و شناخت وضعیت جاری ورزش و تربیت بدنی در سراسر کشور و ارائه تصویری روشن از نقاط قوت و ضعف آن پرداخته است . روش اجرای تحقیق ارائه پرسش‌نامه به مسئولین تربیت بدنی، استانها، شهرستان‌ها و مناطق و بخش‌ها و کسب نظر آنان در خصوص سئوالات طراحی شده در راستای اهداف اختصاصی طرح بود. رئوس نتایج دریافت شده از تحقیق عبارتند از: -1 میانگین سنی مسئولین تربیت بدنی 36-40 سال بوده و سابقه خدمتی بین 6-10 سال دارند -2 اماکن وزشی ویژه زنان ورزشکار کشور کفاف درخواست آنان را ندارد ...

بروز مشکلات و نارسائی‌هایی که در نتیجه فعالیت نامطلوب بخش عمومی پدید آمده چاره‌اندیشی در جهت بهبود عملکرد شرکتهای دولتی را ضروری نموده است . از جمله این چاره‌اندیشی‌ها خصوصی‌سازی Privatization بوده که به معنای القای روح‌بخش خصوصی به کالبد بخش دولتی است . بیش از 83 کشور جهان سیاستهای انتقال موسسات دولتی به بخش خصوصی را پذیرفته‌اند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران بازسازی در چارچوب برنامه پنجساله توسعه واگذاری شرکتهای دولتی را یکی از محورهای اس ...

بهسازی سازمانها فرایندهای بسیار گسترده است که در آن عواملی از جمله فرهنگ سازمانی سبک مدیریت و رضایت شغلی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. چون با شناخت روابط بین آنها گامی در جهت شناخت عوامل موثر بر بهسازی برداشته می‌شود تحقیقات مربوط به ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی در بیشتر موارد نشان‌دهنده ارتباط بین این دو متغیر می‌باشد (دیل کندی 1982، دیویس 1984، ویز و والاس 1996 و ویز 1995) البته بعضی از تحقیقات هم ارتباط بین این دو متغیر ملاحظه نکردند (سالمن 1992). مطالعات مربوط ب ...

در پژوهش حاضر تلاش بر این است که مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز مدیران سازمان تربیت بدنی در سطوح مختلف مدیریتی (عالی، میانی و عملیاتی) از دیدگاه خود مدیران تعیین گردیده و به صورت یک الگوی مدیریت مناسب ارایه گردد. هدف اصلی تحقیق تعیین مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز مدیران سازمان تربیت بدنی در سطوح مختلف مدیریت و ارایه یک الگوی مدیریتی مناسب در این زمینه بوده است. علاوه بر این اهداف ویژه زیر مورد بررسی قرار گرفت : 1- توصیف آماری متغیرهای تحقیق 2- تعیین انواع مهارتهای مورد ن ...

از دیدگاه علوم رفتاری توجه به نیازها و استفاده از آنان برای ایجاد یا هدایت رفتار کارکنان در مسیر اهداف سازمانی نوعی تغییر یا اصلاح رفتاری است ، اگر چنانچه بخواهیم رفتار فردی را تحت تاثیر قرار دهیم در قدم نخست باید بدانیم در آن زمان معین انگیزه و نیاز غالب در این فرد چیست؟ تحقیق حاضر در نظر دارد تا نیازها و انگیزه های غالب را در بین کاردانان و کارشناسان تربیت بدنی استان تهران براساس نظریه ماسلو مشخص نماید. ...

هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین الگوی مهارتهای سه گانه مدیریتی برای مدیران سطوح عالی ، میانی و عملیاتی سازمان تربیت بدنی کشور می باشد. ...

دانشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی برای ایجاد، حفظ و بهبود عملکرد کارکنان مدل ها و تئوری های مختلفی جهت سازمان های خاصی ارائه نموده اند. در این تحقیق نیز ما به بررسی این مهم در سازمان های ورزشی پرداخته ایم. 32مدیر و 278 نفر کارکنان سازمان های ورزشی مورد بررسی مورد ارزیابی قرار گرفته و به پرسشنامه های آن پاسخ دادند: در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انگیزش بیشترین سهم از هشت مولفه مورد بررسی را در عملکرد کارکنان داشته است، در مدل فرایندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ارتباط ...